Bestuur

Het Bestuur van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting en de activiteiten van haar netwerk. Het bestuur bestaat uit vijf tot acht part-time vrijwilligers die jaarlijks geselecteerd worden uit de NWS-leden. Zij worden bijgestaan door de Raad van Toezicht en het Comité van Aanbeveling.

Het NWS-bestuur 2022-2023 bestaat uit de volgende 7 personen: Dirk Lauret, Rena Dusée, Julia de Geus, Damian Slobbe, Sebastiaan Hoek, Pieter Claessens en Elif Yilmaz.

Meer informatie over het bestuur van NWS is hier te vinden.

Van links naar rechts: Pieter, Sebastiaan, Rena, Damian, Julia en Dirk

Heb je een algemene vraag aan alle bestuursleden? Stuur dan een mail naar bestuur@wereldwijdestudenten.nl.