Organisatie

De stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) heeft naast een bestuur ook een comité van aanbeveling en een raad van toezicht.

Comité van aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit mensen die stichting NWS een warm hart toedragen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) adviseert het bestuur bij het uitvoeren van de dagelijkse taken en ziet toe op de continuïteit van de stichting. Daarnaast verleent zij toestemming aan het bestuur voor partnerschappen met externe organisaties en voor het uitvoeren van grote projecten. De Raad bestaat uit vier tot zeven part-time vrijwilligers.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Iris van der Heijden, Jeff van As, Tycho Sikkenk, Mark Ouendag, Marlou Slot & Douwe van der Stroom.

Oud-leden Raad van Toezicht