Bestuur

Het Bestuur van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting en de activiteiten van haar netwerk. Het Bestuur bestaat uit vijf tot acht part-time vrijwilligers die jaarlijks geselecteerd worden uit de NWS-leden. Zij worden bijgestaan door de Raad van Toezicht en het Comité van Aanbeveling.

Het NWS-bestuur 2017-2018 bestaat uit de volgende zeven personen: Iris van der Heijden, Chiara Kessler, Jarre Middeljans, Niels van Fraassen, Josca Schoonejans, Pieter van der Meij en Rick Hermans. Informatie over de oud-besturen van NWS is hier te vinden.

Bestuur 2017-2018. Vlnr boven: Iris van der Heijden, Niels van Fraassen, Chiara Kessler. Vlnr onder: Jarre Middeljans, Josca Schoonejans, Rick Hermans en Pieter van der Meij.

Iris van der Heijden – Voorzitter
Iris is de voorzitter van het NWS bestuur 2017-2018. Ze heeft haar middelbare school afgemaakt op het United World College USA, in New Mexico. Hierna is ze naar Segovia, Spanje gegaan om aan IE University te studeren. Ze heeft uiteindelijk twee bachelors BA. International Relations & Organisations en BSc. International Economics & Business gehaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op dit moment is ze bezig met het tweede jaar van een dubbele master programma in Economic Development and Growth. Hiervoor zit ze het komende jaar in Lund, Zweden. De voorzitter is te bereiken op het volgende e-mailadres: voorzitter@wereldwijdestudenten.nl

Niels van Fraassen – Bestuurslid Clubs & Netwerk en Penningmeester  
Niels van Fraassen is als bestuurslid Clubs & Netwerk het aanspreekpunt voor alle NWS-clubs. Daarnaast is hij penningmeester van NWS. Hij heeft zijn bachelor in Engineering gedaan aan de University of Cambridge waar hij al eerder actief was als bestuurslid van NWS Cambridge. Dit jaar is hij bezig met een Research Master in Integrated Photonic and Electronic Systems aan University College London. In oktober 2017 keert hij terug naar Cambridge voor een PhD. Niels is te bereiken op de e-mailadressen   clubs@wereldwijdestudenten.nl en penningmeester@wereldwijdestudenten.nl.

Jarre Middeljans – Bestuurslid Voorlichting & Secretaris
Jarre is als bestuurslid Voorlichting & Secretaris van NWS het aanspreekpunt voor scholieren, studenten, leraren en decanen over studeren in het buitenland. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het administratieve reilen en zeilen van de vereniging. Jarre haalde zijn bachelor aan Leiden University College The Hague en vertrok hierna naar Londen om aan King’s College European History te studeren. Het masterprogramma geeft de mogelijkheid om twee keer een semester in het buitenland te gaan studeren. Hier maakt Jarre dankbaar gebruik van, en daarom is hij gedurende het jaar te vinden in Berlijn en Parijs. Jarre is te breiken op voorlichting@wereldwijdestudenten.nl en secretaris@wereldwijdestudenten.nl.

Pieter van der Meij – Bestuurslid Partners
Pieter is als Bestuurslid Partners verantwoordelijk voor het contact met de zakelijke Partners van NWS. Hij behaalde zijn VWO-diploma aan het Stedelijk Gymnasium Leiden. Het afgelopen jaar heeft hij rechten gestudeerd aan King’s College London. Aankomend jaar zal hij zijn bachelors Rechtsgeleerdheid en Midden-Oostenstudies aan de Universiteit Leiden afronden. Zodoende is hij het enige bestuurslid dat in Nederland woont. Pieter is te bereiken op het volgende e-maildres: partners@wereldwijdestudenten.nl

Josca Schoonejans – Event Manager
Josca houdt zich als bestuurslid PR & Events bezig met de promotie van NWS, onder andere via de website, social media en contact met de pers. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de organisatie van NWS evenementen zoals de NWS-dag, de Scholierendag en Dutch Departure Drinks. Josca heeft haar bachelor en master in Biomedical Science gedaan aan Imperial College London, en woont nu in Cambridge voor haar PhD in Cardiovascular Research. Zowel in Londen als in Cambridge was ze actief bij de lokale NWS-clubs. Josca is te bereiken op de e-mailadressen pr@wereldwijdestudenten.nl en events@wereldwijdestudenten.nl.

Chiara Kessler – Bestuurslid Belangenbehartiging
Chiara Kessler is als bestuurslid Belangenbehartiging verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van NWS-leden in de politiek en bij relevante instanties. Zij heeft in Groningen de bachelors International Business en International Relations & International Organization behaald, met een uitwisselingssemester in Istanbul. Daarna heeft zij zes maanden stage gelopen in Brussel bij een public affairs kantoor. Op dit moment volgt ze de Master International Relations aan de Johns Hopkins University (School of Advanced International Studies) in Bologna, Italië. Chiara is te bereiken op het e-mailadres belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl.

Rick Hermans – Bestuurslid IT
Rick Hermans is als bestuurslid IT verantwoordelijk voor de infrastructuur en IT-systemen van NWS. Hij studeert op het moment in zijn 2e jaar Electrotechniek aan de FH Aachen – University of Applied Siences. Rick is te bereiken op het e-mailadres it@wereldwijdestudenten.nl.