Bestuur

Het Bestuur van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting en de activiteiten van haar netwerk. Het Bestuur bestaat uit vijf tot acht part-time vrijwilligers die jaarlijks geselecteerd worden uit de NWS-leden. Zij worden bijgestaan door de Raad van Toezicht en het Comité van Aanbeveling.

Het NWS-bestuur 2018-2019 bestaat uit de volgende zes personen: Marieke Burghoorn, Bram Oosterlee, Roos Middelkoop, Bene Colenbrander, Florian Keulers, & Marije Sluiskes. Informatie over de oud-besturen van NWS is hier te vinden.

Van links naar rechts: Marieke Burghoorn, Bram Oosterlee, Roos Middelkoop, Bene Colenbrander, Florian Keulers, & Marije Sluiskes

Marieke Burghoorn – Voorzitter
Marieke heeft afgelopen zomer haar master Social and Developmental Psychology afgerond aan de University of Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. Haar bachelor in Liberal Arts and Sciences behaalde ze aan de University College Tilburg en studeerde daarnaast voor een semester in Oslo, Noorwegen. Andere buitenland ervaringen, waaronder een internship in Canada en middelbare school in Spanje, maken haar begaan met medestudenten die in het buitenland studeren. Het is nog onduidelijk wat voor spannende uitdagingen de toekomst haar zal brengen, maar het komende jaar zal ze zich in ieder geval volledig ontfermen over NWS als nieuwe voorzitter. De voorzitter is te bereiken op het volgende e-mailadres: voorzitter@wereldwijdestudenten.nl

Bram Oosterlee – Bestuurslid IT en Alumni Outreach
Bram is als bestuurslid IT verantwoordelijk voor de infrastructuur achter de schermen van NWS. Daarnaast legt hij als Alumni Outreach verantwoordelijke het contact met afgestuurde Nederlandse wereldwijde studenten. Hij heeft zijn Bachelors in Mathematics en Computer Science gehaald aan Augsburg University in de Verenigde Staten. Het aankomende jaar zal hij als werkstudent zijn part-time masterprogramma Software Engineering afronden aan de Universiteit van Amsterdam. Bram is te bereiken op het e-mailadres it@wereldwijdestudenten.nl.

Roos Middelkoop – Bestuurslid PR en Clubs & Netwerk
Roos zal als bestuurslid Clubs enerzijds communicatie intern met de NWS clubs in het buitenland onderhouden en anderzijds, als bestuurslid PR, NWS naar buiten promoten. Roos heeft haar BA aan University College Roosevelt gehaald (Middelburg) in psychologie en antropologie, rondt nu haar MSc Psychology aan de KU Leuven af (België) en heeft afgelopen jaar een onderzoeksstage gedaan aan de Universiteit van Cambridge (UK). Komend jaar zal ze als research assistant gaan werken aan het Erasmus University College (Rotterdam). Roos kan je bereiken op de email adressen: pr@wereldijdestudenten.nl en clubs@wereldwijdestudenten.nl

Bene Colenbrander – Bestuurslid Partners & Secretaris 
Bene is als Bestuurslid Partners & Secretaris verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met de zakelijke partners van NWS en de administratieve kant van de vereniging. Hij studeerde aan het Leiden University College The Hague voor zijn Bachelor in Sustainability en volgt momenteel een Master in Social Sciences aan het Carlos III-Juan March Institute in Madrid. Het eerste semester van dit academisch jaar zit hij in Parijs om zich te specialiseren in economische geschiedenis aan de Paris School of Economics, en daarna keert hij terug naar Madrid om zijn Master af te ronden. Bene is te bereiken op het e-mailadres partners@wereldwijdestudenten.nl.

Florian Keulers – Bestuurslid Belangenbehartiging 
Florian is het bestuurslid belangenbehartiging, en hij houdt zich dus bezig met de vertegenwoordiging van de NWS en haar leden in de politiek en bij gerelateerde organisaties. Het afgelopen jaar heeft hij zijn bachelorstudie Politieke Economie aan King’s College Londen afgerond, en hij zal tijdens het bestuursjaar beginnen aan een MPhil Europese Politiek aan de Universiteit van Oxford. Florian is een echte wereldwijde Nederlandse student; hij heeft het merendeel van zijn leven in het buitenland (Pakistan, India, Thailand, Tsjechië) doorgebracht. Florian is te bereiken op het e-mailadres belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl

Marije Sluiskes – Bestuurslid Events & Penningmeester
Marije is als bestuurslid Events verantwoordelijk voor de organisatie van de NWS-dag, de NWS Scholierendag en de Dutch Departure Drinks. Daarnaast houdt zij zich als penningmeester van NWS bezig met de financiën van de stichting. Marije heeft haar bachelor behaald aan University College Roosevelt te Middelburg, en begint dit jaar aan een MSc in Applied and Computational Mathematics aan de KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Zweden. Ze is te bereiken op de e-mailadressen events@wereldwijdestudenten.nl en penningmeester@wereldwijdestudenten.nl