Marieke van der Gaag: “Een buitenlandervaring moet voor iedereen een optie zijn”

NWS’er Marieke van der Gaag is dit jaar bestuurslid belangenbehartiging en secretaris. Ze volgt momenteel haar master Political Science aan de Universiteit van Amsterdam.

Hard maken in de politiek

“Ik vind het heel belangrijk dat een buitenlandervaring voor iedereen een optie is, en om die reden wil ik mij via NWS inzetten om dat geluid hoorbaar te maken in de politiek. Verder hoop ik natuurlijk dat we dit jaar nog meer Nederlandse studenten in het buitenland kunnen bereiken zodat we voor hen een hele gave NWS-dag kunnen organiseren.”

“Het kan in het buitenland best eenzaam zijn als je nog een beetje je draai moet vinden, en daarom is het prettig als Nederlandse studenten via NWS in contact kunnen komen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Daarnaast vind ik NWS een belangrijke organisatie omdat het zich zo expliciet hard maakt in de politiek voor de belangen van Nederlandse studenten in het buitenland.”

I love New York

“Mijn favoriete buitenlandervaring was mijn stage bij het Nederlandse Consulaat in New York. Het was mijn droom om in New York te wonen sinds ik twaalf was, en het was ontzettend gaaf om te merken dat ik me echt kon thuis voelen in een stad waar ik zoveel jaar over gedroomd had.”

“New York! NYC voelt als een plek waar heel veel mogelijk is, en je zult je er werkelijk geen seconde vervelen. Daarnaast had ik het gevoel dat ik er echt mijn draai had gevonden, waardoor het altijd een beetje als een home away from home zal voelen.”

Baan in het buitenland als pluspunt

“Omdat mijn interesse bij politiek ligt, hoop ik over vijf jaar een interessante baan te hebben waarbij ik iets kan doen met internationaal beleid, hopelijk gericht op vrouwen- of mensenrechten. Een baan in het buitenland zou natuurlijk een pluspunt zijn.”

Nieuw! NWS Belangenbehartiging-updates

Beste NWS-ers,

Studeren in het buitenland kan aanzienlijke moeilijkheden met zich mee brengen: de financiering van de studie, het contact met DUO vanuit het buitenland en logistieke complicaties met verzekeringen en bankrekeningen zijn slechts een aantal voorbeelden. Een belangrijk onderdeel van NWS is daarom ‘Belangenbehartiging’ – het representeren van Nederlandse studenten die een Bachelor, Master of PhD in het buitenland volgen bij de Nederlandse overheid om uitgaande diplomamobiliteit te vergemakkelijken en te stimuleren. Omdat niet iedereen even goed op de hoogte is van de rol die NWS hierin vervult, zullen we vanaf nu een maandelijkse update plaatsen over wat er op het gebied van belangenbehartiging speelt.

 

Visiebrief internationalisering

In het Regeerakkoord van 2017 (“Vertrouwen in de Toekomst”) staat met betrekking tot onderwijs: “Er komt een internationaliseringsaanpak die het voor zoveel mogelijk studenten mogelijk maakt een studie te volgen in het buitenland”. In juni zal onze Minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, de visiebrief over internationalisering van onderwijs presenteren, waarin wordt uitgewerkt hoe dit doel zal worden bereikt. Een debat hierover in de Tweede Kamer staat voor het zomerreces gepland.

NWS Belangenbehartiging heeft regelmatig contact met verschillende relevante partijen, zoals Nuffic, DUO, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en politici om ervoor te zorgen dat er genoeg aandacht is voor internationalisering van onderwijs. In de aanloop naar dit debat en de visiebrief heeft NWS een zogenaamd ‘position paper’ geschreven met ISO, LSVb en ESN. Deze kun je hier vinden.

Daarnaast heeft ons bestuurslid Belangenbehartiging ook recentelijk met GroenLinks overlegd, zodat de belangen van NWS in de commissievergaderingen over de visiebrief internationalisering naar voren worden gebracht.

Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben over de manier waarop NWS zich inzet voor jouw belangen kun je altijd contact opnemen door een mailtje te sturen naar: belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl.

 

Volgende maand een nieuwe post, blijf up to date!

Chiara Kessler

Regeerakkoord weinig aandacht voor onderwijs, internationalisering wordt genoemd

Op 9 oktober 2017 werd het regeerakkoord 2017-2021 getekend. Over het algemeen blijkt uit het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet relatief weinig zal investeren in het hoger onderwijs. Alhoewel dit betreurenswaardig is, staat Nederlands Wereldwijde Studenten (NWS) positief tegenover de plannen van het kabinet met betrekking tot verantwoordelijke internationalisering. Het kabinet geeft aan een aanpak te willen ontwikkelen om meer Nederlandse studenten te stimuleren naar het buitenland te gaan. NWS steunt het verbeteren van het proces om naar het buitenland te gaan omdat wij geloven dat iedereen tenminste de kans moet krijgen om een volledige studie in het buitenland te behalen. Studeren in het buitenland geeft studenten extra ervaringen en kansen die bijdragen aan hun toekomst. 
  
NWS hoopt dat het kabinet binnenkort met concrete plannen zal komen om dit doel te bereiken.
NWS zal zich verder dit jaar blijven inzetten voor flexibilisering van leengelden en ophoging van het leenplafond voor Nederlandse studenten die een volledige studie in het buitenland volgen.
 
Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoog opgeleide, internationaal georiënteerde Nederlanders die een opleiding in het buitenland volgen, willen volgen of hebben afgerond. NWS organiseert netwerk- en carrière-evenementen in Nederland en heeft lokale clubs in buitenlandse studentensteden. Tevens behartigt NWS de belangen van Nederlandse studenten en young professionals met buitenlandervaring bij de Nederlandse overheid en politiek.

Het belang van Nederlandse Studenten. Exclusief interview met politicus Eelco Keij

NWS sprak met Eelco Keij vanuit New York over zijn net verschenen Politiek Manifest, “Kapitale Connecties” (in het Engels verschenen als “Fortunate Connections”). Keij woont al jaren in New York en is actief voor de politieke partij D66. Hij is vooral begaan in de discussie over de dubbele nationaliteit, maar zijn Politiek Manifest gaat nog veel dieper in op issues die elke Nederlanders in het buitenland tegenkomt. Naast zijn politieke carrière, is Eelco al langere tijd nauw betrokken bij NWS.

Je hebt het door jou geschreven Politiek Manifest nu ongeveer twee maanden geleden gepresenteerd, hoe staat het er nu voor?

Dit is eigenlijk pas het begin van een wereldtournee, binnenkort ga ik verder met presentaties in Noord-Amerika, en ik ga bijvoorbeeld ook nog naar Australië en Brazilië. Dit manifest behandelt veel aspecten van in het buitenland wonen, en dat moet rijpen. Sommige dingen worden wel weer meteen opgepakt. Zo is er bij D66 meteen een aparte portefeuille opgezet voor Nederlanders in het buitenland, hierdoor kunnen zij terecht bij één kamerlid als zij een klacht hebben, te weten bij; Sjoerd Sjoerdsma. Het is belangrijk dat dat duidelijk is bij de Nederlanders, zodat ze weten waar ze naartoe moeten, want zoals Sjoerd wel eens heeft gezegd: “Je wordt wel gewaarschuwd als je abonnement op de Donald Duck afloopt, maar als je paspoort afloopt hoor je niks.” Ik hoop dat ook andere partijen het belang van zo’n aparte portefeuille gaan inzien en daarnaar gaan handelen.

Waar moeten Nederlandse studenten in het buitenland extra op letten volgens jou?

Als Nederlander in het buitenland wonen is niet zo exotisch meer als vroeger, het is best normaal tegenwoordig. Maar met de huidige regering moet je heel goed opletten wat voor (financiële) impact je stap naar het buitenland heeft. Je moet alles nauwkeurig op een rijtje zetten; verzekering; rijbewijs; paspoort; het kan bij alledaagse dingen verkeerd gaan, en het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid. Dit kabinet werkt niet in het voordeel van Nederlanders in het buitenland, het werkt ze juist tegen. Om ze zelfs neutraal links te laten liggen zou nog beter zijn.

Wat zijn jouw tips aan hen?

Neem eens een kijkje op mijn weblog, daar komen een heleboel problemen aan bod waar je waarschijnlijk niet meteen had stil had gestaan. Daarnaast mijn manifest natuurlijk, het is geen promopraatje voor D66, maar het is juist bedoeld voor alle politieke partijen. Als je gaat stemmen let dan op deze punten!

Wat voor een rol spelen de komende Europese verkiezingen daarin?

Die zijn belangrijk voor ons als Nederlanders in het buitenland, we moeten laten zien dat we het niet eens met het huidige beleid. Bijvoorbeeld met de ontwikkelingen op het gebied van de dubbele nationaliteit en nieuwe beperkingen qua naturalisatie dit komt allemaal uit de koker van de VVD, en de PvdA vindt het allemaal maar prima. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we laten zien dat we het er niet mee eens zijn, dus ik zou zeggen stem niet op hen, maar op een andere partij. Let wel, je moet je registreren uiterlijk op 10 april! Kijk op stemmenvanuithetbuitenland.nl, het is op zich niet teveel moeite – het kan per email dit keer.

 

kapcon
Eelco Keij’s Kapitale Connecties over de belangen van Nederlanders in het buitenland

 

Waar wil je graag nog meer nadruk opleggen?

Nederlandse studenten gaan de hele wereld rond, en ook al kom je niet meer terug, je zal altijd een ambassadeur blijven van Nederland. Hierdoor ben je een meerwaarde en behoud je het recht iets te zeggen in de nationale politiek. Als je kijkt naar de toeristencijfers, dan kan je zien dat de meeste toeristen ergens vandaan komen waar veel Nederlanders wonen, dat is geen toeval. Studenten in het buitenland zijn Kapitale Connecties voor Nederland zelf.

Het gaat dus goed met het manifest, wat staat er nog meer op de agenda?

Dit manifest is iets van de lange adem; het is zeker geen overnight best seller. 2014 is daarom voor mij het jaar dat ik het manifest bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht ga brengen: politici, journalisten en natuurlijk Nederlanders in het buitenland. Bij de volgende Kamerverkiezingen zal ik mij ook weer verkiesbaar stellen, ik hoop dat ik dan weer op de lijst kom. Nederland loopt achter als het op politieke internationalisering aankomt. Andere landen hebben al zetels geschapen voor inwoners in het buitenland. Zo sprak ik een Frans parlementslid dat in Canada woonde. Misschien lijkt het vreemd, maar het is heel normaal als je nadenkt over internationalisering.

Gaat internationalisering dit jaar meer aandacht krijgen?

Dat is bijna onvermijdelijk, ik probeer dit proces alleen te versnellen. In het huidige kabinet regeert vooral conservatisme en het gaat ten koste van Nederlanders in het buitenland, en dat is jammer. De wetgeving over naturalisatie staat binnenkort op de agenda, opnieuw een voorbeeld van hoe Nederlanders met buitenlandse partners in de steek worden gelaten. Daarnaast hoop ik dat dit jaar nog op meerdere terreinen die van belang zijn voor Nederlanders in het buitenland flinke voorwaartse stappen worden gezet.

Volg Eelco via  Eelco’s blog en Twitter om op de hoogte te blijven van belangrijke informatie voor Nederlanders in het buitenland!

Uitgaande mobiliteit Nederlandse student steeds meer in de schijnwerpers

Het was niet alleen Nederlandse Wereldwijde Studenten opgevallen dat er niet genoeg aandacht werd besteedt aan de Nederlandse student die naar het buitenland wilt. De laatste weken komt uitgaande mobiliteit van studenten steeds vaker in het nieuws. Vlak voor het kerstreces van de Tweede Kamer stond ook nog een debat over internationalisering in het Hoger Onderwijs op het programma.

Dit debat laat zien waar de politieke partijen haar prioriteiten leggen. Zo vroegen de VVD en PvdA minister Bussemaker om een concreet en ambitieus plan te schrijven om uitgaande studenten te stimuleren. Daarnaast diende de twee partijen een motie in om ook het MBO in deze plannen te betrekken. Op de website van de Nuffic valt meer te lezen over het debat. In de Transfer van deze maand, het vlakblad voor internationalisering wordt dan ook uitgebreid gesproken over de mogelijkheden. Hierin wordt ook het NWS-onderzoek genoemd.

In een reactie gaf minister Bussemaker al aan dat zij ook graag uitgaande mobiliteit stimuleert, maar wilde zij nog niet aan concrete plannen gaan werken. Bijvoorbeeld de door de NWS voorgestelde prestatieafspraken voor International Offices zijn volgens haar moeilijk op de korte termijn te behalen, aangezien de huidige beleidsplannen nog afgerond moeten worden. Toch is goed om te zien dat het onderwerp in Den Haag leeft en er aandacht wordt besteedt. Natuurlijk zal NWS dit onder de aandacht blijven brengen zolang dat nodig is.

Nederlands onderwijs raakt steeds meer achterop

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in een rapport geconstateerd dat het de Nederlandse economie schade oploopt door achterblijvend onderwijs. Nederland is nog steeds één van de rijkste landen in de wereld, maar om dit te blijven moet er beter worden ingespeeld op veranderingen. Meer investeringen in onderzoek en onderwijs moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse economie gezonder wordt, ook in de toekomst.

 

Het rapport werd meteen opgepikt door vrijwel de gehele Tweede Kamer. Het kabinet komt sowieso al snel met een reactie, maar Alexander Pechtold van D66 wil het liefst nu al een debat voeren over het rapport.

Het rapport van WRR behandeld ook onderwerpen zoals het universitair scholen van leraren, de scheiding van studie en werk en dringt erop aan dat Nederland onderwijs eindelijk serieus gaat nemen. Lees hier meer over het rapport op de website van Erasmus Magazine.

 

world-map-small

 

 

Gelooft Mark Rutte zichzelf nog wel?

Gelooft Mark Rutte zichzelf nog wel?

Door Nick Hirschstein

“Met deze woorden kom ik nu bij de rol van het onderwijs, zoals ik die zie. Want juist waar het gaat om het stimuleren van een optimistische levensvisie, het wegtrekken van die deken van negativisme, het teruggeven van het vuur aan de mensen, juist daarbij speelt het onderwijs een cruciale rol. Wat het onderwijs mensen kan en moet leren, is namelijk samenwerken en samenleven. Het onderwijs is de hofleverancier van de sociale cohesie. Het is tenslotte misschien wel de enige sector waar mensen uit alle lagen en groepen van de bevolking samenkomen. Het is de plaats bij uitstek waar mensen kunnen oefenen in rekening houden met elkaar. Het leert mensen kritisch na te denken en tijd te nemen voor reflectie. Het onderwijs heeft dan ook bij uitstek een taak bij het creëren van bezieling, vertrouwen, optimisme en nieuwe ambitie in Nederland. Zonder de economische functie van het onderwijs te kort te willen doen, kan de maatschappelijke rol niet genoeg benadrukt worden. In het onderwijs worden de burgers van de maatschappij van morgen gevormd. Ze worden er voorbereid op zowel de arbeidsmarkt als op de maatschappij als geheel. Of het nu gaat om de basis of de top van de kennissamenleving: de vakkrachten én de kenniselite van morgen zitten vandaag op school. Jonge mensen die leren te leven en werken in een internationale en competitieve omgeving.” (3)

nick 1

Een inspirerende paragraaf uit een betoog dat dateert van 2005 genaamd ‘ik zou het vuur redden’; geschreven door onze huidige premier Mark Rutte. Nou ben ik niet geheel gek, politici veranderen, politiek verandert, de tijd verandert. Toch zou ik als student, graag de mogelijkheid nemen om meneer Rutte te herinneren aan zijn eigen wijze woorden.

We schrijven 2013, bezuinigingen zijn nodig en dat is duidelijk. Ik heb geluk gehad en heb kunnen genieten van mijn studiefinanciering. Om heel eerlijk te zijn de stufi is één van de belangrijkste redenen dat ik momenteel in Zweden studeer. Wanneer het sociaal leenstelsel ingaat zullen veel van mijn mede-studenten niet meer de mogelijkheden hebben die ik wel heb ervaren, en dat is doodzonde.

Niet alleen voor de studenten zelf, maar ook voor Nederland, want zoals Rutte zelf zegt: “De kenniselite van morgen zitten vandaag op school.” Een welvarend land als Nederland is afhankelijk van de import en export, en daarvoor van buitenlandse contacten. Overal waar ik ben geweest ben ik Nederlandse studenten tegengekomen, die allen Nederland positief vertegenwoordigen. Om dit in te perken lijkt mij daarom niet minder dan een ontzettend slecht plan.

Het nieuwe onderwijsakkoord, waar het sociale leenstelsel deel van uitmaakt, wordt gelukkig dan ook door enkele politici weggezet als een ‘lege huls’. GroenLinks lijkt daarom ook een voorstander ervan om het sociale leenstelsel voor masterstudenten uit te stellen tot 2015, wat eerder al gebeurde voor bachelorstudenten. Probleem is vooral dat er geen enkele garantie is dat het geld dat het sociale leenstelsel bespaard en ophaalt ook daadwerkelijk in het hoger onderwijs wordt geïnvesteerd. Het huidige ‘akkoord’ is daarnaast ook niet echt een akkoord; zo is de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsvakbond, helemaal niet akkoord met het voorstel.

Daarmee lijkt het erop dat het plan terug naar de tekentafel om uiteindelijk doorgang te vinden. In die tijd hoop ik dat Mark Rutte nog eens zijn eigen betoog terugleest en zichzelf in de spiegel kijkt en zich afvraagt of hij nog steeds geloofd wat hij ons acht jaar geleden vertelde.

 

Lees het gehele essay ‘ik zou het vuur redden’ hier.

 

Opinie: internationale student politiek ondervertegenwoordigd

Eelco Keij was in 2013 kandidaat-Kamerlid voor D66, opkomend voor de belangen van Nederlanders in het buitenland. Hij schrijft dit opiniestuk op persoonlijke titel.
Het is inmiddels twee jaar geleden dat Nederlanders wereldwijd met een schok beseften dat de Nederlandse overheid hen eigenlijk liever kwijt dan rijk was: dubbele nationaliteit werd via een nieuw wetsvoorstel geprobeerd zoveel mogelijk in te dammen en gezien als iets ‘deloyaals’. Uiteindelijk trok het huidige kabinet het omstreden wetsvoorstel onder politieke druk en +25.000 handtekeningen van Nederlanders all over in. Resultaat? Sommige Nederlanders kunnen nog de dubbele nationaliteit krijgen; grote kans dat ‘de internationale Nederlandse student’ daar niet onder valt (als je trouwt met een buitenlander en daar de nationaliteit van wilt hebben, dan mag het bijvoorbeeld wel).

Dit is niet alleen bezopen, het staat ook totaal haaks op de huidige internationale globaliseringsstromen – waarvan Nederlandse studenten hét uitgelezen voorbeeld zijn. De meeste Europese landen doen trouwens allang niet meer moeilijk over dubbele nationaliteit, ook daarin ligt Nederland hopeloos achter.  Aardige statistiek: naar schatting zijn er tussen de 700.000 en 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Toch de moeite waard om daar iets voor te regelen.

Maar er speelt meer. Zodra je namelijk Nederland verlaat, val je plots onder een geheel andere bureaucratie lijkt het soms wel – zaken zoals belastingen, verzekeringen, pensioen, je rijbewijs verlengen, DigiD: ze lijken plots onneembare hordes te zijn geworden. Nee, daar staat men niet bij stil bij vertrek: er moet al te veel geregeld worden. Weinigen vermoeden dat men als ‘buitenlandse Nederlander’ heel anders wordt aangekeken.

Dat Nederlanders in het buitenland – dus ook studenten – als politieke last worden gezien, bleek wel weer toen recentelijk het huidige PvdA/VVD-kabinet besloot de subsidiëring voor Nederlands onderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenland volledig af te schaffen. Dat internationale Nederlanders van grote meerwaarde zijn voor de eigen Nederlandse economie is blijkbaar nog niet helemaal doorgedrongen in Den Haag.

Misschien wordt het tijd voor een nieuw soort politieke vertegenwoordiging van Nederlanders in het buitenland, zeker ook voor internationale studenten. Nederland zou zeker niet het eerste land zijn dat de politiek meer zou laten aansluiten op de internationale realiteit. Later dit jaar zal er een Politiek Manifest worden uitgebracht waarin diverse suggesties hiervoor op een rijtje zullen worden gezet. Binnenkort meer nieuws – the times they are a-changin’.

www.eelcokeij.com – Twitter: @EelcoKeij

Eelco Keij