Schrijf je nu in voor de NWS-dag 2013 op 20 December 2013!

Op 20 december 2013 is het weer tijd voor de jaarlijkse NWS-dag en natuurlijk zijn we erg verheugd om je dit jaar uit te nodigen. Zoals elk jaar heeft het NWS een vol programma met interessante sprekers, workshops, lunch en een borrel gepland. Daarnaast wordt ook het NWS-onderzoek aangeboden aan het ministerie van OC&W, waarbij de belangen van Nederlandse studenten in het buitenland op de kaart wordt gebracht. Het grootste gedeelte van de dag is gratis, het enige is dat je naar het ministerie van OC&W moet komen in Den Haag, vlak naast Den Haag Centraal Station. Let wel, er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in want dit jaar zullen onder andere OC&C en TomTom een workshop geven!

Natuurlijk is de deelname aan de NWS-dag weer gratis! Mocht je na je inschrijving toch niet opeens niet meer kunnen? Stuur dan even een mail naar: secretaris@wereldwijdestudenten.nl. Hopelijk tot 20 december!

Adres OC&W:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

NWS nieuws over de jaarlijkse NWS-dag en NWS-onderzoek

NWS nieuws over de jaarlijkse NWS-dag en NWS-onderzoek

Bij het NWS zijn wij als bestuur druk bezig om ook dit jaar weer een geweldige NWS-dag te organiseren. Op de NWS-dag geven onze leden de kans elkaar te leren kennen, bedrijven te ontmoeten en interessante discussies te voeren en volgen. Daarnaast zal er natuurlijk voor lunch en een borrel achteraf gezorgd worden. Het NWS is binnenkort van plan meer bekend te maken over de datum en inschrijving dus houdt onze website en social media in de gaten!

Een andere manier waarop wij de belangen van onze leden behartigen is het NWS-onderzoek Ongeveer elk anderhalf jaar publiceerd het NWS een onderzoek en het huidige onderzoek zit in de afrondende fase. Het onderzoeksteam heeft de afgelopen keihard gewerkt om goed onderzoek te produceren en dat is zeker gelukt. Op dit moment zijn we druk bezig om ons onderzoek op de politieke agenda te krijgen en zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Houdt het NWS de komende weken goed in de gaten en mocht je interesse hebben om ons te helpen met publiciteit te krijgen neem dan contact op met promotie@wereldwijdestudenten.nl

NWS

Nieuwe NWS-voorzitter vol goede moed

Vooruitblik van de nieuwe voorzitter 

Lieve leden,

Voor de meesten van jullie begint het nieuw collegejaar bijna. Daarbij hoort ook een nieuw bestuur. In het laatste weekend van augustus hebben we voor het eerst allemaal kennisgemaakt en daarom stel ik de nieuwe bestuursleden graag aan jullie voor. Ik begin met Lana Askari, die zich een jaar zal inzetten voor NWS als secretaris vanuit Manchester. De acquisitie en financiële administratie zal vanuit Nederland en Uppsala gedaan worden door Woudina Speldenbrink. Nick Hirschstein zal zich, ook vanuit Uppsala, als Bestuurslid PR & Promotie inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen dit naar het buitenland in ieder geval één keer van NWS heeft gehoord. Lune Zijnen zal zich inzetten voor Voorlichting en de NWS Scholierendag vanuit Canterbury en Lisa Geurts zal zich vanuit London inzetten voor als onze NWS-clubs. Tenslotte gaat Jesse Groenewegen, een MPhil-lotgenoot van mij uit Oxford, de haalbaarheid van een speciale NWS-Beurs onderzoeken. Het is de eerste keer dat hiervoor een speciale functie in het leven is geroepen. Met mijzelf hebben jullie in de vorige nieuwsbrief al even kennis gemaakt.

Afgelopen weekend, bij de officiële start van het nieuwe bestuursjaar, hebben we elkaar leren kennen en zijn we hard bezig geweest met het opstellen van een beleidsplan. Hierover horen jullie binnenkort meer.

We kijken er allemaal naar uit ons een jaar voor jullie in te zetten en we kunnen niet wachten om zoveel mogelijk leden te ontmoeten.

Hopelijk tot snel!

 

Jasper van Dijk

Voorzitter NWS 2013-2014

University of Oxford

 

NWS-dag 2012

Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten presenteert de NWS-Dag!

BELANGRIJK: Om een nog onduidelijke reden zijn niet alle aanmeldingen voor de NWS-dag bij ons aangekomen. Heb jij je aangemeld maar heb je nog geen bevestigingsemail ontvangen? Laat dit dan zsm weten via bestuur@wereldwijdestudenten.nl

De NWS-dag is dé dag waarop in het buitenland studerende Nederlanders elkaar ‘op Hollandse grond’ ontmoeten. Of je nou al jarenlang vaste bezoeker bent of pas net voor het eerst naar het buitenland bent vertrokken, iedereen is van harte welkom! Hieronder meer informatie en het inschrijfformulier.

Datum: 20 december 2012 (09:30)
Locatie: Ministerie van OC&W (Den Haag, naast Centraal Station)
Prijs: gratis!

Programma

Ministerie van OC&WDe dag zal aanvangen om 9:30 uur en bestaat uit een ochtendprogramma en een middagprogramma. ’s Ochtends zal ir. Rein Willems, oud-directeur van Shell Nederland en oud-senator, een openingswoord uitspreken over het belang van internationale topstudenten en vervolgens zal hij ook het inhoudelijke thema van de dag introduceren: de besluitvorming rond de Europese schuldencrisis. Hierna zullen workshops, o.a. van de Alex Beleggersbank en TomTom, het ochtendprogramma completeren.

Na de lunchpauze zal het middagprogramma beginnen, wederom bestaande uit workshops van bedrijven, waaronder UNICEF en  OC&C Strategy Consultants. Aan de precieze invulling hiervan wordt hard gewerkt. Andere workshops die ’s ochtends danwel ’s middags zullen plaatsvinden, zullen worden verzorgd door Werken bij de EU en het Rijkstraineeship. Als deze workshops zijn afgerond eindigt de dag met een symposium, onder de titel: “Never waste a good crisis? De toekomst van de Europese Unie na de Europese schuldencrisis.”

Het Europese project staat onder grote druk nu blijkt dat verschillende lidstaten van EU en Eurozone op verschillende manieren door de economische crisis getroffen worden. De maatregelen om de crisis te bestrijden roepen veel vragen op: hoe moet Europa werken? Wat is belangrijker: democratische controle door nationale parlementen of technocratische schaalvergroting? Kan meer Europa niet leiden tot een implosie van het hele project? Is de natiestaat dood of nog altijd legitiem?

Dit thema zal worden bediscussieerd, gestuurd door input vanuit de zaal, door een panel met brede kennis en ervaring in politiek en bestuur. Dit panel zal bestaan uit:

  • prof. dr. ir. Joris Voorhoeve, oud-minister en politicoloog
  • drs. Peter Verhaar, oprichter Alex beleggersbank
  • drs. Hans Borstlap, voormalig topambtenaar en lid Raad van State

Na dit symposium zal het officiële gedeelte van de NWS-dag worden afgesloten met een borrel. Voor liefhebbers zal NWS daarna nog een reservering voor een groepsdiner in een lokaal restaurant maken (in te tekenen op de dag zelf en voor eigen rekening).

In verband met regulaties van het Ministerie is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, geef je dus zo spoedig mogelijk op!