Solliciteer voor het NWS-bestuur 2015-2016!

Een internationaal bestuursjaar naast je studie? Word bestuurslid bij NWS!

Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) zet zich sinds 2007 in voor Nederlandse studenten in het buitenland. Het bestuur van NWS coördineert het netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in het buitenland volgen, biedt hulp aan scholieren en studenten die in het buitenland willen studeren en slaat een brug van Nederlands talent in het buitenland naar Nederlandse werkgevers. NWS behartigt de belangen van NWS’ers in de Nederlandse politiek en organiseert evenementen over de hele wereld, waaronder de jaarlijks terugkerende NWS-dag in Den Haag.

Het parttime bestuur van NWS bestaat uit ambitieuze studenten en recent afgestudeerden, die veelal in verschillende landen wonen. Ieder jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. De aanmeldingsperiode voor de bestuursfuncties in het academische jaar 2015/2016 is nu geopend en sluit op zondag 21 juni 2015.

Heb jij ervaring met studeren in het buitenland en wil jij je actief inzetten voor hét wereldwijde netwerk van Nederlandse studenten in het buitenland? Dan zoeken wij jou! Lees hieronder verder of download de vacatures als PDF.

Bestuursfuncties

Voor het academische jaar 2015–2016 worden bestuursleden gezocht voor de volgende functies:

  • Belangenbehartiging
   Het bestuurslid Belangenbehartiging behartigt de belangen van Nederlandse studenten aan buitenlandse instellingen in de Nederlandse politiek en bij de verantwoordelijke instanties, met als doel het volgen van een volledige studie in het buitenland beter te faciliteren. Het bestuurslid heeft contact met het ministerie van OCW, daaraan verwante organisaties zoals DUO en Nuffic, politieke partijen en diverse andere partners, zoals ISO.
  • Partners (en eventueel penningmeester)
   Het bestuurslid Partners onderhoudt contacten met de zakelijke partners van NWS. Hij/zij draagt zorg voor het aantrekken van financiële middelen voor NWS en benadert partners die interessant zijn voor het netwerk. Daarnaast speelt het bestuurslid een belangrijke rol bij de organisatie van de NWS-dag.
   (Deze functie leent zich voor het penningmeesterschap, waarbij het beheer van de financiën aan het takenpakket wordt toegevoegd.)
  • Public Relations
   Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor het externe imago en de naamsbekendheid van NWS. Hieronder vallen de inhoud van de website, de social media en promotie in andere media. In samenwerking met het bestuurslid Voorlichting verzorgt het bestuurslid promotie- en voorlichtingsmateriaal voor scholieren en studenten. Daarnaast is hij/zij eindverantwoordelijk voor de inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief.
  • Voorlichting (en eventueel secretaris)
   Het bestuurslid Voorlichting verzorgt de informatievoorziening voor studenten en scholieren. Hij/zij zet studeren in het buitenland bij Nederlandse scholieren en studenten op de kaart, onder andere via decanen en international offices. Het bestuurslid heeft contact met organisaties als WilWeg, Fulbright, Campus France en de Duitslanddesk. Verder speelt hij/zij een belangrijke rol bij de organisatie van de NWS-scholierendag.
   (Indien hij/zij ook secretaris is, komt hier nog de verantwoordelijkheid voor de interne en externe communicatie bij.)
  • Event Manager (en eventueel secretaris)
   De Event Manager coördineert de organisatie van de grote evenementen van NWS: de NWS-dag, de Dutch Departure Drinks en de NWS-scholierendag. Het bestuurslid heeft hiervoor contact met verscheidene partijen en communiceert nauw met de andere bestuursleden. Naast de organisatie van deze drie evenementen, behoren de organisatie van een vierde evenement in het buitenland (in samenwerking met lokale clubs) en het opzetten van activiteiten voor alumni tot de mogelijkheden.
   (Deze functie leent zich bovendien voor de functie van secretaris, die verantwoordelijk is voor de interne en externe communicatie.)
  • Clubs & Netwerk (en eventueel secretaris of penningmeester)
   Het bestuurslid coördineert de lokale NWS-clubs en helpt bij het opzetten van nieuwe clubs. In samenwerking met de clubs initieert hij/zij activiteiten in het buitenland. Hij/zij verzorgt samen met de Event Manager bovendien activiteiten voor alumni.
   (Deze functie leent zich voor het penningmeesterschap, waarbij het beheer van de financiën tot de taken behoort, of voor de functie van secretaris, die voor de interne en externe communicatie verantwoordelijk is.)
  • IT & Innovatie
   Het bestuurslid IT & Innovatie onderhoudt de website van NWS en innoveert deze. Vóór het begin van het bestuursjaar zal door het huidige bestuur een nieuwe website in gereedheid worden gebracht, die hij/zij verder ontwikkelt en van extra functionaliteiten voorziet. Bovendien draagt het bestuurslid zorg voor de database van het netwerk met zo’n 4000 (oud-)studenten. Hij/zij ondersteunt verder het bestuurslid PR bij het plaatsen van inhoud op de website en in de nieuwsbrieven.
   Voorwaarde voor deze bestuursfunctie is dat het toekomstige bestuurslid IT & Innovatie met een LAMP-omgeving uit de voeten kan. Technische ervaring met WordPress is een pre.

 

Interesse?

Wil jij een bestuursjaar waarbij je je inzet voor Nederlandse studenten in het buitenland? Ben je geïnteresseerd geraakt in één of meerdere bestuursfuncties bij NWS? Solliciteer dan door je CV en motivatiebrief (max. 1 A4) naar sollicitatie@wereldwijdestudenten.nl te sturen. Geef daarbij aan in welke functie(s) je geïnteresseerd bent.

Wij kijken uit naar je aanmelding, die wij bij voorkeur zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk op zondag 21 juni – ontvangen. Heb je nog vragen over de functies of over het bestuursjaar in het algemeen? Neem ook dan gerust via bovengenoemd e-mailadres contact op.

Verdere procedure

In samenwerking met het huidige bestuur stelt de voorzitter van het nieuwe bestuur, die al benoemd is, het NWS-bestuur voor het academische jaar 2015-2016 samen.

Na je aanmelding ontvang je binnen twee dagen een ontvangstbevestiging. In de dagen volgend op de deadline worden de uitnodigingen voor de interviews verstuurd. Via Skype vinden deze in dezelfde week (vanaf woensdag 24 juni) plaats.

De bestuurstermijn start op 1 augustus 2015. Het bestuursjaar wordt ingeluid met een workshop met het bestuur 2014-2015 en BCG op 7 augustus in Nederland. De officiële bestuursoverdracht vindt op 20 augustus tijdens de Dutch Departure Drinks in Utrecht plaats. (De aanwezigheid bij deze activiteiten wordt op prijs gesteld, maar vormt geen criterium voor de bestuursselectie.)

PDF: NWS_Vacatures_Bestuur1516