Algemene voorwaarden & privacy

Wie zijn wij?

Ons webadres is: https://wereldwijdestudenten.nl.

Algemene voorwaarden

Gebruik van de NWS-website is onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Als één of meerdere van deze voorwaarden niet in acht wordt genomen, dan houdt het bestuur van Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten zich het recht voor om specifieke bezoekers te weren.

Definities

 1. De Stichting: Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS)
 2. NWS-website: de website (inclusief, maar niet beperkt tot, alle pagina’s, gebruikersgegevens, databases) op wereldwijdestudenten.nl.
 3. Bezoeker(s): een individu dat gebruik maakt van de NWS-website.
 4. Geregistreerde Gebruiker(s): iedere Bezoeker die zichzelf heeft geïdentificeerd aan de hand van de aan hem/haar toegewezen Inloggegevens.
 5. Inloggegevens: de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld aan een Geregistreerde Gebruiker.

Voorwaarden

 1. Het is iedere Bezoeker met aantoonbare persoonlijke interesse in een studie in het buitenland toegestaan om zich te registreren op de NWS-website.
 2. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Geregistreerde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de aan hen toegekende Inloggegevens, zelfs als dit zonder medeweten gebeurt.
 3. Het is Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan om de NWS-website te gebruiken voor het volautomatisch verzamelen van persoonsgegevens van gebruikers en/of bezoekers.
 4. Het is Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan om de NWS-website te gebruiken voor elke vorm van recruitmentactiviteiten, politieke doeleinden, reclamecampagnes, publiciteitscompagnes, journalistieke doeleinden, of daaraan gerelateerde activiteiten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het opvragen van gebruikersgegevens voor voorgenoemde activiteiten, en het verzenden van berichten aan gebruikers via de NWS-website. Journalisten wordt dringend verzocht contact op te nemen met het bestuurslid PR om indien gewenst via hem/haar in contact te treden met Nederlandse studenten in het buitenland.
 5. Gebruikers (hierna: de Afzender) die gebruik maken van de functionaliteit om een andere Gebruiker (hierna: de Ontvanger) een bericht (hierna: het Bericht) te sturen, gaan ermee akkoord dat:
  1. Het e-mailadres van de Afzender wordt verstrekt aan de Ontvanger.
  2. Een kopie van het Bericht wordt opgeslagen voor controledoeleinden (door het bestuur van De Stichting of haar opdrachtnemers).
 6. Het is Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren op de NWS-website. Voorts is het Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat het bestuur van De Stichting een eerdere accountaanvraag heeft geweigerd of een account heeft opgeheven.
 7. Het is Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan om zich voor te doen als een individu anders dan henzelf.
 8. Het bestuur van De Stichting heeft de bevoegdheid deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Bezoekers worden geadviseerd om via de reguliere kanalen op de NWS-website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan.
 9. Het bestuur van De Stichting behoudt zich het recht voor een registratie van een Bezoeker te weigeren of het account van een Geregistreerde Gebruiker na registratie weer op te heffen.
 10. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrecht en databankrechten, op de NWS-website en de door het bestuur van De Stichting en haar opdrachtnemers geplaatste informatie berusten uitsluitend bij De Stichting of haar licentiegevers.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.