NWS KiesWijzer 2017

Gepubliceerd op 05-03-2017 at 22:06

Met nog ongeveer een week te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen publiceert NWS de KiesWijzer 2017!

Bekijk de Nederlandse Wereldwijde Studenten – KiesWijzer 2017 hier! 

Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoog opgeleide, internationaal georiënteerde Nederlanders die een opleiding in het buitenland volgen, willen volgen of hebben afgerond. NWS behartigt de belangen van Nederlandse studenten en young professionals met buitenlandervaring bij de Nederlandse overheid en politiek.

NWS merkt dat studenten die een voltijdstudie in het buitenland doen, of in het verleden in het buitenland hebben gestudeerd, niet altijd op de hoogte zijn van de standpunten van partijen op het gebied van internationalisering en de financiering hiervan. Het is van belang dat het NWS-netwerk van zo’n 4000 actieve studenten wordt ondersteund bij het maken van een geïnformeerde keuze in de aankomende verkiezingen.

De NWS KiesWijzer heeft als doel om haar leden beter te informeren op deze gebieden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

In het opstellen van de KiesWijzer heeft NWS ervoor gekozen de grootste partijen in de huidige Tweede Kamer te benaderen. Alleen de antwoorden van partijen die ervoor hebben gekozen een respons te geven zijn verwerkt in de resultaten.

Met het publiceren van de NWS KiesWijzer blijft NWS politiek neutraal.
De deelnemende politieke partijen zijn op gelijke wijze benaderd.