Verkiezingsdebat binding internationaal talent

Gepubliceerd op 08-02-2017 at 09:57

Hoe trekken we de beste studenten, docenten en wetenschappers aan? Nuffic, VSNU, Vereniging Hogescholen, LSVb en ISO organiseren op 23 februari een debat over het aantrekken en binden van internationaal talent!

In de internationale battle for talent kondigt zich voorzichtig een verschuiving aan. In Washington is het credo tegenwoordig America First, en vanuit Londen zit de Brexit eraan te komen.

Gaat Nederland tegen de stroom in? Het aantal internationale studenten, promovendi en onderzoekers in Nederland, groeit gestaag door. Ruim 1 op de 5 masterstudenten is uit het buitenland afkomstig, net als bijna de helft van alle promovendi. Zij dragen bij aan een ambitieus (studie)klimaat en komen vaak terecht in technische R&D-functies. Daarmee zijn ze belangrijk voor innovatie, kennis en de Nederlandse staatskas. Toch stellen analisten vast dat ons overheidsbeleid met betrekking tot werving en binding van internationaal talent beter kan.

Tegen deze achtergrond debatteren onder meer Pieter Duisenberg (VVD), Amma Asante (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) over de vraag of we tot een ambitieus plan moeten komen. Wat betekent internationalisering voor Nederlandse studenten? Moet het aantal internationale studenten verdrievoudigd worden? Hoe belangrijk is dat voor onze arbeidsmarkt en economie? En is dat goed of slecht voor de kwaliteit van het onderwijs?

Donderdag 23 februari, Nieuwspoort, Den Haag

15.30-16.00         inloop

16.00-17.30         debat

17.30-18.30         borrel

Meld u aan om het debat bij te wonen.