Onverminderd Populair: NWS-dag 2016

Gepubliceerd op 21-12-2016 at 16:58

Op dinsdag 20 december j.l. vond op het Ministerie van OCW in Den Haag de NWS-dag 2016 plaats. Het jaarlijkse carrière- en netwerkevenement voor leden van NWS is onverminderd populair. Nederlandse studenten die in het buitenland studeren of hebben gestudeerd kregen gedurende de dag de mogelijkheid in gesprek te gaan met De Nederlandsche Bank, the Boston Consulting Group, Guy Wijnen en zijn LinkedIn-workshop, en de Nationale DenkTank in de interactieve workshops. Tevens vond ter afsluiting van de dag een interactieve discussie plaats met Kandidaat-kamerlid Lisa Westerveld, ISO-bestuurslid Jeroen Wienen en LSVb vice-voorzitter Julia Verheul.

km_nws_20161220_161

 

‘Internationalisering is vandaag de dag veel vaker het gespreksonderwerp dan enkele jaren geleden. Maar het debat over de vraag in hoeverre studenten moeten worden gestimuleerd om naar het buitenland te gaan is verre van afgelopen.’  – Lisa Westerveld

NWS-bestuurslid Meeke Roet vroeg onder meer naar wat Westerveld vond van buitenlandstudies nu steeds meer Nederlandse studies in het Engels worden aangeboden. Verder werd er stilgestaan bij de rol van de overheid en onderwijsinstanties in het aantrekkelijker en beter toegankelijk maken van fulltime-studies in het buitenland, zodat er gelijke kansen bestaan tot het opdoen van een buitenlandse studie-ervaring. Westerveld merkte op dat vooral de ‘nare focus op rendement in het hoger onderwijs’ problematisch is. Het is dan ook aan organisaties zoals NWS om voor de belangen voor studenten die in het buitenland studeren op te komen, hetgeen NWS inmiddels al tien jaar doet!

km_nws_20161220_556

 

Na het Algemeen Overleg over Internationalisering op 14 december en in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaat NWS zich bezighouden met het onderzoeken van de standpunten van verschillende politieke partijen ten opzichte van het volgen van een fulltime studie buiten Nederland. De verschillende problemen die door NWS’ers werden aangedragen gedurende de discussie op de NWS-dag laat zien dat dit hard nodig is!

 

km_nws_20161220_012

Het onderwerp internationalisering zal nooit een speerpunt van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen worden voor de grootste partijen. Dit neemt niet weg dat veel partijen tegenwoordig het belang zien van samenwerking in het aandragen van oplossingen voor praktische problemen waar studenten zoals degenen die  NWS nog altijd dagelijks tegen aanlopen. Eerste Kamerlid Jan Antonie Bruijn was aanwezig bij de borrel en onderstreept het belang van internationalisering, juist in deze tijden waar de noodzaak verminderd kan lijken. Bruijn benadrukte dat de belemmeringen in studentenmobiliteit  wellicht vraagt om een radicaal andere aanpak op Europees niveau.

Was je er dit jaar niet bij maar kijk je uit naar de NWS-dag 2017? Blijf op de hoogte van al onze events via onze website!

foto’s: Mika Kraft