NWS-onderzoek 2015: Ambitie zonder financiële belemmeringen?

Gepubliceerd op 05-03-2016 at 17:55

NWS-onderzoek_991px

In het academische jaar 2011/2012 studeerde 3,5% van de Nederlandse voltijdstudenten in het buitenland, ruim onder het Europese gemiddelde van 4,5% [1]. Hoewel meer studenten overwegen in het buitenland te studeren, blijken financiële drempels en gebrekkige informatievoorziening doorgaans groot. Uit onderzoek van Nederlandse Wereldwijde Studenten blijkt dat deze drempel nog hoger is geworden na het invoeren van het leenstelsel [2].

“De Nederlandse jongere zelf is dé drijvende kracht achter internationalisering”, geeft ook minister Bussemaker aan [3]. Veel overheidsbeleid richt zich erop uitwisselingen voor Nederlandse studenten te ondersteunen en buitenlandse studenten naar Nederland te trekken. Hierbij valt de krachtigste Nederlandse motor en het toonbeeld van internationalisering, de ambitieuze en gemotiveerde student die een volledige studie in het buitenland wil volgen, buiten de boot. En dat terwijl het overgrote deel van de afgestudeerden op een later moment naar Nederland terugkeert [2] en met de opgedane internationale ervaring van toegevoegde waarde is voor de Nederlandse economie en maatschappij.

Nu het leenstelsel is ingevoerd, is er een nog grotere behoefte aan meer financieringsmogelijkheden. Een krappe helft van de Nederlandse studenten die in het buitenland studeren had de stap naar het buitenland mogelijk niet kunnen zetten als zij geen basisbeurs hadden ontvangen [2]. Er is veel vraag naar beurzen om een volledige bachelor, master of PhD in het buitenland financieel te ondersteunen. Ook zijn de leenmogelijkheden binnen het nieuwe stelsel in meerdere populaire landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, niet toereikend.

Een investering in deze studenten is een investering in de toekomst. Via maatregelen als het creëren van meer beursmogelijkheden en het verhogen van het leenplafond kan de ambitieuze, internationaal gerichte Nederlandse student de kans worden geboden om zijn grenzen te verleggen en waardevolle kennis op te doen, welke vervolgens weer in Nederland van waarde is.

NWS-onderzoek
Het NWS-onderzoek 2015 richtte zich op de vraag wat studenten motiveert voor een studie in het buitenland te kiezen en wat de mogelijke gevolgen zijn van de invoering van het nieuwe stelsel studiefinanciering voor Nederlandse studenten in het buitenland. Het onderzoek is op 17 december 2015 aan dhr. Schutte, Directeur-generaal Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, overhandigd.
Het onderzoek is uitgevoerd door Anneke Hertig-Godeschalk en Tanja Kuijpers. Naast hun studie Nationalism Studies in Boedapest respectievelijk Health Sciences in Luzern vormden zij in 2015 het NWS-onderzoeksbureau.

[1] Nuffic (2015). Outgoing Degree Mobility. https://www.nuffic.nl/en/expertise/mobility-statistics/outgoing-mobility/outgoing-degree-mobility
[2] NWS (2015). NWS-onderzoek. Studeren in het buitenland anno 2015: Kansen of obstakels?
[3] Minister Bussemaker (2014). Kamerbrief over internationale dimensie hoger onderwijs.