Diploma’s uit België en Luxemburg automatisch erkend

Gepubliceerd op 26-05-2015 at 00:25

Eén van de obstakels voor een volledige studie in het buitenland is de diplomawaardering. Sinds kort is dit probleem voor de Benelux verholpen. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en haar collega’s uit België en Luxemburg hebben een besluit ondertekend waarin wordt afgesproken bachelor- en masterdiploma’s uit de drie landen automatisch wederzijds te erkennen.

Door dit besluit worden tijdrovende erkenningsprocedures, die nu nog tot vier maanden kunnen duren en tot 200 euro kosten, voorkomen. Hiermee zijn grote voordelen voor de studie- en arbeidsmobiliteit gemoeid: studenten kunnen gemakkelijker een vervolgstudie in een ander Benelux-land beginnen en afgestudeerden kunnen direct in een ander Benelux-land gaan werken zonder eerst de erkenningsprocedure te doorlopen.

NWS is enthousiast over het besluit, waarmee de Benelux in de EU voorop loopt, en juicht een uitbreiding van de afspraken over automatische erkenning van diploma’s naar andere EU-landen toe.

Kosten deel studie in buitenland verlaagd

Naast het ondertekende besluit over het automatisch wederzijds erkennen van het niveau van de diploma’s in de Benelux-landen, heeft minister Bussemaker een wetsvoorstel ingediend om uitgaande mobiliteit in het hoger onderwijs verder te stimuleren. Hierbij richt ze zich met name op studenten aan Nederlandse instellingen die een deel van hun studie in het buitenland willen doen. Voor deze doelgroep komen meer beurzen beschikbaar, waardoor het voor meer studenten mogelijk wordt een periode in het buitenland te studeren. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse instellingen geen collegegeld hoeven te vragen aan studenten die een joint programme volgen en daarvoor aan meerdere universiteiten staan ingeschreven, zodat studenten geen dubbel collegegeld meer betalen.

Hoewel NWS positief is over deze mobiliteit-bevorderende maatregelen, merken wij op dat de financieringsmogelijkheden voor (een deel van) een volledige studie in het buitenland in het voorstel onderbelicht blijven. Wij hopen dat dit een volgende stap zal zijn binnen het internationaliseringsgerichte beleid van minister Bussemaker.