NWS-dag 2014 groot succes

Gepubliceerd op 20-12-2014 at 17:36

De NWS-dag 2014 was een groot succes! Op 18 december vulde zich het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag met Nederlandse studenten die in het buitenland studeren. Onder andere Engeland, de VS, Duitsland, Chili en Hongkong waren vertegenwoordigd.

Tijdens een netwerkspel gingen de deelnemers met elkaar en de aanwezige partners in gesprek om te helpen de (carrière-)droom van een mede-student te verwerkelijken. Wellicht als opstapje naar deze droom vonden workshops, gegeven door BCG en Biogen Idec, plaats, waarin presentatievaardigheden werden getraind en zichtbaar werd dat je met de meest uiteenlopende achtergronden in elke branche aan de slag kunt, waarbij je persoonlijkheid de doorslag geeft.

Na een interessante paneldiscussie, waar door de panelleden en het publiek actief werd gediscussieerd over financiële ondersteuning van buitenlandstudies en de meerwaarde ten opzichte van een studie aan één van de – overall kwalitatief goed scorende – Nederlandse universiteiten, werd Minister Bussemaker verwelkomd. Zij benadrukte het belang van buitenlandervaring voor Nederlandse studenten en wil zoveel mogelijk Nederlandse scholieren en studenten stimuleren aan een buitenlandse universiteit te gaan studeren.

De NWS-dag 2014 werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW, de Nuffic, DUO, Werken bij de EU, de Nationale Denktank, Biogen Idec en The Boston Consulting Group. Een video-impressie is hier te zien: