Dutch Departure Drinks weer inspirerend!

Gepubliceerd op 16-09-2013 at 00:10

 

Op donderdag 22 augustus jongstleden was het alweer tijd voor de tweede Dutch Departure Drinks. In het prachtige Academiegebouw van de Universiteit Utrecht werden onder het genot van een borrel en een bitterbal studenten die (weer) naar het buitenland vertrekken uitgezwaaid.

Natuurlijk werd er niet alleen gekeuveld. De Dutch Departure Drinks waren ook een kans voor het bestuur van 2012-2013 om afscheid te nemen en terug te kijken op een succesvol jaar. Het afgelopen jaar werd veel bereikt en groeide het NWS wederom. Het doel om steeds een meer prominentere rol te gaan spelen voor studenten die naar het buitenland vertrekken wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de steeds groeiende samenwerkingen met het Nuffic en DUO, en daarnaast nog vele andere organisaties.

MEenen

Daarnaast was er ook een kritische noot te horen van spreker  Paul van Meenen, Tweede Kamerlid namens D66. Hij was positief over het NWS, en het feit dat het een gezonde organisatie is, maar vroeg om oplettendheid. Nog steeds leven we in een tijd van bezuinigingen, en de politiek moet scherp gehouden worden. Hij vroeg de studenten dan ook, ongeacht of zij in het buitenland zaten, wel kritisch te blijven kijken naar de binnenlandse politiek. Iets wat we zeker binnen het NWS zullen blijven doen.

NWSIVAR

Ook werd kort het nieuwe bestuur voorgesteld. Dit zal later nog uitgebreider op de website worden geplaatst. Voor het nieuwe bestuur is het zaak om de ingezette lijn door te zetten; nog meer groeien en op een goede manier studenten van informatie te voorzien en natuurlijk het organiseren van gezellige activiteiten voor onze leden in het buitenland. Het is in ieder geval zeker dat na deze geslaagde editie, er ook volgend jaar weer een Dutch Departure Drinks is.

See you there!