Bestuursleden 2012-2013 nemen afscheid van NWS

Gepubliceerd op 07-09-2013 at 16:57

NWSNaast voorzitter Ivar van Hasselt nemen ook de andere bestuursleden afscheid van NWS, maar natuurlijk niet zonder uitgebreid te reflecteren op het afgelopen jaar!

Bestuurslid-Voorlichting Krijn van Eeden, de afgelopen nog druk bezig met het organiseren van de eerste NWS-Scholierendag, kijkt hier terug op een innovatief jaar binnen het NWS.

Ook Bestuurslid PR Jan Willem Scholten beleefde een interessant jaar. Hij wist te genieten van de vele contacten die hij opdeed en de incidentele rare verzoeken die hij ontving. Lees hier hoe Jan Willem over zijn ervaring reflecteert.

Daarnaast ook nog het jaarverslag van Elisabeth Philipse, Bestuurslid-Partners, die met trots terugziet over haar bijdrage aan het NWS.

Natuurlijk willen wij ook Tamara Buijs niet vergeten, die de rol van NWS-secretaris met glans heeft weten te vervullen en Hein-Willem Blokland, die met de portefeuille Belangenbehartiging zeer veel progressie heeft gemaakt het afgelopen jaar. Daarnaast nog een belangrijke vermelding voor Bas Joosten, die als Penningmeester en coördinator NWS-clubs gezorgd heeft dat het NWS ook in barre tijden een financieel gezonde organisatie is.

Het bestuur van 2012-2013 heeft zodoende een sterk fundament achtergelaten voor het nieuwe bestuur en worden voor bewezen diensten natuurlijk hartelijk bedankt. Ondertussen kunnen we wel zeggen dat van een definitief afscheid natuurlijk geen sprake is en dat het bestuur van 2012-2013 op andere manieren betrokken blijft de organisatie!