Sociaal leenstelsel: een jaar uitgesteld

Gepubliceerd op 25-06-2013 at 12:14

Specifieke bezuinigingen die betrekking hebben op ons als studenten die in het buitenland een studie volgen zijn niet aangekondigd. Er was begin deze maand wel positief nieuws dat de invoering van het sociaal leenstelsel niet meer per 2014 zou worden ingevoerd wat een uitstel van (ten minste) een jaar betekent. Waarom de minister deze maatregel heeft uitgesteld is niet bekend.

Aangaande studiefinanciering wordt er verder op dit moment gewerkt aan het uitwerking van de moties om meer machtsmiddelen toe te kennen om het innen van DUO-leningen in het buitenland kracht bij te zetten. Ook worden er straks strengere eisen gesteld aan aanvragen voor studiefinanciering door kinderen van (internationaal) migrerende ouders. Deze beide moties zullen naar verwachting voor het einde van de zomer zijn uitgewerkt.

Bron: Nuffic, Elsevier