Rode Loper werkplan negeert internationale Nederlandse studenten

Gepubliceerd op 18-06-2013 at 17:23

Het SER-rapport “Make it in the Netherlands!” belicht het economisch belang van het aantrekken en binden van buitenlandse studenten in Nederland. Dit advies wordt overgenomen in het Rode Loper project werkplan 2 (via Nuffic link 1 link 2 ). Het project richt zich op het beter faciliteren van buitenlandse studenten in Nederland op het gebied van informatie voorziening, inschrijfprocedures, en huisvesting.

NWS betreurt dat Nederlandse studenten in het buitenland niet worden meegenomen in het project. De Nederlandse kenniseconomie die volgens het rapport profiteert van buitenlandse studenten in Nederland middels “welvaartsgroei” en “voordelen voor arbeidsmarkt en bedrijven” wordt namelijk in vergelijkbare mate gestimuleerd door Nederlandse studenten in het buitenland die daar unieke vaardigheden, kennis en contacten op doen. NWS pleit daarom ook voor het opnemen van internationaal Nederlands talent in het Rode Loper project. De twee risico’s die in het SER-rapport genoemd worden: verdringing en braindrain uit bijvoorbeeld ontwikkelingslanden gaan bovendien niet op wanneer de Rode Loper ook uitgelegd wordt voor Nederlandse topstudenten die hun studie in het buitenland hebben gevolgd. Een extra reden dus om stil te staan bij deze groep!

Van de groep Nederlandse studenten die in het buitenland een studie heeft gevolgd werd in de discussie over de Meeneembare Studiefinanciering (MNSF) vaak gevreesd dat een aanzienlijk deel definitief zou emigreren. Toenmalig staatssecretaris Zijlstra kwam een jaar geleden met het wetsvoorstel voor een terugkomeis om de doelmatigheid van studiefinanciering te waarborgen. Maatregelen voortkomend uit het Rode Loper project kunnen als een goed alternatief gezien worden om de internationale Nederlandse student te motiveren terug te keren naar Nederland na afronding van de studie.