Beurzen vanuit Techniekpact

Gepubliceerd op 25-06-2013 at 12:15

 

Het Techniekpact is een verdrag dat vorige maand gesloten is tussen het onderwijs, het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties om de instroom van universitaire studenten bij technische studies te bevorderen. De komende jaren is er namelijk een structureel tekort van jaarlijks 30.000 studenten wat ondervangen dient te worden. Het bedrijfsleven belooft meer stageplaatsen en traineeships aan zowel Nederlandse als internationale studenten. Ook worden er jaarlijks door bedrijven uit topsectoren duizenden beurzen voor studenten ter beschikking gesteld (Nuffic transfermagazine Juni). Opvallend is verder dat OCW na een maand haar belofte al breekt in het kader van de extra bezuinigingsronde waarbij onder andere investeringen in de centres of expertise in het HBO worden teruggebracht. Het bedrijfsleven blijft echter bij haar toezegging om voor meer stage en opleidingsplekken te zorgen. Wij zijn erg verheugd als daarnaast de studiebeurzen er daadwerkelijk komen al betreuren wij het feit dat hierin voornamelijk op Nederlandse studieprogramma’s wordt gedoeld. Talent dat eenzelfde uitdaging in het buitenland wil uitgaan met alle aanvullende mogelijkheden van dien ontbreekt in dit initiatief. We gaan het gesprek aan met Nuffic om hier een reactie op te geven.

Bron: Nuffic en Scienceguide