Ambities voor vestigen Amerikaanse topuniversiteit in Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt op het moment aan het opzetten van een technologisch kennisinstituut. De vier Amerikaanse topuniversiteiten Stanford University, MIT, Columbia University, en Duke University mogen hun plannen uit gaan werken met het doel om een derde universiteit in onze hoofdstad op te zetten. Een universiteit branch is een populair middel van Amerikaanse universiteiten om in te haken op de verwachte verdere internationalisering van het Hoger Onderwijs. Amsterdam wil hiermee economische groei en werkgelegenheid generen door meer hoger opgeleiden en bedrijven aan te trekken. Wij zijn benieuwd wat de concrete plannen zijn van deze universiteiten omdat we openstaan voor meer diversiteit in het onderwijsaanbod in Nederland. Een deel van de studenten die naar de Verenigde Staten vertrekt voor studie doet dit namelijk niet voor de internationale ervaring maar uit noodzaak gezien de mogelijkheden die aldaar wel worden geboden.

Bron: het Parool & Nuffic.

 

Beurzen vanuit Techniekpact

 

Het Techniekpact is een verdrag dat vorige maand gesloten is tussen het onderwijs, het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties om de instroom van universitaire studenten bij technische studies te bevorderen. De komende jaren is er namelijk een structureel tekort van jaarlijks 30.000 studenten wat ondervangen dient te worden. Het bedrijfsleven belooft meer stageplaatsen en traineeships aan zowel Nederlandse als internationale studenten. Ook worden er jaarlijks door bedrijven uit topsectoren duizenden beurzen voor studenten ter beschikking gesteld (Nuffic transfermagazine Juni). Opvallend is verder dat OCW na een maand haar belofte al breekt in het kader van de extra bezuinigingsronde waarbij onder andere investeringen in de centres of expertise in het HBO worden teruggebracht. Het bedrijfsleven blijft echter bij haar toezegging om voor meer stage en opleidingsplekken te zorgen. Wij zijn erg verheugd als daarnaast de studiebeurzen er daadwerkelijk komen al betreuren wij het feit dat hierin voornamelijk op Nederlandse studieprogramma’s wordt gedoeld. Talent dat eenzelfde uitdaging in het buitenland wil uitgaan met alle aanvullende mogelijkheden van dien ontbreekt in dit initiatief. We gaan het gesprek aan met Nuffic om hier een reactie op te geven.

Bron: Nuffic en Scienceguide

Sociaal leenstelsel: een jaar uitgesteld

Specifieke bezuinigingen die betrekking hebben op ons als studenten die in het buitenland een studie volgen zijn niet aangekondigd. Er was begin deze maand wel positief nieuws dat de invoering van het sociaal leenstelsel niet meer per 2014 zou worden ingevoerd wat een uitstel van (ten minste) een jaar betekent. Waarom de minister deze maatregel heeft uitgesteld is niet bekend.

Aangaande studiefinanciering wordt er verder op dit moment gewerkt aan het uitwerking van de moties om meer machtsmiddelen toe te kennen om het innen van DUO-leningen in het buitenland kracht bij te zetten. Ook worden er straks strengere eisen gesteld aan aanvragen voor studiefinanciering door kinderen van (internationaal) migrerende ouders. Deze beide moties zullen naar verwachting voor het einde van de zomer zijn uitgewerkt.

Bron: Nuffic, Elsevier

Aangekondigde verdere bezuinigingen Internationalisering

Aangekondigde verdere bezuinigingen Internationalisering

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onlangs aangekondigd verdere bezuinigingen door te voeren op internationalisering. Deze bezuinigingen treffen ditmaal voornamelijk de Nuffic Neso-kantoren die vanuit onder andere Brazilië, Rusland en India samenwerkingen met buitenlandse onderwijsinstellingen opzet en ondersteunt. Een deel van deze vestigingen zullen als gevolg van de maatregel moeten sluiten. Onderdeel van deze bezuinigingen is dat stichtingen zoals Fulbright en de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland zich zullen moeten aansluiten bij Nuffic. Tezamen zou dit een kostenbesparing van 200 miljoen euro teweeg moeten brengen.

Bron: Nuffic

Interview met Jasper van Dijk, nieuwe voorzitter NWS voor 2013 – 2014

Deze energieke MPhil-student uit Oxford heeft er veel zin in zich volgend jaar, aan het hoofd van een enthousiast nieuw team, voor Nederlandse Wereldwijde Studenten in te gaan zetten. Een korte kennismaking met Jasper van Dijk.  

Wie ben ik?

218691_1848492490473_4863218_oIk ben geboren en getogen in Groningen. Hier heb ik ook met veel plezier natuurkunde gestudeerd en ben ik eigenlijk altijd actief geweest in verschillende besturen en commissies. Ik heb vol passie op de bres gestaan tegen de bezuinigingen op hoger onderwijs in 2010 en kijk er naar uit om me in te zetten voor Nederlandse studenten in het buitenland. Sinds oktober 2012 studeer ik voor een MPhil in Economics aan de Universiteit van Oxford. Afgelopen week heb ik al mijn tentamens voor het jaar gehad en dat was wel even wennen na het systeem van 5 ECTS-credits hier, 5 ECTS-credits daar in Groningen. Ik denk dat ik nog nooit zoveel heb bijgeleerd in een jaar.

Wat vind je ervan om volgend jaar voorzitter te worden van NWS?

Het lijkt mij een geweldige uitdaging om me een jaar in te zetten voor een jonge en enthousiaste organisatie zoals NWS. Ik heb alleen nog maar leuke Nederlanders in het buitenland ontmoet en ben trots dat ik deze studenten een jaar lang mag vertegenwoordigen. Studeren in het buitenland is een geweldige ervaring en hopelijk kan ik deze ervaring voor nog veel meer Nederlanders mogelijk maken.

Ben je in het verleden al bij NWS betrokken geweest? Hoe ben je achter het bestaan van NWS gekomen?

Voor mijn vertrek naar Engeland kende ik oud-voorzitter Bas van Schaik al. Daarom heb ik, toen ik wist dat ik naar Oxford ging, direct een kijkje genomen op de NWS-website en was ik bij de eerste borrel van het jaar in Oxford al aanwezig. Voor dat ik er erg in had was ik voorzitter van NWS Oxford, een hele sociale club met leuke borrels en een hilarisch Sinterklaasfeest en een knallende Dutch Bop.

Wat zijn je voornaamste plannen met NWS als organisatie voor volgend jaar?

Op dit moment ben ik nog hard bezig met het samenstellen van het nieuwe bestuur. Mijn plan bestaat op dit moment eruit om zo’n enthousiast mogelijk team bij elkaar te krijgen die NWS nog beter op de kaart willen zetten. We gaan proberen zoveel mogelijk te betekenen voor alle Nederlandse studenten die iets met het buitenland hebben.

Wat is voor jou de meerwaarde van studeren in het buitenland?

De mensen. Ik denk dat deze meerwaarde heel persoonlijk is, maar voor mij zijn het de geweldige mensen die ik hier in Oxford leer kennen. Allemaal ongelofelijk gemotiveerd en met elk weer een andere indrukwekkende achtergrond. Oxford biedt überhaupt opleidingen van uitstekende kwaliteit, maar mijn medestudenten van over de hele wereld zijn duidelijk  de kers op de taart.

Opinie: internationale student politiek ondervertegenwoordigd

Eelco Keij was in 2013 kandidaat-Kamerlid voor D66, opkomend voor de belangen van Nederlanders in het buitenland. Hij schrijft dit opiniestuk op persoonlijke titel.
Het is inmiddels twee jaar geleden dat Nederlanders wereldwijd met een schok beseften dat de Nederlandse overheid hen eigenlijk liever kwijt dan rijk was: dubbele nationaliteit werd via een nieuw wetsvoorstel geprobeerd zoveel mogelijk in te dammen en gezien als iets ‘deloyaals’. Uiteindelijk trok het huidige kabinet het omstreden wetsvoorstel onder politieke druk en +25.000 handtekeningen van Nederlanders all over in. Resultaat? Sommige Nederlanders kunnen nog de dubbele nationaliteit krijgen; grote kans dat ‘de internationale Nederlandse student’ daar niet onder valt (als je trouwt met een buitenlander en daar de nationaliteit van wilt hebben, dan mag het bijvoorbeeld wel).

Dit is niet alleen bezopen, het staat ook totaal haaks op de huidige internationale globaliseringsstromen – waarvan Nederlandse studenten hét uitgelezen voorbeeld zijn. De meeste Europese landen doen trouwens allang niet meer moeilijk over dubbele nationaliteit, ook daarin ligt Nederland hopeloos achter.  Aardige statistiek: naar schatting zijn er tussen de 700.000 en 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Toch de moeite waard om daar iets voor te regelen.

Maar er speelt meer. Zodra je namelijk Nederland verlaat, val je plots onder een geheel andere bureaucratie lijkt het soms wel – zaken zoals belastingen, verzekeringen, pensioen, je rijbewijs verlengen, DigiD: ze lijken plots onneembare hordes te zijn geworden. Nee, daar staat men niet bij stil bij vertrek: er moet al te veel geregeld worden. Weinigen vermoeden dat men als ‘buitenlandse Nederlander’ heel anders wordt aangekeken.

Dat Nederlanders in het buitenland – dus ook studenten – als politieke last worden gezien, bleek wel weer toen recentelijk het huidige PvdA/VVD-kabinet besloot de subsidiëring voor Nederlands onderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenland volledig af te schaffen. Dat internationale Nederlanders van grote meerwaarde zijn voor de eigen Nederlandse economie is blijkbaar nog niet helemaal doorgedrongen in Den Haag.

Misschien wordt het tijd voor een nieuw soort politieke vertegenwoordiging van Nederlanders in het buitenland, zeker ook voor internationale studenten. Nederland zou zeker niet het eerste land zijn dat de politiek meer zou laten aansluiten op de internationale realiteit. Later dit jaar zal er een Politiek Manifest worden uitgebracht waarin diverse suggesties hiervoor op een rijtje zullen worden gezet. Binnenkort meer nieuws – the times they are a-changin’.

www.eelcokeij.com – Twitter: @EelcoKeij

Eelco Keij

Klimaatkoning Yvo de Boer geeft lezing voor NWS Londen

Klimaatkoning Yvo de Boer geeft lezing voor NWS Londen

Door: Robert van Maaren en Geneviève Wolbert

960294_629833230361329_2096323039_n

Op 10 juni 2013 was Yvo de Boer te gast om een lezing te geven aan de leden van NWS Londen. Voor deze door het huidige bestuur laatst georganiseerde activiteit was er een prachtige ruimte gehuurd bij het Dutch Centre in het idyllische straatje Austin Friars in Londen, waar onze leden na afloop konden borrelen.

Yvo de Boer werd op 10 Augustus 2006 door Secretaris-Generaal Kofi Annan benoemd tot Algemeen Secretaris van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Gedurende deze rol werd hij in 2009 door onze voormalige Majesteit geridderd in de orde van Oranje-Nassau. In 2010 verliet hij de VN om zich vervolgens bij KMPG aan te sluiten als wereldwijde ambassadeur en speciaal adviseur in Klimaatverandering en Duurzaamheid. Daarnaast is hij klimaatvoorzitter bij het World Economic Forum (WEF) en bestuurslid bij de World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Met andere woorden: een inspiratiebron voor onze leden die binnenkort zelf hun hopelijk glasrijke carrières mogen starten!

Binnen de meeste studies zijn ‘duurzaamheid’ en ‘klimaat’ hot topics. Bovendien maakt het steeds meer deel uit van onze dagelijkse realiteit. Een uitgelezen kans dus om het neusje van de zalm naar zijn invalshoek te vragen. Yvo de Boer besprak tien internationale thema’s in duurzaamheid die de komende generaties op hun bord zullen krijgen: stijgende energieprijzen, beschikbaarheid van voedsel en water, verstedelijking, milieukosten, voorzieningszekerheid, bevolkingsgroei, biodiversiteit, grondstoffen en klimaatverandering. Een van de grootste problemen is dat we klimaatverandering nog lang niet onder controle hebben, waardoor we in de toekomst waarschijnlijk vaker en meer extreme weerstoestanden zullen meemaken, zowel als tropische ziektes die in nieuwe gebieden van de wereld zullen voorkomen.

yvo

Dit is geen informatie waarbij je een gat in de lucht springt, maar Yvo de Boer ziet ook kansen voor huidige en komende generaties, die hij samenvat als ‘goed leiderschap’. Binnen de politiek houdt dit volgens hem in dat leiders daadwerkelijk actie ondernemen in plaats van blijven praten en slechts tot richtlijnen overeenkomen. Hij refereert hiermee ook naar internationale climate tops en conferenties waarbij meerdere landen met elkaar over deze thema’s praten. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld ambitieuze duurzame doelstellingen, maar deze worden aan de kant geschoven om eerst de economische crisis op te lossen. Goed leiderschap moet ook komen vanuit het bedrijfsleven, een belangrijke reden voor Yvo de Boer om zich daar nu meer mee bezig te houden. Het economisch model en modellen binnen het bedrijfsleven zijn te weinig gefocust op het implementeren van duurzaamheid, maar hij ziet dat hier verandering in optreedt en dat duurzaamheid steeds beter wordt geïntegreerd binnen organisaties. Als laatste is vertrouwen een belangrijk aspect om aan te werken, want op het moment lijkt er een investeringsangst te heersen binnen het bedrijfsleven door gebrek aan politiek vertrouwen en leiderschap.

Yvo de Boer was er ook om persoonlijke verhalen en succes- en leermomenten binnen zijn carrière te delen met onze leden. Hij vertelde over zijn bijzondere loopbaan die vrijwel onmogelijk is om na te bootsen. Zo heeft hij na het afronden van zijn A-levels in Engeland een tijdje als busconducteur gewerkt in Brighton. Eenmaal gerealiseerd dat het best handig is om een studie te volgen, verhuisde hij naar Leiden om een HBO-opleiding Sociologie te volgen, waarmee hij uiteindelijk terecht kwam in de reclassering: uiteindelijk niet zijn droombaan, maar een goede leerschool voor zijn verdere carrière. Yvo de Boer sloot af met een aantal goede tips voor NWS Londen-leden – zo goed zelfs dat we ze met jullie willen delen:

  • Probeer elke jaar minstens twee dingen te doen waar je baas mee kan scoren. Naast dat het waardering oplevert van je baas, is het een goede voorbereiding om op dat niveau na te denken.
  • Probeer elke drie tot vijf jaar iets totaal anders te doen om je fris te houden.
  • Ga voor je principes.
  • Een goede tip bij sollicitatiegesprekken is om te kunnen uitleggen waar je over 5 jaar wilt zijn.

Na afloop van de lezing heeft Yvo de Boer nog een intensieve Q&A-sessie op zich genomen en de tijd genomen om leden persoonlijk te spreken tijdens de borrel. Een zeer geslaagde avond, zo hebben wij vernomen, en we stimuleren bij deze een follow-up voor het komende bestuur.

Mocht je interesse hebben om volgend jaar in het bestuur van NWS Londen te zitten? Stuur dan een mailtje naar Londen@wereldwijdestudenten.nl.

Op naar het Zweinstein van de echte wereld…of toch niet?

Swaan van Iterson (1989) schrijft over de financiële problemen die een buitenlandstudie aan een topuniversiteit moeilijker maken.

Op de ochtend van 23 januari 2013 las ik overrompeld het verlossende bericht op mijn computerscherm:

“Dear Miss van Iterson. I am very pleased to make you an offer of admission as a Graduate Student at the University of Cambridge. Qualification: Master of Philosophy. Subject: Politics and International Relations.”

De daaropvolgende dagen huppelde ik door het leven: vanaf september mocht ik gaan studeren op een plek waar de wonderen der wetenschap tot leven kwamen. Het Zweinstein van de echte wereld.

Oxbridge students: ten a penny!

Foto King's College CambridgeMaar ik werd al gauw wakker geschud uit mijn droom. Aangenomen worden op Cambridge is niet makkelijk, maar vervolgens is het nog maar de vraag of het je lukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Zeker 1000 van de 7500 masterstudenten die op Oxford een plek krijgen aangeboden kunnen niet gaan omdat ze te ‘arm’ zijn. De competitie om de beurzen is, mede door de financiële crisis, gigantisch. Reden voor mij om Het Grote Fondsenboek er eens bij te pakken. Er ging een wereld voor mij open: was ik maar een protestants meisje uit Joure, dacht ik. Want daar is dus een fonds voor, voor protestantse meisjes uit Joure.

Ik besloot over te gaan tot een reality-check. Hoeveel geld en energie is Cambridge eigenlijk waard? Vrienden en familieleden roepen “Zonder twijfel doen!”, maar tot mijn grote verbazing denken de professionals die mij inspireren daar anders over. Zij vinden een authentiek, inhoudelijk profiel doorslaggevender: “ To be honest, clever humanities students with masters degrees from Oxbridge are ten a penny!” 

Alternatieve wegen

Wat mijn zoektocht tot nu toe zeker duidelijk heeft gemaakt, is dat de allure van de topuniversiteiten niet heilig is. Steeds minder docenten in Engeland raden getalenteerde studenten aan naar Oxford of Cambridge te gaan. En ook studenten worden kritischer. Elly Nowel stuurde Oxford na haar aanname een heuse afwijzingsbrief “[…] Following your interview I am afraid you do not quite meet the standard of the universities I will be considering”. “I am reluctant to be part of a system so heavily dominated by such a narrow group of self-selecting elites”, zei ze over haar afwijzing. Damien Shannon klaagde St. Hugh college in Oxford aan voor discriminatie op basis van financiële achtergrond.

Of ik uiteindelijk naar Cambridge ga is nog onzeker, maar het is interessant om te merken dat we in een tijd leven waarin de monopolie van oude instituten steeds vaker wordt bevraagd. Dat betekent zeker niet dat zij hun waarde verliezen, maar het biedt wel mogelijkheden: kansen om op andere manieren een sterk profiel op te bouwen. Daarnaast blijkt het mogelijk om als individu de oude instituten zelf tot verandering te bewegen. Want Damien Shannon mag niet alleen in september aan zijn studie in Oxford beginnen, hij zorgt er ook voor dat deze universiteit in de toekomst mogelijk voor meer mensen toegankelijk wordt.  Wie weet ook wel voor meisjes die niet protestants zijn of uit Joure komen..

Zie ook Swaans blog.

Rode Loper werkplan negeert internationale Nederlandse studenten

Het SER-rapport “Make it in the Netherlands!” belicht het economisch belang van het aantrekken en binden van buitenlandse studenten in Nederland. Dit advies wordt overgenomen in het Rode Loper project werkplan 2 (via Nuffic link 1 link 2 ). Het project richt zich op het beter faciliteren van buitenlandse studenten in Nederland op het gebied van informatie voorziening, inschrijfprocedures, en huisvesting.

NWS betreurt dat Nederlandse studenten in het buitenland niet worden meegenomen in het project. De Nederlandse kenniseconomie die volgens het rapport profiteert van buitenlandse studenten in Nederland middels “welvaartsgroei” en “voordelen voor arbeidsmarkt en bedrijven” wordt namelijk in vergelijkbare mate gestimuleerd door Nederlandse studenten in het buitenland die daar unieke vaardigheden, kennis en contacten op doen. NWS pleit daarom ook voor het opnemen van internationaal Nederlands talent in het Rode Loper project. De twee risico’s die in het SER-rapport genoemd worden: verdringing en braindrain uit bijvoorbeeld ontwikkelingslanden gaan bovendien niet op wanneer de Rode Loper ook uitgelegd wordt voor Nederlandse topstudenten die hun studie in het buitenland hebben gevolgd. Een extra reden dus om stil te staan bij deze groep!

Van de groep Nederlandse studenten die in het buitenland een studie heeft gevolgd werd in de discussie over de Meeneembare Studiefinanciering (MNSF) vaak gevreesd dat een aanzienlijk deel definitief zou emigreren. Toenmalig staatssecretaris Zijlstra kwam een jaar geleden met het wetsvoorstel voor een terugkomeis om de doelmatigheid van studiefinanciering te waarborgen. Maatregelen voortkomend uit het Rode Loper project kunnen als een goed alternatief gezien worden om de internationale Nederlandse student te motiveren terug te keren naar Nederland na afronding van de studie.

Lezing Yvo de Boer 10 juni in Londen

960294_629833230361329_2096323039_n

Lieve leden, ten midden van jullie tentamens bieden wij graag een welverdiende mogelijkheid voor ontspanning met een lezing van niemand minder dan Yvo de Boer!

Yvo de Boer werd op 10 Augustus 2006 door Secretaris-Generaal Kofi Annan benoemd tot Algemeen Secretaris van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Gedurende deze rol werd hij in 2009 door onze voormalige Hare Majesteit geridderd in de orde van Oranje Nassau! In 2010 verliet hij de VN om zich vervolgens bij KMPG aan te sluiten als wereldwijde ambassadeur en speciaal adviseur in Klimaatverandering en Duurzaamheid. Daarnaast is hij klimaatvoorzitter bij de World Economic Forum (WEF), en bestuurslid bij de World Business Council on Sustainable Development (WBCSD).

De lezing zal plaatsvinden op 10 Juni bij de Dutch Centre, 7 Austin Friars, London EC2N 2HA. Inloop is om 19:30 uur en we starten om 20:00 uur, stipt! Drankjes en aperatieven zullen uiteraard aanwezig zijn.

Plekken zijn uiteraard gratis, maar wel gelimiteerd! Gelieve daarom een gratis kaartje te bestellen via de volgende link http://nwspresenteertyvodeboer.eventbrite.com, aangezien de kans aanwezig is dat we niet iedereen binnen kunnen laten. Wij wensen jullie ongelooflijk veel sterkte met het wegen van de laatste tentamenloodjes, en hopen natuurlijk van harte zoveel mogelijk van jullie op 10 Juni te zien!