Geen studiefinanciering, geen studie in het buitenland

Gepubliceerd op 09-05-2013 at 14:54

De nieuwe regering van PvdA en VVD wil de basisbeurs voor nieuwe studenten afschaffen vanaf 2014. Studenten verliezen bovendien ook hun OV-kaart vanaf 2016. De LSVb onderzoekt welke gevolgen dit zal hebben. Deze week: wat betekent het afschaffen van de basisbeurs voor studeren in het buitenland?

Veel studenten van nu kijken verder dan de landsgrenzen van Nederland. Een masteropleiding in het buitenland behoort tot de serieuze overwegingen en steeds meer studenten doen een uitwisseling via het Erasmusprogramma. Een studie – of een gedeelte daarvan – in het buitenland volgen is van grote toegevoegde waarde voor een student. Je leert een andere taal en cultuur, je wordt zelfstandiger en je bouwt een internationaal netwerk op.

Hieraan zit echter wel een prijskaartje. Om te beginnen een vlieg- of treinticket; naar de gemiddelde locatie binnen de EU zijn deze kosten gelijk aan minimaal één maand studiefinanciering. Verder zullen de kosten veelal afhankelijk zijn van de bestemming (hoeveel kost het lokale openbaar vervoer, hoe duur is een kamer, et cetera). Maar ook verschilt het per land of er collegegeld wordt gevraagd ja of nee. Met name voor excellente opleidingen – denk bijvoorbeeld aan Cambridge – worden hoge bedragen collegegeld gevraagd.

Het voordeel van de huidige studiefinanciering is dat deze ‘meeneembaar’ is naar het buitenland. Dat betekent dat een Nederlandse student die in Engeland zijn bachelor wil halen, hiervoor gebruik kan maken van Nederlandse studiefinanciering. Met het verdwijnen van de studiefinanciering zal dit – je voelt ‘m al aankomen – een extra financiële drempel opwerpen. Studiefinanciering bestaat immers niet meer, laat staan dat hij mee-neembaar is.

Ook valt het in de lijn der verwachtingen dat er minder studenten een deel van hun studie in het buitenland zullen volgen via het Erasmusprogramma. Waar een student eerst een uitwisseling kon doen met studiefinanciering én een Erasmusbeurs, zal hij of zij het nu moeten doen met enkel een Erasmusbeurs. Met een beetje geluk heb je daar net je vliegticket mee en één maand kamerhuur. Jammer, de stijgende trend van Nederlandse studenten die een Erasmusuitwisseling doen zal hoogstwaarschijnlijk een dalende worden.

Geen studiefinanciering zal dus voor veel studenten betekenen geen studie in het buitenland. In een tijd dat internationalisering steeds belangrijker wordt, zullen er meer studenten voor kiezen om hun studie binnen de landsgrenzen te volgen en af te maken. De vele internationale studenten in ons land moeten er dan maar voor zorgen dat studenten toch nog iets meemaken van die veelgenoemde ‘internationale sfeer’.

Door: Simone de Bruijn (Penningmeester LSVb Portefeuilles: Studiekeuze & voorlichting en Internationalisering)