Sociaal leenstelsel krijgt vorm

Gepubliceerd op 19-02-2013 at 19:07

Halverwege januari is er een brief uitgegaan van minister  Bussemaker (OCW) waarin de hoofdlijnen van het akkoord zijn omschreven waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Volgens de minister zal zowel de basisbeurs als de OV-studentenkaart komen te vervallen. Met het vervallen van de basisbeurs vervalt helaas ook de meeneembare studiefinanciering. Dit is geen goed nieuws voor de (aankomende) student die zich buiten Nederland wenst te ontplooien en is bovendien in strijd met het beleid van de minister ter bevordering van internationalisering in het Hoger Onderwijs. Er wordt op dit moment onderhandeld over de voorwaarden van het sociaal leenstelsel, waaronder bijvoorbeeld over het ontzien van de aanvullende beurs. NWS monitort dit proces met grote interesse, en probeert actief mee te denken waar dat kan. Wil jij ook pleiten voor een gedegen oplossing voor studie in het buitenland? Mail dan naar belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl.