NWS-dag als vanouds een succes

Gepubliceerd op 17-02-2013 at 20:56

Op 20 december jongstleden, inmiddels alweer in het vorige jaar, vond in Den Haag een van de hoogtepunten van het NWS-jaar plaats: de NWS-dag. Ook dit jaar was de capaciteit maximaal gevuld op het Ministerie van OC&W, waar de Nederlandse buitenlandstudeerders, hoog uittorenend boven een druilerig Haags stadsgezicht, elkaar ontmoetten. Sommigen waren voor de eerste maal van de partij, voor anderen was het een reünie. Het programma volgde het vaste patroon van een combinatie van interessante sprekers, uitdagende workshops en ontmoetingen met het bedrijfsleven en elkaar. Nadat voorzitter Ivar van Hasselt en een van de Directeuren-Generaal de dag geopend hadden, sprak Rein Willems, oud-directeur van Shell Nederland, de keynote speech uit. In een met geroutineerde penseelstroken geschetst verhaal kregen we een indruk van de imposante staat van dienst van een zeer internationaal georiënteerde Nederlander. Verscheidene anekdotes over de realiteit van het grote internationale werk van Shell passeerden de revue, die afwisselend een amusant en een ontnuchterend beeld opriepen. Ook het inhoudelijke thema van de dag, de Europese financiële en schuldencrisis, werd door Rein Willems geïntroduceerd.

Na deze introductie splitste de groep zich op om drie verschillende workshops te volgen. TomTom daagde de deelnemers uit met een business case, het bureau Werken bij de EU gaf grondige informatie over de sollicitatieprocedures van de Europese instituties, en de Alex Beleggingsbank verzorgde een populaire workshop waar de aanwezigen werd bijgebracht hoe zelf verstandig te beleggen.

Wat korte adempauze volgde tijdens de aansluitende lunch, waarna ’s middags nog een tweede ronde workshops zijn aanvang nam. Ook ditmaal was de variatie groot: OC&C Strategy Consultants, Unicef en het Rijkstraineeship zorgden voor een breed spectrum, waarbinnen deelnemers de mogelijkheid hadden verschillende carrièrepaden uit te lichten. Ten slotte volgde aan het einde van de middag nog een levendig symposium over de Eurocrisis en de uitdagingen waar het Europese continent nu voor staat, waarin Joris Voorhoeve, Peter Verhaar en Hans Borstlap een groot aantal actuele problemen analyseerden en over oplossingen en vergezichten konden filosoferen. De concentratie van de zaal was gedurende de dag al danig op de proef gesteld, maar hiervan was tijdens dit symposium niets te merken! Een tikkeltje verlaat konden sprekers, workshopgevers en deelnemers ten langen leste tevreden het glas heffen op een intensieve maar succesvolle dag, die door een grote groep nog werd verlengd met een borrel en diner in centraal Den Haag.