Minister: plafond meeneembare studiefinanciering niet perse inzetten

Gepubliceerd op 16-01-2013 at 18:32

In het kamerdebat eerder vandaag noemde de minister van Onderwijs het voorstel tot invoering van een plafond voor meeneembare studiefinanciering een paardenmiddel. Minister Bussemaker: “Nederlandse studenten willen wij stimuleren, want het is buitengewoon belangrijk dat zij naar het buitenland gaan. Sterker nog, ik vind dat Nederlandse studenten te weinig naar het buitenland gaan en ik zou graag met de Kamer nadenken over de vraag hoe we de Nederlandse studenten dusdanig kunnen stimuleren dat ze meer gebruikmaken van al die mooie Europese en internationale faciliteiten die we hebben. (…)”

Tweede KamerOp dit moment maken ongeveer 9000 Nederlandse studenten gebruik van de regeling om Nederlandse studiefinanciering te gebruiken voor een opleiding in het buitenland. Recentelijk oordeelde het Europese Hof dat de “drie-uit-zes eis” die daarop tot voor kort van toepassing was, discriminerend is voor migrerende werknemers. De Nederlandse overheid mag bij het toekennen van de financiering niet eisen dat de student minimaal drie van de laatste zes jaar legaal in Nederland heeft gewoond. Om te voorkomen dat de kosten gepaard met de meeneembare studiefinanciering de begroting overstijgen, wil de minister de mogelijkheid hebben een plafond in te stellen: “(…) Ik wil echter niet dat ons studiefinancieringsstelsel onbedoeld gebruikt wordt door studenten van migrerende families, waarvan wij ook niet goed weten wat er uiteindelijk met die middelen gebeurt, omdat de studievoortgang en de kwaliteit van de studie moeilijk te volgen zijn.”

NWS heeft zich tegen deze nieuwe beperking verzet en vond met name D66 en de SP aan haar zijde, maar helaas lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer het met de minister eens. Wel is het zo dat de hoogte van het plafond pas wordt bepaald als er zich problemen voordoen bij de hoeveelheid aanvragen. De minister heeft toegezegd eerst met de Kamer in overleg te treden, alvorens het beleidsmiddel in te zetten: “(…) Ik zal de Kamer ook de kans geven om met mij in debat te gaan, voordat ik een plafond instel. (…)”

De definitieve stemming over dit wetsvoorstel volgt volgende week dinsdag 22 januari. Het volledige verslag van de 40e vergadering van de 2e kamer op 16 januari 2013 is terug te lezen op www.tweedekamer.nl