Financieel plafond meeneembare studiefinanciering: een verkeerd signaal

Gepubliceerd op 15-01-2013 at 18:08

Voor het plenaire debat in de Tweede Kamer van woensdag 16 januari willen wij het volgende meedelen:

NWS is van mening dat wanneer de meeneembare studiefinanciering zal worden beperkt of wanneer er additionele eisen worden gesteld, dit een extra drempel zal opwerpen. Dit kan het volgen van een studie in het buitenland ontmoedigen of onmogelijk maken.

Uit recent onderzoek van NWS onder 350 Nederlandse studenten in het buitenland komt naar voren dat de meeneembare studiefinanciering voor de grote meerderheid van de Nederlandse studenten (Bachelor of Master) in het buitenland een cruciale bron van financiering is. De meeneembare studiefinanciering is bijna altijd één van de drie belangrijkste bekostigingsbronnen.

Het introduceren van een financieel plafond aan het aantal studenten met meeneembare studiefinanciering geeft een verkeerd signaal uit. Uitgaande mobiliteit moet volgens NWS door de Nederlandse overheid juist worden aangemoedigd, niet ontmoedigd. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs, voor zover het diplomamobiliteit betreft, onderzocht en concludeert dat internationaal hoger onderwijs aanzienlijke baten kan opleveren. “Studenten kunnen zich optimaal voorbereiden op een toekomst in een steeds internationalere wereld door een kleiner of groter deel van hun opleiding in het buitenland te volgen. Een buitenlandse ervaring kan belangrijke baten opleveren voor de student in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en een goede voorbereiding op een internationale arbeidsmarkt.”