NWS-dag 2012

Gepubliceerd op 20-11-2012 at 23:13

Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten presenteert de NWS-Dag!

BELANGRIJK: Om een nog onduidelijke reden zijn niet alle aanmeldingen voor de NWS-dag bij ons aangekomen. Heb jij je aangemeld maar heb je nog geen bevestigingsemail ontvangen? Laat dit dan zsm weten via bestuur@wereldwijdestudenten.nl

De NWS-dag is dé dag waarop in het buitenland studerende Nederlanders elkaar ‘op Hollandse grond’ ontmoeten. Of je nou al jarenlang vaste bezoeker bent of pas net voor het eerst naar het buitenland bent vertrokken, iedereen is van harte welkom! Hieronder meer informatie en het inschrijfformulier.

Datum: 20 december 2012 (09:30)
Locatie: Ministerie van OC&W (Den Haag, naast Centraal Station)
Prijs: gratis!

Programma

Ministerie van OC&WDe dag zal aanvangen om 9:30 uur en bestaat uit een ochtendprogramma en een middagprogramma. ’s Ochtends zal ir. Rein Willems, oud-directeur van Shell Nederland en oud-senator, een openingswoord uitspreken over het belang van internationale topstudenten en vervolgens zal hij ook het inhoudelijke thema van de dag introduceren: de besluitvorming rond de Europese schuldencrisis. Hierna zullen workshops, o.a. van de Alex Beleggersbank en TomTom, het ochtendprogramma completeren.

Na de lunchpauze zal het middagprogramma beginnen, wederom bestaande uit workshops van bedrijven, waaronder UNICEF en  OC&C Strategy Consultants. Aan de precieze invulling hiervan wordt hard gewerkt. Andere workshops die ’s ochtends danwel ’s middags zullen plaatsvinden, zullen worden verzorgd door Werken bij de EU en het Rijkstraineeship. Als deze workshops zijn afgerond eindigt de dag met een symposium, onder de titel: “Never waste a good crisis? De toekomst van de Europese Unie na de Europese schuldencrisis.”

Het Europese project staat onder grote druk nu blijkt dat verschillende lidstaten van EU en Eurozone op verschillende manieren door de economische crisis getroffen worden. De maatregelen om de crisis te bestrijden roepen veel vragen op: hoe moet Europa werken? Wat is belangrijker: democratische controle door nationale parlementen of technocratische schaalvergroting? Kan meer Europa niet leiden tot een implosie van het hele project? Is de natiestaat dood of nog altijd legitiem?

Dit thema zal worden bediscussieerd, gestuurd door input vanuit de zaal, door een panel met brede kennis en ervaring in politiek en bestuur. Dit panel zal bestaan uit:

Na dit symposium zal het officiële gedeelte van de NWS-dag worden afgesloten met een borrel. Voor liefhebbers zal NWS daarna nog een reservering voor een groepsdiner in een lokaal restaurant maken (in te tekenen op de dag zelf en voor eigen rekening).

In verband met regulaties van het Ministerie is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, geef je dus zo spoedig mogelijk op!