NEWS aanwezig bij Apeldoorn-conferentie: HO en economische groei

Gepubliceerd op 11-04-2012 at 09:36

Alexander Rinnooij Kan bij Apeldoorn-conferentie
Op 11, 12 en 13 maart was NEWS aanwezig bij de Apeldoorn-conferentie: British-Dutch Dialogue on Higher Education at the Heart of Growth. Niet in Apeldoorn — dat zou té voor de hand liggend zijn — maar in Manchester. Ruim honderd gedelegeerden, twee dagen vol met afwisselend interessante speeches en discussies. In de werkgroep over onderwijsmobiliteit bood NEWS-voorzitter Bas van Schaik een alternatieve invalshoek op de stand van zaken.

Na een openingswoord namen David Willetts (Britse minister voor hoger onderwijs), en Pauline van der Meer Mohr (voorzitter college van bestuur Erasmus Universiteit) het woord tijdens het openingsdiner. Beiden spraken over het beleid van respectievelijk de Britse en de Nederlandse overheid. De pijlen van de Rotterdamse collegevoorzitter waren voornamelijk op staatssecretaris Halbe Zijlstra gericht, die helaas op het laatste moment af had moeten zeggen.

In de twee dagen daarop volgden speeches en discussies in kleinere werkgroepen elkaar af. De werkgroep The EU… and Elsewhere besprak onder voorzitterschap van Alexander Rinnooij Kan en Lord Andrew Adonis de diverse uitdagingen die er zijn op het vlak van onderwijs- en onderzoeksmobiliteit. Met het NEWS-onderzoek in de hand werd twee gedelegeerden die de term brain-drain durfden te gebruiken de mond gesnoerd: vanaf dat moment waren brain gain en zelfs brain circulation troef. Zoals Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) eerder die dag zei: limiting student mobility is penny wise, pound foolish.

Zowel Pauline van der Meer Mohr als Marijk van der Wende (dean Amsterdam University College) beaamden dat universiteiten bij “internationalisering” vooral denken aan het binnenhalen van buitenlandse studenten (voornamelijk van buiten Europa, die leveren namelijk het meeste geld op), en maar weinig aandacht besteden aan het ondersteunen en enthousiasmeren van de eigen studenten die naar het buitenland willen. Er moet nog hard gewerkt worden om de 2020-doelstelling (35% van Nederlandse afgestudeerden heeft een (gedeelte van een) opleiding in het buitenland gedaan) te halen!