KIA Foto 2012

Gepubliceerd op 12-04-2012 at 10:09


Op 11 april werd de tweede Kennis en Innovatie Foto (KIA-foto) gepubliceerd. De KIA-foto is een momentopname van de Nederlandse kennissamenleving. De indicator Buitenlandstudie Nederlandse Studenten staat op ROOD. De KIA-coalitie, bestaande uit o.a. Sijbolt Noorda, Robbert Dijkgraaf en Alexander Rinnooy Kan (tevens lid van onze Raad van Toezicht), geeft aan in hoeverre we op koers liggen om de ambitie ‘top-5 kennissamenlevingen in 2020’ te halen. Een zestigtal indicatoren geeft een beeld van de sterke en zwakke kanten van de kennissamenleving. Als een stoplicht worden de indicatoren beoordeeld: groen licht geeft aan we op koers liggen, oranje waar extra inzet nodig is, en rood waar we de doelstelling dreigen te missen.

De indicator Buitenlandstudie Nederlandse Studenten staat op ROOD. Sinds meedere jaren ligt het percentage van Nederlandse afgestudeerden dat een (gedeelte van een) opleiding in het buitenland heeft gedaan op ongeveer hetzelfde niveau, rond de 23%. De KIA-coalitie trekt de treurige conclusie dat we met dit tempo de doelstelling – 35% afgestudeerden met buitenlandervaring – zeker niet gaan halen.

In 2011 was de indicator al rood, maar dat heeft helaas weinig actie opgeleverd. Sindsdien is de situatie enkel verslechterd want het Kabinet bezuinigt fors op ambitieuze studenten die graag in het buitenland excellente kennis op willen doen, bijvoorbeeld door het schrappen van het Huygens Scholarship Programme.

NEWS grijpt de gelegenheid aan om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk kennis en ervaring uit het buitenland is voor de Nederlandse Kennissamenleving. Het rode licht is voor NEWS een krachtig signaal richting de Nederlandse overheid en verwante organisaties om de Nederlandse universiteiten aan te zetten hun studenten aan te moedigen zich te oriënteren buiten eigen land. De incentives voor universiteiten om uitgaande mobitiliteit te promoten ontbreken nu nog geheel. Gelukkig heeft Staatssecretaris Zijlsta tijdens een gespek met NEWS eind vorig jaar aangegeven hier bij de accreditatie van onderwijsinstellingen op te gaan letten. Wij hopen dat de indicator volgend jaar tenminste oranje is gekleurd, dat is tenminste een NEWS-waardige kleur!