NEWS zoekt nieuwe leden onderzoeksbureau

Gepubliceerd op 19-01-2012 at 14:33

Het NEWS-onderzoeksbureau richt zich op het uitvoeren van het (twee-)jaarlijkse NEWS-onderzoek, wat al drie keer succesvcol is gebeurd. Het NEWS-onderzoek richt zich op vraagstukken m.b.t. studeren in het buitenland: wat motiveert de studenten om naar het buitenland te gaan? Welke drempels komen zij tegen? Hoe staat het met de informatievoorziening? En de bekostiging? Wat verwachten studenten bij terugkeer? NEWS is één van de weinige organisaties die de groep Nederlandse studenten in het buitenland in beeld heeft, en verzamelt dus unieke informatie. Het NEWS-onderzoek levert waardevolle input voor de belangenbehartiging van NEWS en de conclusies en aanbevelingen worden goed ontvangen in Den Haag. Voor meer informatie over het NEWS-onderzoek zie: www.newstudent.nl/index.php/activiteiten/news-onderzoeken.

Het NEWS-onderzoekbureau bestaat uit twee leden en wordt ondersteund door het bestuur van de Stichting NEWS. De looptijd van een positie is maximaal 2 jaar en hangt van de voortgang van het onderzoek af. De tijdbesteding is ruwweg 4 uur per week, maar is erg flexibel, met behoorlijke pieken tegen het eind. Voor meer informatie over het huidige NEWS-onderzoeksbureau zie: www.newstudent.nl/index.php/over-news/onderzoeksbureau.

Het onderzoeksbureau heeft veel facetten: het uitvoeren van peilingen over meningen en ervaringen van de NEWS-leden (hét NEWS-onderzoek), en ook het uitzoeken van praktische zaken, samenwerken met het Europees Platform en de Nuffic, en meedenken over voorlichting en belangenbehartiging. Het onderzoeksbureau is nog vrij nieuw, dus er is veel ruimte voor eigen intiatieven en ideeën. Zo kan er bijvoorbeeld naast het NEWS-onderzoek ander beleidsrelevant onderzoek gedaan worden.

Kortom, vind je het leuk om onderzoek te doen, ben je zelfstandig, heb je enig idee van (beschrijvende) statistiek, denk je graag mee over politiek en beleid, en ben je enthousiast over studeren in het buitenland? Meld je dan uiterlijk 1 maart 2012 aan voor het NEWS-onderzoeksbureau, door je CV en een korte motivatie te sturen naar bestuur@newstudent.nl.

Vragen kan je gerust stellen aan: l.delandgraaf@newstudent.nl (bestuur 2011-2012) of e.vanreuler@newstudent.nl (huidige onderzoeksbureau).