BCG zoekt jou voor business course in Rome

De Boston Consultancy Group nodigt NEWS-leden uit om zich kandidaat te stellen voor één van de 25 plaatsen in de Business Course “Thought for Food” die van 6 tot 11 mei in Rome plaatsvindt. Tijdens de business course, die in samenwerking met het World Food Programme van de Verenigde Naties georganiseerd wordt, worden deelnemers gecoacht door consultants en experts van het World Food Programma terwijl ze zoeken naar oplossingen voor het mondiale hongerprobleem: 850 miljoen mensen lijden nog altijd aan honger op de wereld en elke vijf seconde sterft een kind aan honger, stelt de Boston Consultancy Group. De deadline voor aanmeldingen is 16 maart. Selectiegesprekken vinden plaats in April. Meer informatie vind je op de website van BCG.

De Boston Consultancy Group kondigt de business course op haar website als volgt aan:

BCG organizes a business course with the World Food Programme. You can participate! During the Business Course in Rome, you get the opportunity to contribute to the World Food programme’s aim: ‘fighting the global war of hunger’. The WFP is part of the United Nations and is the largest humanitarian organization in the world. In 2003, the WFP fed nearly 110 million people in 82 countries. But WFP’s work is by no means finished. More than 850 million people in the world do not get enough food to lead healthy, active live, 300 million of which are children.

During de Business Course you work 5 days with 25 other motivated top students for the WFP. You work on fund-raising, distribution strategies and alternative financing. You are coached by
experienced strategists of the World Food Programme.

Selection

Only 25 students can participate in the business course. Because of the unique opportunity, we expect a lot of applications. We can only invite the most motivated top students with us to Rome. After an initial selection based on the applications, we invite candidates for selection interviews at the end of March and beginning of April. Based on these interviews we determine the final selection.

Application

You can apply online for the WFP Business Course between January 1st and March 16, 2012 by uploading your letter of motivation, your resume and your gradelists from both highschool and university. The interviews will take place on Thursday April 5, Friday April 6 and Friday April 13. To apply for this business course you have to master the Dutch language.  Click here to apply. 

Meer informatie vind je op de website of stuur een mailtje naar Anna ten Cate (tencate.anna@bcg.com).

NEWS zoekt nieuwe leden onderzoeksbureau

Het NEWS-onderzoeksbureau richt zich op het uitvoeren van het (twee-)jaarlijkse NEWS-onderzoek, wat al drie keer succesvcol is gebeurd. Het NEWS-onderzoek richt zich op vraagstukken m.b.t. studeren in het buitenland: wat motiveert de studenten om naar het buitenland te gaan? Welke drempels komen zij tegen? Hoe staat het met de informatievoorziening? En de bekostiging? Wat verwachten studenten bij terugkeer? NEWS is één van de weinige organisaties die de groep Nederlandse studenten in het buitenland in beeld heeft, en verzamelt dus unieke informatie. Het NEWS-onderzoek levert waardevolle input voor de belangenbehartiging van NEWS en de conclusies en aanbevelingen worden goed ontvangen in Den Haag. Voor meer informatie over het NEWS-onderzoek zie: www.newstudent.nl/index.php/activiteiten/news-onderzoeken.

Het NEWS-onderzoekbureau bestaat uit twee leden en wordt ondersteund door het bestuur van de Stichting NEWS. De looptijd van een positie is maximaal 2 jaar en hangt van de voortgang van het onderzoek af. De tijdbesteding is ruwweg 4 uur per week, maar is erg flexibel, met behoorlijke pieken tegen het eind. Voor meer informatie over het huidige NEWS-onderzoeksbureau zie: www.newstudent.nl/index.php/over-news/onderzoeksbureau.

Het onderzoeksbureau heeft veel facetten: het uitvoeren van peilingen over meningen en ervaringen van de NEWS-leden (hét NEWS-onderzoek), en ook het uitzoeken van praktische zaken, samenwerken met het Europees Platform en de Nuffic, en meedenken over voorlichting en belangenbehartiging. Het onderzoeksbureau is nog vrij nieuw, dus er is veel ruimte voor eigen intiatieven en ideeën. Zo kan er bijvoorbeeld naast het NEWS-onderzoek ander beleidsrelevant onderzoek gedaan worden.

Kortom, vind je het leuk om onderzoek te doen, ben je zelfstandig, heb je enig idee van (beschrijvende) statistiek, denk je graag mee over politiek en beleid, en ben je enthousiast over studeren in het buitenland? Meld je dan uiterlijk 1 maart 2012 aan voor het NEWS-onderzoeksbureau, door je CV en een korte motivatie te sturen naar bestuur@newstudent.nl.

Vragen kan je gerust stellen aan: l.delandgraaf@newstudent.nl (bestuur 2011-2012) of e.vanreuler@newstudent.nl (huidige onderzoeksbureau).

Master in VS? Gids voor beginners.

Bijna drie maanden geleden landde Sharon Cornelissen met niets meer dan twee koffers op JFK airport. Inmiddels is ze de trotse bewoner van een kamer in Williamsburg, Brooklyn, gevuld met haar eigenhandig in elkaar gezette IKEA meubels, tweedehands vondsten, een gitaar, een volle boekenkast en een nog vollere agenda. Wat ooit zo onwerkelijk en ver weg leek, Graduate School in New York, is nu een dagelijkse, bijna routineuze realiteit. “Ik kan pagina’s vullen met mijn indrukken van New York, de overweldigende drukte, de Amerikaansheid, de eindeloze verscheidenheid aan wijken, rijkdom en armoede, Occupy Wall Street tegenover de  Macy’s en McDonalds. Soms vraag ik me af hoe ik hier in hemelsnaam terecht ben gekomen. Een jaar geleden, toen ik bezig was met aanmeldingen voor Master programma’s, dacht ik bij mezelf: Buiten alle praktische bezwaren om, op welke plaats en school op de wereld zou ik het liefste willen zijn over een jaar? Verhalen over New York zijn immers altijd leuk, maar hoe tof zou het niet zijn om hier te wonen? En waarom zou je het niet proberen?” Dit is Sharon’s beknopte gids “hoe doe ik een master in de VS voor beginners”

Tip 1: Begin vroeg

Als je een studie in de Verenigde Staten overweegt, begin dan minstens een jaar van tevoren en bedenk bij welke scholen je je wilt aanmelden. Vroeg beginnen is niet alleen handig voor allerlei testen die je eventueel moet doen (zoals de TOEFL en GRE), maar denk ook aan de tijd die het kost om motivatiebrieven te schrijven. Ik heb wel tien verschillende versies van motivatiebrieven moeten schrijven, sommige in het Engels en andere in Nederlands. Zowel beurzenprogramma’s als scholen vragen om motivatiebrieven en aanbevelingsbrieven van professors. Let ook op de deadlines. Sommige deadlines zijn bijvoorbeeld al in begin december.

Tip 2: What’s in a name?

Namen zoals Berkeley, MIT en Columbia hebben weliswaar iets magisch, maar kijk goed in welke vakgebieden ze goed zijn: geschiedenis aan MIT en natuurkunde aan Columbia zijn bijvoorbeeld niet echt logisch. Minder beroemde Universiteiten kunnen daarnaast wel degelijk uitblinken in een specifiek deelgebied. Staar je niet blind op rankings maar kijk naar het vakaanbod, de professors die er lesgeven en neem contact op met mensen die er studeren of  gestudeerd hebben om te vragen naar de kwaliteit van het lesprogramma en de  bekostigingsmogelijkheden.

Tip 3: Geldzaken

Dit is waarschijnlijk het grootste struikelblok. Meld je aan bij zo veel mogelijk beurzenprogramma’s. Weet ook dat de subsidiemogelijkheden bij beroemde universiteiten vaak een stuk beperkter zijn dan bij de minder bekende namen. De New School gaf mij bijvoorbeeld al een 50% tuition waiver (zeg maar ‘korting’) op mijn collegegeld. PhD programma’s hebben vaak de beste bekostigingsmogelijkheden (beurzen voor zowel levensonderhoud als collegegeld) en als je goed genoeg bent, kun je zelfs met alleen een Bachelor worden aangenomen. Dat is niet eens zo ongebruikelijk: de Master is meestal geïntegreerd als onderdeel van de PhD en de eerste twee à drie jaar van een PhD volg je nog gewoon vakken.

Tip 4: More is more.

Een typisch Amerikaanse wijsheid. Spreid je kansen door je bij meerdere scholen en beurzenprogramma’s aan te melden. Praat met docenten, spam NEWS leden, Fullbright scholars, alumni in het buitenland en alle andere mogelijke bronnen van informatie die je je maar kan bedenken (bijvoorbeeld deze website: http://www.howigotintostanford.com/).

Maar mijn belangrijkste tip is: laat je niet intimideren. Alles wat je nodig hebt is tijd, een beetje durf en ambitie. Probeer het gewoon. Wat heb je te verliezen?

Sharon Cornelissen is Masterstudent Sociology aan de New School for Social Research

Zijlstra enthousiast over NEWS-onderzoek 2011


Staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra, nam op 20 december 2011 het onderzoeksrapport “De uitdagingen van uitgaande mobiliteit: Voorbereiding, bekostiging en terugkeer van een studie in het buitenland” in ontvangst.

Uit het rapport blijkt dat een volledige studie aan een buitenlandse (top)instelling zonder financiële steun van de overheid voor veel studenten onbetaalbaar zou zijn. Door bezuinigingen (zoals die op de Huygens Scholarship Programme) worden de mogelijkheden om in het buitenland te studeren sterk beperkt en blijft dit voorbehouden aan de rijkste laag van de bevolking. Wel geeft de staatssecretaris aan dat uitgaande studenten op zijn netvlies staan en dat er bij de herstructurering van studiefinanciering rekening gehouden zal worden met Nederlandse studenten met internationale ambities.

Bovendien blijkt dat de informatieverstrekking over een studie in het buitenland vaak tekort schiet, mede omdat de regering de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Nederlandse instellingen neerlegt. Er bestaat echter geen motivatie voor deze instellingen om internationale mobiliteit onder Nederlandse studenten te bevorderen. Het behouden van de studenten voor de eigen instelling levert immers inkomsten op, evenals het aantrekken van buitenlandse studenten. Een betere landelijke coördinatie zou dan ook wenselijk zijn.

De staatssecretaris geeft aan in de toekomst bij Nederlandse hoger onderwijsinstellingen te benadrukken dat internationale mobiliteit twee kanten heeft. Zijlstra: “Uitgaande mobiliteit is even belangrijk als inkomende mobiliteit. Het zou goed zijn als studenten, als het even kan, aan het buitenland ruiken. Dit zal worden meegenomen bij de accreditatie van onderwijsinstellingen.”

Jan Anthonie Bruijn, kersverse voorzitter van de Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid en lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting NEWS reageerde als volgt op het rapport: “Nederland moet deze studenten niet uit het oog verliezen. Ze zijn vaak ambitieus en doen veel kennis en ervaring op in het buitenland. Ik ben zeer verheugd om te lezen dat zij na afloop van hun studie willen terugkeren naar Nederland omdat onze kenniseconomie ze erg hard nodig heeft. Daarom doet de overheid er goed aan om uitgaande internationale mobiliteit mogelijk te maken en de banden met deze studenten warm te houden. Het onderzoeksrapport bevat hiervoor een groot aantal zeer bruikbare aanbevelingen.” In het verleden hebben NEWS-onderzoeken geleid tot verbetering van het beleid ten aanzien van Nederlandse studenten in het buitenland, zoals de te totstandkoming van de meeneembare studiefinanciering.

Het volledige onderzoeksrapport is hieronder te zien en hier te downloaden.