Wat heeft NWS bereikt?

Gepubliceerd op 28-05-2011 at 16:52

NWS zet zich actief in voor de belangenbehartiging van Nederlandse studenten in het buitenland. Eén van de doelstellingen van NWS is om de stap naar het buitenland gemakkelijker te maken. NWS onderhoudt daarom goede contacten met de politiek, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, instellingen zoals DUO en Nuffic en andere studentenorganistaties zoals de LSVB en ISO. Op deze pagina vind je een overzicht wat NWS met haar inspanningen bereikt heeft.

Kamervragen over afschaffing HSP beurs

Naar aanleiding van een artikel van NWS-leden met een HSP-beurs zijn er in mei 2011 kamervragen gesteld door Tanja Jadnanansing van de PvdA en door Boris van der Ham en Kees Verhoeven van D66 gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs over de afschaffing van het Huygens Scholarship Programma (HSP).

Verbetering DUO procedure meeneembare studiefinanciering

Nadat uit onderzoek van NWS in 2009 was gebleken dat studenten nog steeds veel problemen ondervonden bij de stap naar het buitenland, heeft het ministerie stappen ondernomen. Belemmeringen bij studeren in het buitenland, zoals met meeneembare studiefinanciering, goedkeuring van buitenlandse opleidingen en de inschrijvingscontrole, werden aangepakt. Onder andere Kamerlid Rita Verdonk kwam in actie. De staatssecretaris rapporteerde op 17 mei 2011 over de voortgang van de ingezette veranderingen.

Bovendien is de informatievoorziening naar studenten een stuk verbeterd. Inmiddels zijn op zowel de website van de Nuffic als van DUO links te vinden naar informatie over de kwaliteitsbeoordeling die plaats vindt als je meeneembare studiefinanciering aanvraagt. Je kunt hier de beoordelingscriteria vinden, informatie over de onderwijssystemen van de 19 landen die het meest populair zijn en een lijst met opleidingen die in voorgaande jaren zijn goedgekeurd. Bovendien heeft DUO op haar website een handige checklist opgenomen met wat je allemaal moet regelen als je naar het buitenland gaat en heeft het de informatie over studeren in het buitenland aangepast.

Aanpassing regels over meeneembare studiefinanciering

In de oorspronkelijke regelgeving was geen rekening gehouden met Nederlandse studenten die eerst na hun bachelor in het buitenland, ook nog een master in het buitenland wilden doen. Door de 3-uit-6 regel (je moet drie van de voorgaande zes jaar in Nederland hebben gewoond) kwamen sommige Nederlandse studenten dus niet meer in aanmerking voor studiefinanciering. NWS-bestuurslid Henk van Klaveren, zelf slachtoffer van de regeling, kaartte dit aan bij D66 Kamerlid Boris van der Ham. Na Kamervragen van Boris van der Ham (D66) heeft toenmalig minister Plasterk de regelgeving tijdelijk aangepast.

De wet studiefinanciering is in 2011 uiteindelijk aangepast door staatssecretaris Halbe Zijlstra, zodat studenten die zowel hun bachelor als hun master in het buitenland doen, niet langer de dupe zijn van de 3-uit-6 eis. De wet is nu zo aangepast, dat de periode die je voor studie in het buitenland zit, niet meetelt voor die drie jaar.

Volgens de Europese Commissie werkt de 3-uit-6 regel echter discriminerend. Een dergelijke voorwaarde kan namelijk makkelijker worden vervuld door nationale onderdanen dan door migrerende werknemers en hun gezinsleden. De Commissie heeft deze zaak voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. De zaak loopt nog. NWS heeft in haar bijdrage aan de de “Consultation on Modernisation of Higher Education” van de Europese Commissie aangegeven dat de Commissie hiermee haar doel voorbijschiet.