Staatssecretaris Zijlstra reageert op NEWS-onderzoek

Gepubliceerd op 17-05-2011 at 21:02

17 mei 2011 – Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft eindelijk informatie gegeven over de aanpak van belemmeringen bij studeren in het buitenland, die uit het NEWSonderzoek van 2009 bleken. Hij gaat in op problemen met meeneembare studiefinanciering, goedkeuring van buitenlandse opleidingen, de inschrijvingscontrole en meer.

Meeneembare studiefinanciering

Uit het onderzoek bleek dat er nog steeds veel problemen waren met meeneembare studiefinanciering, onder andere met de 3-uit-6 regel. De regel die zegt dat je minimaal drie van van de voorgaande zes jaren in Nederland moet hebben gewoond om studiefinanciering te mogen mee nemen, is om misbruik tegen te gaan. De staatssecretaris schrijft dat er voor Nederlanders die bijvoorbeeld eerst een bachelor en dan nog een master in het buitenland doen, deze regel natuurlijk niet gaat. Intussen heeft de Europese Commissie gezegd dat deze regel mogelijk discriminerend werkt en ligt de zaak van Nederland (en een aantal andere EU-landen) bij het Europese Hof van Justitie.

Goedkeuring buitenlandse opleiding

Uit het NEWS-onderzoek bleek dat er nog steeds veel problemen waren met de goedkeuring van de opleiding en met de inschrijvingscontrole. Wat betreft kwaliteit is er volgens Zijlstra nu veel informatie beschikbaar bij DUO en Nuffic op basis waarvan een student zelf kan inschatten of zijn of haar opleiding voldoet. Ook zullen opleidingen minder vaak worden getoetst op kwaliteit.

Inschrijvingscontrole

Omdat semesters in het buitenland vaak anders zijn ingedeeld, is het voor studenten in het buitenland soms lastig om de officiële termijn van de inschrijvingscontrole te halen. Zijlstra schrijft dat studenten die in het buitenland studeren een maand eerder worden aangeschreven met de vraag de benodigde informatie te leveren om dit op te lossen. De inschrijvingscontrole gaat voor hen dus eerder van start. Ook schrijft hij dat de controle sneller en makkelijker is doordat DUO meer met email werkt en een kortere responstijd heeft.

Misbruik van de uitwonendenbeurs

In Nederland wordt op grote schaal misbruik gemaakt van de uitwonendenbeurs, daarom zijn de controleregels voor studenten in het buitenland en die bij hun ouders staan ingeschreven (GBA), aangescherpt. Zij kunnen dit via een speciaal formulier bij DUO aanvragen.

Informatievoorziening DUO

Volgens Zijlstra is de informatie op de website van DUO nu stukken beter en kan de aanvraagprocedure voor meeneembare studiefinanciering dus veel soepeler verlopen.

Verder is er wat betreft Nederlandse instellingen “geen aanleiding (…) voor beleidswijziging ten opzichte van de in gang gezette verbeteringen op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs.” Wel gaat men meer werken aan joint degrees, sinds 1 juli 2010 kunnen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen joint degrees verlenen.

Lees hier de hele brief van Staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Heb jij heel andere ervaringen? Wil je reageren of heb je vragen aan ons? Stuur dan een mail naar bestuur@newstudent.nl.