Update NEWSOnderzoek 2011

Gepubliceerd op 21-04-2011 at 09:36

De afgelopen tijd is het Onderzoeksbureau druk geweest met de voorbereidingen voor het NEWSOnderzoek 2011. Het onderzoek zal dit jaar bestaan uit een online enquête die opgevolgd wordt door enkele interviews of focusgroepen.

Momenteel ontwikkelen we een vragenlijst die in ieder NEWSOnderzoek wordt herhaalt, zodat we op termijn ontwikkelingen over tijd kunnen volgen. Daarnaast willen we specifiek ingaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse groepen Nederlandse studenten in het buitenland – Bachelor, Master of PhD –die NEWS vertegenwoordigt. De onderzoeksresultaten zullen aan de Nederlandse regering worden gepresenteerd.

Voor een succesvol onderzoek hebben we een zo groot mogelijk aantal respondenten nodig. Daarom hopen we van harte dat jullie en masse de enquête invullen als deze online komt!

Heb je vragen of suggesties met betrekking tot het NEWSonderzoek? Mail het Onderzoeksbureau op onderzoeksbureau@newstudent.nl