Kamervragen over Kosten Buitenlandse Studenten en Baten HSP

Gepubliceerd op 29-04-2011 at 15:15

VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas heeft Kamervragen gesteld aan Staatssecretaris Zijlstra over de haalbaarheid van het verbieden van de werving van buitenlandse studenten door Nederlandse universiteiten, zo meld Transfer in het online artikel “VVD vraagt Zijlstra naar verbod op werving Europese studenten”.

Veel Duitse maar ook Engelse studenten worden tegenwoordig – met succes – aangemoedigd om aan de relatief goedkope Nederlandse universiteiten te gaan studeren. Aangezien het collegegeld in Nederland verre van kostendekkend is, betaalt de Overheid dus een groot gedeelte van de studiekosten van de bijvoorbeeld 21.000 Duitse studenten die dit jaar in Nederland studeren.

Kamerlid Lucas vraagt zich terecht af of dit wenselijk is aangezien het kan leiden tot een verlaging van het budget dat er per student beschikbaar is, zodoende is er het risico van kwaliteitsverlaging. Ook is het gezien de recente plannen voor langstudeerboetes oneerlijk buitenlandse studenten aan te moedigen ‘gesponsord’ hier te komen studeren terwijl op de Nederlandse studenten zelf enkel bespaard wordt.

Daarenboven opent het onze ogen opnieuw voor de vreemde disbalans die er in Nederland bestaat tussen de aandacht en het geld dat wordt besteed aan het binnenhalen van buitenlandse studenten in verhouding van de aandacht en het geld dat beschikbaar is voor Nederlands talent dat een volledige opleiding in het buitenland wil volgen.

Wij zijn dan ook blij te melden dat er in de Tweede Kamer opnieuw aandacht is gevraagd voor de aangekondigde afschaffing van het Huygens Talent Programme. D66-kamerleden Boris van der Ham en Kees Verhoeven hebben Kamervragen gesteld aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de afschaffing van het ambitieuze talentenprogramma. Deze vragen komen voort een brief van NEWS over de kwestie die eind vorige week is verstuurd.

Eerder stelde Tanja Jadnanansing van de PvdA ook al vragen over de geplande opheffing aan Staatssecretaris Zijlstra.