Einde Talentenbeurs Huygens nabij

Gepubliceerd op 12-04-2011 at 08:49

In een brief aan de Tweede kamer van vrijdag 8 april schrijven de minister en de staatssecretaris van OC&W dat er een einde zal komen aan het Huygens Scholarship Programma. De Huygens beurzen, die voorheen door middel van een strenge selectie voor 100 van Nederlands getalenteerdste studenten hun droommaster in het buitenland hielp bekostigen, worden onder het mom van een vermeend “beperkt aantal beursalen” volledig afgeschaft. Europese beurzenprogramma’s zoals de Erasmusbeurs daarentegen, die niet op grond van verdienste worden toegekend, worden gewoon in stand gehouden . Lees meer over de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs op Scienceguide. De volledige brief over de herziening van de onderwijssubsidies is hier te lezen: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/08/kamerbrief-herziening-subsidiebeleid-onderwijssubsidies.html.

Hoe deze bezuinigingen stroken met de ambitie van Nederland te gaan behoren tot de top5 kenniseconomieën van de wereld is een raadsel. Ook is het onduidelijk waarom de Nederlandse regering, die naar eigen zeggen een liberale insteek heeft, getalenteerde en ambitieuze studenten zo ontmoedigt hun potentieel te realiseren. Tenzij studenten (of hun ouders) zelf de fikse sommen die ambitie kost kunnen ophoesten, zullen ze geen tweede bachelor meer volgen noch zullen ze de mogelijkheid hebben zich in hoogstaande buitenlandse masters te kunnen profileren.

NEWS is logischerwijs van mening dat de Huygens beurzen behouden moeten blijven. NEWS zal zich hier daarom ook voor inzetten. Volg ons op newstudent.nl, Twitter en Facebook voor vervolgacties. Wil je graag input leveren tegen de afschaffing van dit programma, stuur dan een berichtje naar bestuur@newstudent.nl of getuig dan je steun via Facebook!