Zomercursus in Damascus

Het Nederlands Instituut voor Academische Studies Damascus organiseert in juni en juli een cursus Interculturele Communicatie. Voor NEWSleden die op dit moment een bachelor- of masteropleiding volgen, zowel binnen als buiten Nederland, kan deze cursus interessant zijn. Meer informatie over deze cursus is te vinden in dit document.

De cursus Interculturele Communicatie zal dit jaar plaatsvinden van 26 juni t/m 7 juli in Damascus, Syrië. De deadline voor aanmelding is 1 maart 2011. Je kunt je vanaf vandaag aanmelden door het aanmeldingsformulier in de bijlage in te vullen en op te sturen naar: deputydirector@ni-damascus.org

Daarnaast zullen er op het Nederlands Instituut ook nog twee cursussen plaatsvinden in de zomer van 2011:

  • De NIASD zomercursus Arabisch 2011: van 14 juli t/m 10 augustus 2011
  • De NIASD zomercursus Christelijke en Islamitische Kunst en Architectuur 2011: van 19 juni t/m 10 juli

Meer informatie over de drie cursussen is ook te vinden op de website van het NIASD: www.niasd.org

Kabinetsplannen bedreigen internationalering van het HO

“Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën.” Als Rutte-1 deze ambitie wil waarmaken, zal er moeten worden geïnvesteerd in internationalisering van het onderwijs en onderzoek. Maar met zowel een onderwijsminister als een staatssecretaris van onderwijs die zelf nooit een stap over de grens heeft gezet, mist Nederland elke sense of urgency. De bezuinigingen van Rutte-1 zullen er alleen maar toe leiden dat studenten tijd noch geld hebben om naar het buitenland te gaan.

Internationalisering van het onderwijs en onderzoek is essentieel als Nederland wil blijven meedraaien in de top van kenniseconomieën. Onze economie staat en valt bij import en export. Het bedrijfsleven heeft mensen nodig met internationale ervaring, mensen die hun talen spreken en andere culturen kennen. Internationalisering is nodig bij alle lagen van de beroepsbevolking want bijna alle (bedrijfs)takken hebben te maken met het buitenland. De Nederlandse markt is en blijft te klein om in zijn eentje ons bestaansniveau op gelijk niveau te houden. Nederland heeft dus mensen nodig die zich op het internationale speelveld willen en kunnen begeven

Helaas heeft Rutte-1 daar niets van begrepen. Het enige wat er in het regeerakkoord over staat is “jongeren moeten worden voorbereid op een internationale arbeidsmarkt”, maar elk idee, concreet voorstel of strategie blijft uit. En intussen neemt het aantal mensen die klaar zijn voor de internationale arbeidsmarkt af. We zeggen wel dat we een aardig mondje over de grens spreken, maar in feite beheersen de meeste jonge Nederlanders naast het Engels nauwelijks meer een vreemde taal. Andere landen halen ons in want Nederland is tegenwoordig een van de landen waar kinderen als laatste beginnen met leren van vreemde talen. Het aantal studenten dat voor een hele opleiding naar het buitenland gaat (diplomamobiliteit) neemt maar langzaam toe en is nog altijd laag in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland. Het aantal WO-studenten dat in het kader van zijn studie naar het buitenland gaat, is zelfs gedaald.

Studentenmobiliteit wordt bemoeilijkt doordat studenten alleen maar sneller en sneller door hun studie worden gejaagd en ze het financieel niet rondkrijgen. Daarnaast maakt de Nederlandse Organisatie voor Internationalering van het Hoger Onderwijs, de Nuffic, in de praktijk al jaren meer werk van buitenlandse studenten naar Nederland halen dan dat zij Nederlandse studenten helpt om naar het buitenland te gaan. De Nederlandse student kan het zelf uitzoeken.

Rutte-1 dwingt met bezuinigingsmaatregelen en boetes de Nederlandse studenten om sneller te studeren. Studenten moeten zo snel mogelijk hun vakken halen, geld lenen of werken om hun studie te bekostigen, besturen en commissies doen om ervaring op te doen en stage lopen. Als deze opeenstapeling van eisen aan studenten blijft toenemen, zullen er voor minder voor kiezen om (een deel van) hun studie in het buitenland te doen. Een deel van de studie of een stage in het buitenland leidt vaak nog tot studievertraging, doordat punten niet erkend worden of er maar beperkte vrije ruimte in de studie is. Ook moeten studenten die naar het buitenland willen allerlei zaken regelen zoals de aanmelding, aanbevelingsbrieven, talentesten, huisvesting en verzekering. In de nieuwe snelstudeerdwang blijft er geen ruimte meer over voor buitenland ervaring.

Daarnaast bleek uit ons onderzoek van twee jaar geleden dat Nederlandse studenten worden tegengehouden door de bureaucratie bij de regeling meeneembare studiefinanciering en omdat de de financiën niet rondkrijgen. Financiën beperken studenten in de stap naar het buitenland, zowel voor een hele opleiding als voor een deel van de opleiding in Nederland (uitwisseling). Beurzen zijn al heel beperkt beschikbaar voor volledige opleidingen in het buitenland en van een Erasmusbeurs gaat je hart ook niet sneller kloppen. Maar in plaats van dat er wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs en internationalisering, wordt er bezuinigd. Het wordt dus alleen maar moeilijker om naar het buitenland te gaan.

Hoewel iedereen altijd het belang van internationalisering voor de Nederlandse kenniseconomie benadrukt, wordt het alleen maar lastiger voor studenten om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of onderzoek. Het kabinet Rutte geeft duidelijk geen enkele prioriteit aan het opleiden van werknemers die voorbereid zijn op een internationale arbeidsmarkt. Nederland zal afzakken tot een treurige middenmoter. Hoeveel geld gaat dit ons kosten? Wat blijft er over van de Nederlandse kenniseconomie? Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs?

Met alle maatregelen van dit kabinet is duidelijk dat alle ambitie wordt losgelaten. Waarom zou ik, als Nederlandse student in het buitenland, nog terugkomen.

Dorrit de Jong
Masterstudent Europese studies in Berlijn en bestuurslid van NEWS

NEWS Onderzoeksbureau

Per 1 januari 2011 is het NEWS Onderzoeksbureau in het leven geroepen. Het onderzoeksbureau zal zich richten op het uitvoeren van het jaarlijkse NEWS Onderzoek. Wat motiveert Nederlandse studenten om naar het buitenland te gaan en waar lopen zij tegen aan? Ook zal het onderzoeksbureau voorlichting gaan verstrekken over praktische zaken waar studenten in het buitenland tegen aan lopen zoals meeneembare studiefinanciering en zorgverzekeringen. Ellen van Reuler en Hannah Jongsma zullen het onderzoeksbureau bemannen.

Ellen van Reuler – Onderzoeksofficer

“Mijn naam is Ellen van Reuler en voor het jaar 2010-2011 ben ik de onderzoeksofficer van NEWS. Deze gloednieuwe functie is ondergebracht in het eveneens spiksplinternieuwe NEWS Onderzoeksbureau. Mijn hoofdtaak is het uitvoeren van het NEWSOnderzoek 2011.

Inmiddels ben ik aan het promoveren bij het Centre for the History of Science, Technology and Medicine van de University of Manchester. In het verleden heb ik mijn doctoraal Technische Bedrijfskunde en een master Public Administration gehaald aan de Universiteit Twente. Mijn buitenlandervaring heeft zich in die tijd langzaam opgebouwd. Dankzij een studiereis naar Thailand en Vietnam en een stage in Oostenrijk besloot ik dat ik voor een langere periode naar een Engelstalig land wilde. Daarom heb ik in collegejaar 2007/2008 een MSc in History of Science, Technology and Medicine gevolgd in Manchester. Heb je suggesties voor het NEWSOnderzoek, je kunt me altijd mailen op e.vanreuler@newstudent.nl”

Hannah Jongsma – Onderzoeksassistent

“Ik volg momenteel de Master Philosophy and Public Policy aan de London School of Economics. Hiervoor heb ik een jaar in het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gezeten en daarvoor heb ik mijn bachelor gehaald aan de Roosevelt Academy. Als onderzoeksassistent van NEWS zal ik mij vooral richten op de informatievoorziening naar studenten toe. Er zijn heel mensen met heel veel vragen, en er is een hele boel informatie beschikbaar, op heel veel verschillende plekken. Aan mij de schone taak deze zaken enigszins dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast zal ik natuurlijk ook assisteren met het NEWSonderzoek. Vragen of suggesties, mail me op h.jongsma@newstudent.nl “

Verdient Europa jouw talent?


Word dan trainee bij de Europese Unie. Het traineeprogramma staat open voor academici, duurt 5 maanden en is betaald. De meeste traineeplekken zijn in Brussel, maar er zijn ook mogelijkheden in Den Haag of elders in Europa. Schrijf je nú in voor een traineeship!

Een traineeship is een uitgelezen kans om kennis te maken met het werk van de Europese instellingen. Als trainee krijg je de kans je te buigen over uiteenlopende onderwerpen. Van klimaatverandering tot onderwijs en van economische ontwikkeling tot buitenlands beleid. Dat doe je op hoog niveau, omringd door de bestuurlijke en ambtelijke top van Europa. Bovendien doe je internationale werkervaring op.

Wil je in oktober 2011 beginnen als trainee bij een van de Europese instellingen? Schrijf je dan nú in voor een traineeship bij de Europese Commissie (tot 31 januari). Oriënteer je ook eens op traineeships bij het Europees Parlement (tot 15 mei), het Europees Hof van Justitie (tot 1 mei), het Europees Economisch en Sociaal Comité (tot 1 april) en het Comité van de Regio’s (tot 31 maart).

Lees eerst meer informatie over het traineeship bij de Europese instellingen en onze tips om je kansen te vergroten op WerkenbijdeEU.nl.

Column januari – All London, baby!


Terwijl ik mijn keycard van de balie pak wordt de receptie bestormd door weinig uitgeruste types die smeken om een print van hun dissertation. Altijd balen, printproblemen op deadline day. In de Common Room hangen meer heethoofden rond, de burn-out nabij. Al snel weet ik mijn vocabulaire uit te breiden met een bonte verzameling aan krachttermen uit een weelde van talen en culturen. Allen zijn geadresseerd aan de netwerkstoring die Northumberland House heeft getroffen. Even bedenk ik mij dat ik hier over een jaar wel eens tussen kan zitten, rammend op mijn toetsenbord om op tijd klaar te zijn. Dan vervliegt die gedachte weer: het is tijd om uit te pakken. De tien vierkante meter van mijn Single Ensuite Plus® kamer blijken nog lang niet gevuld als ik mijn koffer neerzet (vlieg NOOIT met Ryanair bij een verhuis) en als ik het hok eens gadesla, moet ik even glimlachen. Paarse muur, vliegtuigtoilet, maar wel uitzicht op Scotland Yard – LSE, baby!

Nu, aan de vooravond van Lent Term, besef ik dat mijn eerste indrukken wel representatief waren voor het studeren aan de LSE. Van de drie letters in die afkorting is de ‘L’ van ‘London’ waarschijnlijk de belangrijkste. Door haar locatie in hartje Aldwych, op een kwartier van Trafalgar Square en de City, trekt de LSE niet alleen een wereldwijd gezelschap van topacademici aan, maar ook een keur aan ‘praktijkmensen’ die vakken of gastcolleges geven. Studenten worden dan ook geconfronteerd met weldoordachte ideeën die ontwikkeld zijn in heel verschillende omgevingen. Dat is ook het doel van onderwijs aan de LSE: een aanzet geven tot verder denken, niet het bijbrengen van basiskennis. De School staat daardoor vooral bekend als onderzoeksinstituut en ruim zestig procent van de studenten is postgrad. Helaas heeft dat tot gevolg dat seminars met vijftien tot dertig studenten per groep wat grootschaliger zijn dan in bijvoorbeeld Oxford of Cambridge – docenten houden zich nu eenmaal liever bezig met onderzoek.

Veel mensen van betekenis moeten op een zeker punt in hun leven wel een keer in Londen zijn en de LSE maakt daar dankbaar gebruik van. De openbare lezingen kennen een echte sterrencast. Zo heb ik de afgelopen maanden de president van Chili, de Europees Commissaris voor het Budget, de Lord Chancellor en Nobelprijswinnaar Amartya Sen in levenden lijve mogen zien. De posities die dergelijke sprekers bekleden hebben tot gevolg dat je bij deze lezingen geen radicale uitspraken hoeft te verwachten, maar wel veel kunt leren over bijvoorbeeld het omgaan met lastige vragen. Skills zijn überhaupt erg belangrijk aan de LSE en het Careers Office en de studieverenigingen organiseren dan ook voortdurend vaardighedencursussen. Studenten zonder eerdere werkervaring worden begeleid met het vinden van geschikt vrijwilligerswerk, zo mogelijk samen met werkgevers die hun werknemers pro bono werk laten doen. Zo hielp laatst een student vrijwilligers van Morgan Stanley met het bouwen van een speeltuin in een achterwijk, wat hem uiteindelijk vrij gemakkelijk door de sollicitatierondes bij die bank bracht!

Ter afsluiting nog een korte ode aan het leven in Londen. Na vijf jaar studeren in Tilburg was ik natuurlijk wel wat gewend (kuch), maar een echte wereldstad biedt zoveel meer. Daarbij heb ik het niet over films die hier eerder uitkomen, het feit dat de iPad hier al maanden in de winkels ligt of zelfs het vuurwerk dat uit de London Eye knalt met Nieuwjaar. Ik heb het dan over het feit dat je de cuisine van tientallen landen kunt proberen, dat bijna iedereen hier buitenlander is en dat filmploegen van over de hele wereld in je voortuin staan. Zo kleurde in December de lucht achter Northumberland House rood van de fakkels die ontstoken werden bij de studentenprotesten en werd Julian Assange op tweehonderd meter van waar ik woon op borgtocht gelaten. Uiteraard wel onder de voorwaarde dat hij in Londen zou blijven… bofkont!

Wouter van den Wildenberg doet een LLM in Commercial Law aan de London School of Economics and Political Science