Regeerakkoord weinig aandacht voor onderwijs, internationalisering wordt genoemd

Op 9 oktober 2017 werd het regeerakkoord 2017-2021 getekend. Over het algemeen blijkt uit het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet relatief weinig zal investeren in het hoger onderwijs. Alhoewel dit betreurenswaardig is, staat Nederlands Wereldwijde Studenten (NWS) positief tegenover de plannen van het kabinet met betrekking tot verantwoordelijke internationalisering. Het kabinet geeft aan een aanpak te willen ontwikkelen om meer Nederlandse studenten te stimuleren naar het buitenland te gaan. NWS steunt het verbeteren van het proces om naar het buitenland te gaan omdat wij geloven dat iedereen tenminste de kans moet krijgen om een volledige studie in het buitenland te behalen. Studeren in het buitenland geeft studenten extra ervaringen en kansen die bijdragen aan hun toekomst. 
  
NWS hoopt dat het kabinet binnenkort met concrete plannen zal komen om dit doel te bereiken.
NWS zal zich verder dit jaar blijven inzetten voor flexibilisering van leengelden en ophoging van het leenplafond voor Nederlandse studenten die een volledige studie in het buitenland volgen.
 
Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoog opgeleide, internationaal georiënteerde Nederlanders die een opleiding in het buitenland volgen, willen volgen of hebben afgerond. NWS organiseert netwerk- en carrière-evenementen in Nederland en heeft lokale clubs in buitenlandse studentensteden. Tevens behartigt NWS de belangen van Nederlandse studenten en young professionals met buitenlandervaring bij de Nederlandse overheid en politiek.

Leenstelsel voor studenten steeds dichterbij

“Het lijkt er steeds meer op dat studenten hun studentenfinanciering moeten gaan lenen” Meldt de Telegraaf vandaag. Ondanks eerdere strubbelingen over de deal lijken GroenLinks en D66 steeds dichterbij een akkoord over het leenstelsel en dat zou een heuse domper zijn voor studenten, die nu nog tot ongeveer €300 per maand kunnen opstrijken in het beste geval, als ze hun diploma binnen tien jaar behalen.

Het is nog afwachten of het daadwerkelijk tot een akkoord komt en wat de specifieke details zijn. Morgen wordt er in ieder geval cruciaal overleg gevoerd in Den Haag en dan zal er dus meer nieuws zijn. Ook de studenten OV-kaart gaat waarschijnlijk op de schop en wordt volgens plan omgezet in een kortingskaart om geld te besparen. Al met al lijkt het een aardige strop te worden voor veel studenten.

Of de maatregelen al voor volgend schooljaar gelden is onbekend, meer nieuws volgt snel!

Stand van zaken omtrent het sociaal leenstelsel.

Stand van zaken omtrent het sociaal leenstelsel.

Het sociaal leenstelsel is hot. De afgelopen weken is er veel in het nieuws geweest. De regeringspartijen lijken te beseffen dat het voorstel dat er nu ligt niet door de Eerste Kamer komt.

Hierdoor is de kans groot dat zij terug naar de tekentafel moeten met het plan, wat natuurlijk de kans geeft om de scherpe kantjes er vanaf te halen. Voorlopig lijkt het in ieder geval dat het sociaal leenstelsel voor masterstudenten nog een jaar, dus tot 2015, wordt uitgesteld. Eerder gebeurde dat al voor bachelorstudenten.

Nadat GroenLinks al grote vraagtekens plaatste bij het onderwijsakkoord, begon ook de PvdA zich te realiseren dat het een moeilijk verhaal ging worden. Uiteindelijk lijkt het erop dat het sociaal leenstelsel niet geheel van de baan is, maar het in een mildere vorm terugkomt. Het NWS is tevreden dat het plan in ieder geval wordt herzien, maar ziet het liefst natuurlijk het hele sociaal leenstelsel verdwijnen. Enkele politici zijn het hiermee eens, aangezien het nu al zolang duurt om tot een akkoord te komen, dat zij weinig vertrouwen hebben dat het ooit nog goed komt.

Toch lijkt minister Jet Bussemaker vastbesloten om de basisbeurs voor masterstudenten af te schaffen. In een reactie op kamervragen liet zij doorschemeren niet van haar originele plannen af te willen wijken. Het is nog onbekend hoe de minister dit hoopt te bewerkstelligen, maar duidelijk is zeker dat het moeilijk wordt.

Het NWS zal proberen jullie zo goed mogelijk geïnformeerd te houden over de meest recente ontwikkelingen omtrent het sociaal leenstelsel, en voor degene die twijfelen om volgend jaar een studie in het buitenland te gaan zeggen wij: take a chance!