Het belang van Nederlandse Studenten. Exclusief interview met politicus Eelco Keij

NWS sprak met Eelco Keij vanuit New York over zijn net verschenen Politiek Manifest, “Kapitale Connecties” (in het Engels verschenen als “Fortunate Connections”). Keij woont al jaren in New York en is actief voor de politieke partij D66. Hij is vooral begaan in de discussie over de dubbele nationaliteit, maar zijn Politiek Manifest gaat nog veel dieper in op issues die elke Nederlanders in het buitenland tegenkomt. Naast zijn politieke carrière, is Eelco al langere tijd nauw betrokken bij NWS.

Je hebt het door jou geschreven Politiek Manifest nu ongeveer twee maanden geleden gepresenteerd, hoe staat het er nu voor?

Dit is eigenlijk pas het begin van een wereldtournee, binnenkort ga ik verder met presentaties in Noord-Amerika, en ik ga bijvoorbeeld ook nog naar Australië en Brazilië. Dit manifest behandelt veel aspecten van in het buitenland wonen, en dat moet rijpen. Sommige dingen worden wel weer meteen opgepakt. Zo is er bij D66 meteen een aparte portefeuille opgezet voor Nederlanders in het buitenland, hierdoor kunnen zij terecht bij één kamerlid als zij een klacht hebben, te weten bij; Sjoerd Sjoerdsma. Het is belangrijk dat dat duidelijk is bij de Nederlanders, zodat ze weten waar ze naartoe moeten, want zoals Sjoerd wel eens heeft gezegd: “Je wordt wel gewaarschuwd als je abonnement op de Donald Duck afloopt, maar als je paspoort afloopt hoor je niks.” Ik hoop dat ook andere partijen het belang van zo’n aparte portefeuille gaan inzien en daarnaar gaan handelen.

Waar moeten Nederlandse studenten in het buitenland extra op letten volgens jou?

Als Nederlander in het buitenland wonen is niet zo exotisch meer als vroeger, het is best normaal tegenwoordig. Maar met de huidige regering moet je heel goed opletten wat voor (financiële) impact je stap naar het buitenland heeft. Je moet alles nauwkeurig op een rijtje zetten; verzekering; rijbewijs; paspoort; het kan bij alledaagse dingen verkeerd gaan, en het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid. Dit kabinet werkt niet in het voordeel van Nederlanders in het buitenland, het werkt ze juist tegen. Om ze zelfs neutraal links te laten liggen zou nog beter zijn.

Wat zijn jouw tips aan hen?

Neem eens een kijkje op mijn weblog, daar komen een heleboel problemen aan bod waar je waarschijnlijk niet meteen had stil had gestaan. Daarnaast mijn manifest natuurlijk, het is geen promopraatje voor D66, maar het is juist bedoeld voor alle politieke partijen. Als je gaat stemmen let dan op deze punten!

Wat voor een rol spelen de komende Europese verkiezingen daarin?

Die zijn belangrijk voor ons als Nederlanders in het buitenland, we moeten laten zien dat we het niet eens met het huidige beleid. Bijvoorbeeld met de ontwikkelingen op het gebied van de dubbele nationaliteit en nieuwe beperkingen qua naturalisatie dit komt allemaal uit de koker van de VVD, en de PvdA vindt het allemaal maar prima. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we laten zien dat we het er niet mee eens zijn, dus ik zou zeggen stem niet op hen, maar op een andere partij. Let wel, je moet je registreren uiterlijk op 10 april! Kijk op stemmenvanuithetbuitenland.nl, het is op zich niet teveel moeite – het kan per email dit keer.

 

kapcon
Eelco Keij’s Kapitale Connecties over de belangen van Nederlanders in het buitenland

 

Waar wil je graag nog meer nadruk opleggen?

Nederlandse studenten gaan de hele wereld rond, en ook al kom je niet meer terug, je zal altijd een ambassadeur blijven van Nederland. Hierdoor ben je een meerwaarde en behoud je het recht iets te zeggen in de nationale politiek. Als je kijkt naar de toeristencijfers, dan kan je zien dat de meeste toeristen ergens vandaan komen waar veel Nederlanders wonen, dat is geen toeval. Studenten in het buitenland zijn Kapitale Connecties voor Nederland zelf.

Het gaat dus goed met het manifest, wat staat er nog meer op de agenda?

Dit manifest is iets van de lange adem; het is zeker geen overnight best seller. 2014 is daarom voor mij het jaar dat ik het manifest bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht ga brengen: politici, journalisten en natuurlijk Nederlanders in het buitenland. Bij de volgende Kamerverkiezingen zal ik mij ook weer verkiesbaar stellen, ik hoop dat ik dan weer op de lijst kom. Nederland loopt achter als het op politieke internationalisering aankomt. Andere landen hebben al zetels geschapen voor inwoners in het buitenland. Zo sprak ik een Frans parlementslid dat in Canada woonde. Misschien lijkt het vreemd, maar het is heel normaal als je nadenkt over internationalisering.

Gaat internationalisering dit jaar meer aandacht krijgen?

Dat is bijna onvermijdelijk, ik probeer dit proces alleen te versnellen. In het huidige kabinet regeert vooral conservatisme en het gaat ten koste van Nederlanders in het buitenland, en dat is jammer. De wetgeving over naturalisatie staat binnenkort op de agenda, opnieuw een voorbeeld van hoe Nederlanders met buitenlandse partners in de steek worden gelaten. Daarnaast hoop ik dat dit jaar nog op meerdere terreinen die van belang zijn voor Nederlanders in het buitenland flinke voorwaartse stappen worden gezet.

Volg Eelco via  Eelco’s blog en Twitter om op de hoogte te blijven van belangrijke informatie voor Nederlanders in het buitenland!

Minister Bussemaker spreekt over uitgaande mobiliteit

Nederlandse Wereldwijde StudentenWaar minister Jet Bussemaker de laatste weken vooral leek te focussen op het binnenhalen van internationale studenten naar Nederland; heeft zij nu ook gesproken over uitgaande mobiliteit van Nederlandse studenten. Dit toevallig kort na het publiceren van het NWS-onderzoek. De minister zegt graag studenten te willen aanmoedigen om naar het buitenland te gaan, in het oog van internationalisering. Daarom zegde zei de Tweede Kamer toe in de zomer een visie te presenteren over internationalisering in het hoger onderwijs.

De komende weken wordt internationalisering ook besproken in de Tweede Kamer, vooral op initiatief van D66 en VVD. Deze partijen vinden de plannen van de minister nog niet concreet genoeg en vragen om meer. De minister drukt vooral op het hart dat de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit, ondanks dat deze kwantiteit in Nederland ver achter ligt, zoals uit het NWS-onderzoek blijkt. Ook wilt de minister geen prestatieafspraken met de universiteiten aangaande uitgaande mobiliteit. Dit is vooral om de huidige beleidsplannen nog lopen tot 2016 en de minister graag ziet dat deze afspraken eerst worden nagekomen.

Daarnaast zijn er nog meerdere problemen die verbeterd kunnen worden volgens de NWS, maar in het verhaal van minister Bussemaker valt in ieder geval enkele van onze bezorgdheden terug te lezen, wat door ons als positief wordt ervaren. Dit betekend natuurlijk niet dat wij op onze lauweren gaan zitten rusten! NWS blijft bezig om onze punten op de (politieke) agenda te blijven brengen.

 

Nederlands onderwijs raakt steeds meer achterop

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in een rapport geconstateerd dat het de Nederlandse economie schade oploopt door achterblijvend onderwijs. Nederland is nog steeds één van de rijkste landen in de wereld, maar om dit te blijven moet er beter worden ingespeeld op veranderingen. Meer investeringen in onderzoek en onderwijs moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse economie gezonder wordt, ook in de toekomst.

 

Het rapport werd meteen opgepikt door vrijwel de gehele Tweede Kamer. Het kabinet komt sowieso al snel met een reactie, maar Alexander Pechtold van D66 wil het liefst nu al een debat voeren over het rapport.

Het rapport van WRR behandeld ook onderwerpen zoals het universitair scholen van leraren, de scheiding van studie en werk en dringt erop aan dat Nederland onderwijs eindelijk serieus gaat nemen. Lees hier meer over het rapport op de website van Erasmus Magazine.

 

world-map-small

 

 

Opinie: internationale student politiek ondervertegenwoordigd

Eelco Keij was in 2013 kandidaat-Kamerlid voor D66, opkomend voor de belangen van Nederlanders in het buitenland. Hij schrijft dit opiniestuk op persoonlijke titel.
Het is inmiddels twee jaar geleden dat Nederlanders wereldwijd met een schok beseften dat de Nederlandse overheid hen eigenlijk liever kwijt dan rijk was: dubbele nationaliteit werd via een nieuw wetsvoorstel geprobeerd zoveel mogelijk in te dammen en gezien als iets ‘deloyaals’. Uiteindelijk trok het huidige kabinet het omstreden wetsvoorstel onder politieke druk en +25.000 handtekeningen van Nederlanders all over in. Resultaat? Sommige Nederlanders kunnen nog de dubbele nationaliteit krijgen; grote kans dat ‘de internationale Nederlandse student’ daar niet onder valt (als je trouwt met een buitenlander en daar de nationaliteit van wilt hebben, dan mag het bijvoorbeeld wel).

Dit is niet alleen bezopen, het staat ook totaal haaks op de huidige internationale globaliseringsstromen – waarvan Nederlandse studenten hét uitgelezen voorbeeld zijn. De meeste Europese landen doen trouwens allang niet meer moeilijk over dubbele nationaliteit, ook daarin ligt Nederland hopeloos achter.  Aardige statistiek: naar schatting zijn er tussen de 700.000 en 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Toch de moeite waard om daar iets voor te regelen.

Maar er speelt meer. Zodra je namelijk Nederland verlaat, val je plots onder een geheel andere bureaucratie lijkt het soms wel – zaken zoals belastingen, verzekeringen, pensioen, je rijbewijs verlengen, DigiD: ze lijken plots onneembare hordes te zijn geworden. Nee, daar staat men niet bij stil bij vertrek: er moet al te veel geregeld worden. Weinigen vermoeden dat men als ‘buitenlandse Nederlander’ heel anders wordt aangekeken.

Dat Nederlanders in het buitenland – dus ook studenten – als politieke last worden gezien, bleek wel weer toen recentelijk het huidige PvdA/VVD-kabinet besloot de subsidiëring voor Nederlands onderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenland volledig af te schaffen. Dat internationale Nederlanders van grote meerwaarde zijn voor de eigen Nederlandse economie is blijkbaar nog niet helemaal doorgedrongen in Den Haag.

Misschien wordt het tijd voor een nieuw soort politieke vertegenwoordiging van Nederlanders in het buitenland, zeker ook voor internationale studenten. Nederland zou zeker niet het eerste land zijn dat de politiek meer zou laten aansluiten op de internationale realiteit. Later dit jaar zal er een Politiek Manifest worden uitgebracht waarin diverse suggesties hiervoor op een rijtje zullen worden gezet. Binnenkort meer nieuws – the times they are a-changin’.

www.eelcokeij.com – Twitter: @EelcoKeij

Eelco Keij