Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) adviseert het Bestuur bij het uitvoeren van de dagelijkse taken en ziet toe op de continuïteit van de stichting. Daarnaast verleent zij toestemming aan het bestuur voor partnerschappen met externe organisaties en voor het uitvoeren van grote projecten. De Raad bestaat uit vier tot zeven part-time vrijwilligers.De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Iris van der Heijden, Jeff van As, Tycho Sikkenk, Mark Ouendag, Marlou Slot & Douwe van der Stroom.

Iris van der Heijden 
Iris van der Heijden is per november 2019 voorzitter van de RvT. Ze heeft haar middelbare school af gemaakt aan United World College USA, en is daarna voor een jaar in Madrid gaan studeren. Uiteindelijk heeft ze twee bachelors en een master aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald. Haar tweede masters heeft ze behaald aan Lund University, Zweden. Tijdens dit jaar was ze met veel plezier ook de voorzitter van het landelijk NWS bestuur (2017-2018). Momenteel werkt Iris in Tokyo, Japan bij een startup die de missie heeft om de work-life balance in Japanse bedrijven te verbeteren.
Jeff van As 
Jef van As is sinds augustus 2018 lid van de Raad  van Toezicht. Hij was in 2017-2018 bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en werkte vanuit die functie samen met NWS. Hiervoor heeft hij naast zijn studie gewerkt voor ISO (medewerker internationalisering), in het opleidingsbestuur zitting genomen en stage gelopen in Maleisië.
Tycho Sikkenk
Tycho Sikkenk is sinds januari 2018 lid van de Raad van Toezicht. Hij studeerde in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het bestuursjaar 2016-2017 was Tycho penningmeester van de stichting en tevens verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Clubs & Netwerk’.
Mark Ouendag
Mark Ouendag is per juni 2020 lid van de Raad van Toezicht. Hij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht en was daar actief als voorzitter van de studievereniging en als studentbestuurder voor de masteropleiding. Hij heeft een achtergrond in organisatieontwikkeling en brengt ervaring mee als trainer en coach voor diverse studentenbesturen op het gebied van communicatie en teamsamenwerking.
Marlou Slot
Marlou Slot is per augustus 2018 lid van de Raad  van Toezicht. Zij studeerde natuurkunde aan de RWTH Aachen (Duitsland) en EPFL Lausanne (Zwitserland). In het NWS-bestuur 2014-2015 was zij secretaris en in 2015-2016 was zij bestuursvoorzitter van de stichting NWS. Na het afronden van haar PhD in Utrecht werkt zij momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan het National Institute of Standards and Technology (NIST) in de Verenigde Staten.
Douwe van der Stroom
Douwe van der Stroom is per november 2019 lid van de RvT. Na zijn middelbare school af te maken aan het United World College in Italië, zette hij zijn studie voort aan zowel King’s College als Imperial College Londen, waar hij tevens ook NWS clubvoorzitter was en later NWS bestuurslid. Momenteel werkt hij aan de energietransitie en digitalisering bij het Havenbedrijf in Rotterdam.

Oud-leden

Jan Sinnige
Louis Hendrix
Sofie van Heijningen
Krijn van Eeden
Linde de Nie
Bas van Schaik
Gerbrand Hoogvliet
Tess de Lange
Hannah Jongsma
Ton van den Bremer
Martine van der Lee
Gerhard Dijkstra
Henk van Klaveren
Emanuel van Praag
Scott Douglas
Margreet Luth