Decanen

Steeds meer middelbare scholieren overwegen om een opleiding in het buitenland te volgen na de middelbare school. De Nederlandse middelbare school, de leraar en de decaan zijn, naast directe familie, van enorm belang bij de beslissing van een middelbare scholier om zijn of haar vervolgopleiding in het buitenland te beginnen. De scholier die voor een bachelorstudie in het buitenland kiest, is nog steeds een uitzondering en informatievoorziening en begeleiding schiet vaak tekort. NWS is van mening dat een studie in het buitenland toegankelijk moet zijn voor iedere leerling en wil scholieren hier daarom in voorlichten en ondersteunen.

NWS is daarom een goede start om kennis te maken met de mogelijkheden om te studeren in het buitenland. Zo organiseert NWS jaarlijks een Scholierendag, kunnen scholieren op de NWS-website in contact komen met studenten die nu in het buitenland studeren en kunnen ze voor vragen altijd terecht bij het NWS-bestuurslid ‘Voorlichting’. Daarnaast heeft NWS in het buitenland lokale Nederlandse clubs die de nieuwelingen op weg kunnen helpen en waar ze andere Nederlanders kunnen ontmoeten. Zo gaan de scholieren niet alleen goed voorbereid op weg, maar leggen ze eenmaal in het buitenland ook direct contact met landgenoten en kunnen ze hier aan activiteiten deelnemen.

NWS ziet studeren in het buitenland als een verrijking op zowel academisch vlak als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een veelzijdig avontuur dat in alle opzichten bijdraagt aan een brede ontwikkeling. Wij hopen daarom samen met u geïnteresseerde leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren en te ondersteunen hun aspiraties waar te maken.

Organisaties

De volgende organisaties bieden betrouwbare informatie met betrekking tot studeren in het buitenland:

Informatiemateriaal en vragen

Voor (gratis) informatiemateriaal en overige vragen kunt u terecht bij voorlichting@wereldwijdestudenten.nl.

NWS-Scholierendag