Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) adviseert het Bestuur bij het uitvoeren van de dagelijkse taken en ziet toe op de continuïteit van de stichting. Daarnaast verleent zij toestemming aan het bestuur voor partnerschappen met externe organisaties en voor het uitvoeren van grote projecten. De Raad bestaat uit vier tot zeven part-time vrijwilligers.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Louis Hendrix, Jeff van As, Sofie van Heijningen, Tycho Sikkenk, Jan Sinnige en Marlou Slot.

 

Louis Hendrix
Louis Hendrix is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds eind 2016. Hij studeerde in de Verenigde Staten, Japan, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hij werd lid van NWS in 2009, was in 2014-2015 bestuursvoorzitter van de stichting en leidde in 2015-2016 de lokale club NWS-Oxford.
Jeff van As 
Jef van As is sinds augustus 2018 lid van de Raad  van Toezicht. Hij was in 2017-2018 bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en werkte vanuit die functie samen met NWS. Hiervoor heeft hij naast zijn studie gewerkt voor ISO (medewerker internationalisering), in het opleidingsbestuur zitting genomen en stage gelopen in Maleisië.
NWS1415_SofieVanHeijningen Sofie van Heijningen
Sofie van Heijningen is sinds oktober 2015 lid van de Raad van Toezicht. Zij studeerde in het Verenigd Koninkrijk. In NWS-bestuur 2014-2015 vervulde zij de functie van bestuurslid ‘Belangenbehartiging’.
Tycho Sikkenk
Tycho Sikkenk is sinds januari 2018 lid van de Raad van Toezicht. Hij studeerde in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het bestuursjaar 2016-2017 was Tycho penningmeester van de stichting en tevens verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Clubs & Netwerk’.
Jan Sinnige
Jan Sinnige is per augustus 2018 lid van de Raad van Toezicht. Hij was onder meer voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) waar NWS convenantpartner van is. Daarnaast was hij actief binnen GroenLinks, richtte het Nederlands Studenten Jazz Orkest op en is nu woordvoerder van zorgverzekeraar VGZ.
Marlou Slot
Marlou Slot is per augustus 2018 lid van de Raad  van Toezicht. Zij studeerde in Duitsland en Zwitserland. In het NWS-bestuur 2014-2015 was zij secretaris en in 2015-2016 was zij bestuursvoorzitter van de stichting NWS.
Douwe van der Stroom
Douwe van der Stroom is per november 2019 lid van de RvT. Na zijn middelbare school af te maken aan het United World College in Italië, zette hij zijn studie voort aan zowel King’s College als Imperial College Londen, waar hij tevens ook NWS clubvoorzitter was en later NWS bestuurslid. Momenteel werkt hij aan de energietransitie en digitalisering bij het Havenbedrijf in Rotterdam.

Oud-leden

Krijn van Eeden
Linde de Nie
Bas van Schaik
Gerbrand Hoogvliet
Tess de Lange
Hannah Jongsma
Ton van den Bremer
Martine van der Lee
Gerhard Dijkstra
Henk van Klaveren
Emanuel van Praag
Scott Douglas
Margreet Luth