Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) adviseert het Bestuur bij het uitvoeren van de dagelijkse taken en ziet toe op de continuïteit van de stichting. Daarnaast verleent zij toestemming aan het bestuur voor partnerschappen met externe organisaties en voor het uitvoeren van grote projecten. De Raad bestaat uit vier tot zeven part-time vrijwilligers.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Louis Hendrix, Krijn van Eeden, Sofie van Heijningen, Linde de Nie en Tycho Sikkenk .
htt

 

Louis Hendrix
Louis Hendrix is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds eind 2016. Hij studeerde in de Verenigde Staten, Japan, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hij werd lid van NWS in 2009, was in 2014-2015 bestuursvoorzitter van de stichting en leidde in 2015-2016 de lokale club NWS-Oxford.
2016 08 25 NWS DDD-29 Krijn van Eeden
Krijn van Eeden is lid van de Raad van Toezicht sinds 2013. Hij studeerde in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In NWS-bestuur 2012-2013 was hij bestuurslid ‘Voorlichting’.
NWS1415_SofieVanHeijningen Sofie van Heijningen
Sofie van Heijningen is sinds oktober 2015 lid van de Raad van Toezicht. Zij studeerde in het Verenigd Koninkrijk. In NWS-bestuur 2014-2015 vervulde zij de functie van bestuurslid ‘Belangenbehartiging’.
Tycho Sikkenk
Tycho Sikkenk is sinds januari 2018 lid van de Raad van Toezicht. Hij studeerde in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het bestuursjaar 2016-2017 was Tycho penningmeester van de stichting en tevens verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Clubs & Netwerk’.
Linde de Nie
Linde de Nie is per 1 februari 2017 lid van de Raad van Toezicht. Zij studeerde in Nederland, de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk. In het jaar 2015-2016 was zij voorzitter en woordvoerder van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en werkte vanuit die functie met NWS samen.

Oud-leden

Bas van Schaik
Margreet Luth
Scott Douglas
Emanuel van Praag
Henk van Klaveren
Gerhard Dijkstra
Martine van der Lee
Ton van den Bremer
Hannah Jongsma
Tess de Lange
Gerbrand Hoogvliet