Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) adviseert het Bestuur bij het uitvoeren van de dagelijkse taken en ziet toe op de continuïteit van de stichting. Daarnaast verleent zij toestemming aan het bestuur voor partnerschappen met externe organisaties en voor het uitvoeren van grote projecten. De Raad bestaat uit vier tot zeven part-time vrijwilligers.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:  Krijn van Eeden, Sofie van Heijningen, Gerbrand Hoogvliet, Linde de Nie en Louis Hendrix.
htt

 

Louis Hendrix

Louis Hendrix is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds eind 2016 en was in 2014-2015 bestuursvoorzitter van de stichting. Hij is lid van NWS sinds 2009 toen hij aan Macalester College ging studeren in de Verenigde Staten. Hij rondde zijn BA in Liberal Arts af in de studierichtingen International Studies, Japanse Taal & Cultuur, en Taalwetenschappen/Linguïstiek. Tijdens zijn bachelor ging hij op uitwisseling naar de Waseda Universiteit in Tokio en liep hij stages in Duitsland en Japan. Voor zijn MA in Taalwetenschappen studeerde hij tijdens zijn bestuursjaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het jaar daarna behaalde hij zijn MSc in Contemporary Chinese Studies aan de University of Oxford, waar hij ook voorzitter was van de loale club NWS-Oxford. Foto: Tirzah Schnater/Ministerie van OCW

2016 08 25 NWS DDD-29 Krijn van Eeden
Krijn van Eeden is RvT-lid sinds 2013 en woont in Frankfurt, waar hij een MA filosofie volgt. In 2014 heeft hij meegeholpen aan de verkiezingscampagne van de Liberal Democrats voor de lokale verkiezingen in Lewisham (een gemeente in Zuid-Oost Londen). Hij haalde zijn undergraduate degree aan Heythrop College in London. Krijn was bestuurslid van NWS in 2012-2013.
NWS1415_SofieVanHeijningen Sofie van Heijningen
Sofie van Heijningen is sinds oktober 2015 lid van de RvT en vervulde in 2014-2015 de functie van bestuurslid Belangenbehartiging binnen het NWS bestuur. Zij vertrok in 2011 naar het buitenland en behaalde een bachelor in Politics, Psychology and Sociology aan de University of Cambridge en een  master in International Public Policy aan University College London. Tegenwoordig is zij werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel.
2016 08 25 NWS DDD-5 Gerbrand Hoogvliet
Linde de Nie
Linde de Nie is per 1 februari 2017 lid van de Raad van Toezicht. Zij woont in Londen waar zij een MSc International Political Economy volgt aan de London School of Economics (LSE). Naast haar bachelor aan Amsterdam University College studeerde zij een semester aan Boston College en Tsinghua University, en deed zij mee aan het NAHSS programma aan Fudan University. In het jaar 2015-2016 was zij voorzitter en woordvoerder van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waar zij met NWS samenwerkte voor Nederlandse studenten in het hoger onderwijs.

Oud-leden

Bas van Schaik
Margreet Luth
Scott Douglas
Emanuel van Praag
Henk van Klaveren
Gerhard Dijkstra
Martine van der Lee
Ton van den Bremer
Hannah Jongsma
Tess de Lange