Aanvragen Cultuurfondsbeurzen weer mogelijk (tot 1 april 2013)

Via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een Cultuurfondsbeurs voor financiële ondersteuning van een vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 april 2013.

Prins Bernhard Cultuurfonds
De toelichting bij de beursaanvragen bevat meer informatie: “Talentvolle afgestudeerden uit alle denkbare disciplines aan HBO (BA) of universiteit (MA) kunnen in aanmerking komen voor een cultuurfondsbeurs. (…) Het Cultuurfonds wil bursalen in staat stellen met de voorgenomen vervolgopleiding of het geplande onderzoek een brug te slaan naar hun geambieerde toekomst als bijvoorbeeld acteur, beeldend kunstenaar, musicus, danser of wetenschapper.”

De volgende voorwaarden zijn van toepassing (zie de toelichting op www.cultuurfonds.nl voor meer informatie):

  • Je bent afgestudeerd aan een bij voorkeur Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, hetzij als bachelor (hbo) of als master (wo).
  • Bij je aanvraag kun je in ieder geval een cijferlijst overleggen met een gemiddeld cijfer van boven de 8, of een equivalent daarvan.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of staat ten minste drie jaar in Nederland ingeschreven.
  • Aanvragers kunnen slechts éénmaal in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs (m.u.v. musici die eerder een beurs hebben ontvangen voor een kortlopende cursus of masterclass).