NWS hoopt op goede samenwerking met nieuwe Minister

Jet Bussemaker is de nieuwe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II namens de Partij van de Arbeid. Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten hoopt op een goede samenwerking. In jaren van forse bezuinigingen in het Hoger Onderwijs, zullen wij ervoor zorgen het belang van internationalisering en de toegevoegde waarde van studeren in het buitenland niet vergeten zal worden.