Kan ik mijn Nederlandse zorgverzekering houden?

Als je in het buitenland studeert, dan ben je over het algemeen verplicht je Nederlandse zorgverzekering aan te houden.  De Sociale Verzekeringsbank kan je vertellen of dit in jouw geval zo is. Zie hier voor de meest actuele informatie van de Nederlandse overheid.

Met een Nederlandse zorgpolis heb je in EU/EER-landen en Zwitserland met een European Health Insurancy Card (EHIC), die je bij je zorgverzekeraar kunt aanvragen, recht op de noodzakelijke medische zorg. Voor recht op zorg in andere landen kun je bij je verzekeraar een formulier aanvragen, zoals hier beschreven.

Informeer je ook over de dekking van je Nederlandse polis en bekijk of het noodzakelijk is een extra repatriëringsverzekering af te sluiten.

Let op: als je naast je studie werkt of een betaalde stage doet, kan het recht op een Nederlandse zorgverzekering vervallen. Lees de factsheet van Nuffic en neem over jouw verzekeringsstatus contact op met de SVB.