NWS-Onderzoeken

Sinds de oprichting van NWS in 2007 zijn er meerdere NWS-onderzoeken (vroeger: NEWS-onderzoeken) gepubliceerd. Deze pagina bevat een overzicht van de gepubliceerde onderzoeken, plus links naar vrij te downloaden PDF-documenten.

 

NWS-onderzoek 2018 – Administratieve barrières

Dit jaar heeft NWS onderzoek gedaan naar de administratieve barrières die bij een buitenlandstudie komen kijken. Organisaties vergeten regelmatig dat bepaalde systemen die voor Nederlandse studenten in Nederland effectief werken voor wereldwijde studenten als problematisch worden ervaren. Het onderzoek is gedurende de herfst- en winterperiode van 2018 ingevuld door bijna 500 Nederlandse studenten. Het is enigszins bemoedigend om te lezen dat de overheid en gerelateerde organisaties problemen proberen op te lossen, maar dat NWS’ers vaak deze oplossingen niet kunnen vinden. Maarliefst veertig procent van de Nederlandse studenten die een volledige opleiding (bachelor, master, PhD) in het buitenland volgen of hebben gevolgd zijn toch nog ontevreden over informatievoorziening vanuit de overheid. NWS gaat zich in 2019 inzetten voor betere integratie van informatievoorzieningen, en de voorlichting van overheidsorganisaties over de unieke situatie van
wereldwijde Nederlandse studenten.

Door: Florian Keulers (NWS-bestuurslid 2018-2019, Belangenbehartiging), Meghan Buurmans (NWS -onderzoeksteam) en Rahma Osman (NWS-Onderzoeksteam) en Chiara Kessler (NWS-bestuurslid 2017-2018, Belangenbehartiging)

Download hier een digitale kopie van het NWS-Onderzoek 2018.

NWS-onderzoek 2015 – Studeren in het buitenland anno 2015: kansen of obstakels?

Uit het NWS-onderzoek 2015 is gebleken dat het opdoen van levenservaring en de zoektocht naar uitdagend en kwalitatief hoogstaand onderwijs de voornaamste redenen zijn om te kiezen voor het volgen van een volledige opleiding in het buitenland. Centraal staat hierbij voor respondenten het vergroten van hun carrièrekansen. Verder blijkt uit de reacties dat de invoering van het nieuwe stelsel studiefinanciering een barrière kan vormen tot het volgen van een opleiding in het buitenland. Het wegvallen van de prestatiebeurs zal leiden tot een verzwaring van de financiële lasten. Om de uitgaande diplomamobiliteit in Nederland te waarborgen is er behoefte aan meer beurzen of andere financieringsmogelijkheden voor studenten die een volledige opleiding in het buitenland willen volgen.

Door: Tanja Kuijpers en Anneke Hertig-Godeschalk (NWS-onderzoeksbureau), ondersteund door Marieke Weijler en Sofie van Heijningen
Download hier een digitale kopie van het NWS-onderzoek 2015.

NWS-onderzoek 2013 – Nederlandse studenten in het buitenland

Download hier een digitale kopie van het NWS-onderzoek 2013.

NWS-onderzoek 2011 – De uitdagingen van uitgaande mobiliteit: voorbereiding, bekostiging en terugkeer van een studie in het buitenland

Hoe internationaal is de Nederlandse student? Slechts 2,7% van de Nederlandse studenten volgt een volledige opleiding in het buitenland. Omgekeerd komt 10% van de studenten in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs en 6,5% van de studenten in het hoger beroepsonderwijs uit het buitenland. Deze balans is dus verstoord. Hoewel beide groepen een opwaardse trend laten zien, scoort Nederland behoorlijk onder het Europees gemiddelde voor uitgaande mobiliteit. Met andere woorden: Nederlandse studenten volgen minder vaak een opleiding in het buitenland dan hun collega-studenten uit andere landen in Europa.
In de nazomer van 2011 ontstond een politieke discussie over de gevolgen van deze disbalans voor de Nederlandse samenleving. Hierbij is er helaas weinig aandacht voor Nederlanders die in het buitenland studeren. Ook werd bezuinigd op programma’s die een studie of onderzoek in het buitenland mogelijk maken. Zo werd het Huygens Scholarship Programme stopgezet en wordt het Rubicon Programma ontoegankelijk gemaakt voor Nederlanders die in het buitenland promoveren. Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) deed onderzoek onder Nederlandse studenten die in het buitenland een diploma halen. Hierbij gaat het om een unieke groep respondenten, omdat deze studenten over het algemeen niet worden bereikt door de belangenorganisaties voor studenten in Nederland, zoals het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Dit rapport gaat over deze studenten in het buitenland, hun redenen om naar het buitenland te gaan, hoe ze hun studie betalen en waarom ze al dan niet terugkeren naar Nederland.

Door: Ellen van Reuler en Hannah Jongsma (onderzoeksbureau), ondersteund door Ton van den Bremer, Martine van der Lee, Laura de Landgraaf, Bas van Schaik en Hans Hindriks (bestuur NWS).
Download hier een digitale kopie (PDF, 11MB) van het NWS-onderzoek 2011.

 

NWS-onderzoek 2009 – Barrières bij de Stap naar het Buitenland

Uit dit onderzoek van stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) blijkt dat een buitenlandstudie niet makkelijk te regelen is. Studenten worden tegengewerkt door Nederlandse universiteiten, ervaren grote bureaucratie bij de regeling meeneembare studiefinanciering en krijgen maar met moeite de financiën rond.

De stap naar het buitenland is daarom nog niet altijd makkelijk te maken. De obstakels die naar voren komen, komen niet overeen met het beleid om internationalisering van het hoger onderwijs te stimuleren. Immers, de huidige problemen kunnen verholpen worden. NWS doet daarom, onder andere, de volgende aanbevelingen:

  • Informatievoorzieningen moeten structureel verbeterd worden
  • Aanvragen en controles voor meeneembare studiefinanciering moeten versoepeld worden
  • Financieringsmogelijkheden voor met name bachelorstudenten en promovendi moeten uitgebreid worden

Door: Elisabeth Philipse, Henk van Klaveren en Martine van der Lee
Download hier een digitale kopie (PDF, 1.4MB) van het NWS-onderzoek 2009.

 

NWS-onderzoek 2008 – De Nederlandse student in het buitenland: achtergrond, motivatie, toekomstplannen.

Tweederde van Nederlandse topstudenten in het buitenland wil niet terug: Behoefte aan betere informatie vanuit Nederland. De Nederlandse overheid stimuleert het studeren over de grens door middel van beurzen en de mogelijkheid studiefinanciering ook in het buitenland te gebruiken.

“Het is een gelukkige zaak dat uitmuntende studenten hun weg weten te vinden naar topuniversiteiten. Het is een gelukkige zaak dat de Nederlandse overheid hen daarbij steunt door beurzen en financiering” stelt SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan in een reactie. “Het is een win-win situatie als mensen naar een topuniversiteit in het buitenland kunnen en daarna weer terugkeren.” Hij pleit voor een blijvende verbetering van de Nederlandse kennisomgeving om ook dit jonge talent aan te trekken: “Je moet mensen teruglokken met de kwaliteit van de omgeving.”

Het NWS-onderzoek beveelt een betere informatievoorziening en meer contact met Nederland aan, aangezien veel studenten een slecht inzicht hebben in de mogelijkheden die Nederland biedt.

Download hier een digitale kopie (PDF, 341KB) van het NWS-onderzoek 2008.