Teruglezen; NWS in het afgelopen jaar

Elk jaar een ander bestuur; elk jaar andere uitdagingen en elk jaar een andere benadering. Elk bestuur kiest zijn eigen weg, maar altijd met het belang van NWS voorop. Daarmee kunnen we zeggen dat het een bewogen jaar was voor Nederlandse studenten in het buitenland, maar ook zeker in Nederland. Na jaren van speculatie lijkt de studiefinanciering nu toch echt op de schop te gaan en dat laat een hoop onduidelijkheid achter; voor NWS is de vraag nu: gaan er meer of minder Nederlandse studenten de komende jaren naar het buitenland? De toekomst zal het uitwijzen!

In ieder geval zal NWS blijven strijden voor de belangen voor deze studenten, en voorlichting blijven geven over studeren in het buitenland. Het afgelopen jaar is onze organisatie dan ook weer gegroeid en zijn onze activiteiten toegenomen. Meer partners, meer beurzen en meer lokale clubs. Hierdoor hebben we een hoop positieve feedback ontvangen. Nieuwe partners waren bijvoorbeeld UStudy, maar ook de Nederlandse ambassade in Zweden.

Daarnaast was er veel media-aandacht voor het NWS-onderzoek; zo kwam het onderzoek in de Spits en werd het opgepakt door veel studentenmagazines. Ook het ministerie van OC&W mocht een exemplaar in ontvangst nemen op de jaarlijkse NWS-dag; waar we weer een hoop bekende gezichten tegen kwamen en onze leden werden toegesproken door Sybrand van Haersma Buma.

Dit jaar hoopt het NWS-onderzoek zich te gaan focussen op middelbare scholieren en de beschikbare voorlichting voor hen, als zij naar het buitenland willen vertrekken; hopelijk spoedig daarover meer nieuws.

Een ander succesvol project was ons contact met DUO. Door hen werd NWS uitgenodigd om deel te nemen aan de Groningen Declaration. Een internationaal project om uitwisseling van studenten te digitaliseren en makkelijker te maken in de toekomst. Hiervoor ging onze voorzitter in April naar Washington DC om daar over te spreken. NWS is erg tevreden over deze ontwikkelingen die zeer in lijn zijn met voorgestelde uitkomsten in eerdere NWS-onderzoeken.

Al met al is het huidige bestuur tevreden met het feit dat participatie rondom NWS is gegroeid, zowel in de zin van leden als partner organisaties. De naam NWS wordt steeds bekender en dat is zeker een positief feit.