Gelooft Mark Rutte zichzelf nog wel?

Gelooft Mark Rutte zichzelf nog wel?

Door Nick Hirschstein

“Met deze woorden kom ik nu bij de rol van het onderwijs, zoals ik die zie. Want juist waar het gaat om het stimuleren van een optimistische levensvisie, het wegtrekken van die deken van negativisme, het teruggeven van het vuur aan de mensen, juist daarbij speelt het onderwijs een cruciale rol. Wat het onderwijs mensen kan en moet leren, is namelijk samenwerken en samenleven. Het onderwijs is de hofleverancier van de sociale cohesie. Het is tenslotte misschien wel de enige sector waar mensen uit alle lagen en groepen van de bevolking samenkomen. Het is de plaats bij uitstek waar mensen kunnen oefenen in rekening houden met elkaar. Het leert mensen kritisch na te denken en tijd te nemen voor reflectie. Het onderwijs heeft dan ook bij uitstek een taak bij het creëren van bezieling, vertrouwen, optimisme en nieuwe ambitie in Nederland. Zonder de economische functie van het onderwijs te kort te willen doen, kan de maatschappelijke rol niet genoeg benadrukt worden. In het onderwijs worden de burgers van de maatschappij van morgen gevormd. Ze worden er voorbereid op zowel de arbeidsmarkt als op de maatschappij als geheel. Of het nu gaat om de basis of de top van de kennissamenleving: de vakkrachten én de kenniselite van morgen zitten vandaag op school. Jonge mensen die leren te leven en werken in een internationale en competitieve omgeving.” (3)

nick 1

Een inspirerende paragraaf uit een betoog dat dateert van 2005 genaamd ‘ik zou het vuur redden’; geschreven door onze huidige premier Mark Rutte. Nou ben ik niet geheel gek, politici veranderen, politiek verandert, de tijd verandert. Toch zou ik als student, graag de mogelijkheid nemen om meneer Rutte te herinneren aan zijn eigen wijze woorden.

We schrijven 2013, bezuinigingen zijn nodig en dat is duidelijk. Ik heb geluk gehad en heb kunnen genieten van mijn studiefinanciering. Om heel eerlijk te zijn de stufi is één van de belangrijkste redenen dat ik momenteel in Zweden studeer. Wanneer het sociaal leenstelsel ingaat zullen veel van mijn mede-studenten niet meer de mogelijkheden hebben die ik wel heb ervaren, en dat is doodzonde.

Niet alleen voor de studenten zelf, maar ook voor Nederland, want zoals Rutte zelf zegt: “De kenniselite van morgen zitten vandaag op school.” Een welvarend land als Nederland is afhankelijk van de import en export, en daarvoor van buitenlandse contacten. Overal waar ik ben geweest ben ik Nederlandse studenten tegengekomen, die allen Nederland positief vertegenwoordigen. Om dit in te perken lijkt mij daarom niet minder dan een ontzettend slecht plan.

Het nieuwe onderwijsakkoord, waar het sociale leenstelsel deel van uitmaakt, wordt gelukkig dan ook door enkele politici weggezet als een ‘lege huls’. GroenLinks lijkt daarom ook een voorstander ervan om het sociale leenstelsel voor masterstudenten uit te stellen tot 2015, wat eerder al gebeurde voor bachelorstudenten. Probleem is vooral dat er geen enkele garantie is dat het geld dat het sociale leenstelsel bespaard en ophaalt ook daadwerkelijk in het hoger onderwijs wordt geïnvesteerd. Het huidige ‘akkoord’ is daarnaast ook niet echt een akkoord; zo is de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsvakbond, helemaal niet akkoord met het voorstel.

Daarmee lijkt het erop dat het plan terug naar de tekentafel om uiteindelijk doorgang te vinden. In die tijd hoop ik dat Mark Rutte nog eens zijn eigen betoog terugleest en zichzelf in de spiegel kijkt en zich afvraagt of hij nog steeds geloofd wat hij ons acht jaar geleden vertelde.

 

Lees het gehele essay ‘ik zou het vuur redden’ hier.