GroenLinks wil sociaal leenstelsel voor master-student uitstellen

Recente berichtgeving lijkt er op te wijzen dat het sociaal leenstelsel voor Master-studenten een jaar wordt uitgesteld. GroenLinks lijkt geen steun te gaan geven voor het plan wat nu op tafel ligt, waardoor er geen meerderheid meer zou zijn in de Eerste Kamer. GroenLinks vindt dat plan nog te primitief is en dat het geen garanties biedt voor investeringen in het hoger onderwijs. Daarnaast is er teveel onzekerheid over de hoogte van het collegegeld voor studenten.  Vandaar vindt de partij dat de plannen moeten worden herzien.

 

Bram van Ojik, fractievoorzitter van GroenLinks zegt dat het kabinet meer initiatief moet tonen en dat steun voor een sociaal leenstelsel alleen gegeven wordt wanneer er garanties komen dat het hoger onderwijs toegankelijk blijft voor iedereen. De huidige begroting van 2014 toont niet aan dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het onderwijs en dit steekt GroenLinks.

 

Naast Groenlinks is ook de SP kritisch over de gepresenteerde plannen. SP-kamerlid Jasper van Dijk, niet te verwarren met NWS-voorzitter Jasper van Dijk, wil zelfs het hele plan van tafel hebben: “Als je keer op keer een wet uitstelt, heronderhandelt, hier en daar wat wijzigt en dan weer opnieuw begint moet je je conclusies trekken: deze wet moet van tafel”. Volgens hem is er geen draagvlak voor het sociaal leenstelsel en is het potentieel van een drama, zoals eerder bij de langstudeerboete, groot. Daarnaast zullen veel studenten afzien van een studie, doordat zij moeten lenen, en dit is weer slechte voor onze kennis-economie.

 

 

Ojik
GroenLinks fractievoorzitter Bram van Ojik