Kamervragen over Kosten Buitenlandse Studenten en Baten HSP

VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas heeft Kamervragen gesteld aan Staatssecretaris Zijlstra over de haalbaarheid van het verbieden van de werving van buitenlandse studenten door Nederlandse universiteiten, zo meld Transfer in het online artikel “VVD vraagt Zijlstra naar verbod op werving Europese studenten”.

Veel Duitse maar ook Engelse studenten worden tegenwoordig – met succes – aangemoedigd om aan de relatief goedkope Nederlandse universiteiten te gaan studeren. Aangezien het collegegeld in Nederland verre van kostendekkend is, betaalt de Overheid dus een groot gedeelte van de studiekosten van de bijvoorbeeld 21.000 Duitse studenten die dit jaar in Nederland studeren.

Kamerlid Lucas vraagt zich terecht af of dit wenselijk is aangezien het kan leiden tot een verlaging van het budget dat er per student beschikbaar is, zodoende is er het risico van kwaliteitsverlaging. Ook is het gezien de recente plannen voor langstudeerboetes oneerlijk buitenlandse studenten aan te moedigen ‘gesponsord’ hier te komen studeren terwijl op de Nederlandse studenten zelf enkel bespaard wordt.

Daarenboven opent het onze ogen opnieuw voor de vreemde disbalans die er in Nederland bestaat tussen de aandacht en het geld dat wordt besteed aan het binnenhalen van buitenlandse studenten in verhouding van de aandacht en het geld dat beschikbaar is voor Nederlands talent dat een volledige opleiding in het buitenland wil volgen.

Wij zijn dan ook blij te melden dat er in de Tweede Kamer opnieuw aandacht is gevraagd voor de aangekondigde afschaffing van het Huygens Talent Programme. D66-kamerleden Boris van der Ham en Kees Verhoeven hebben Kamervragen gesteld aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de afschaffing van het ambitieuze talentenprogramma. Deze vragen komen voort een brief van NEWS over de kwestie die eind vorige week is verstuurd.

Eerder stelde Tanja Jadnanansing van de PvdA ook al vragen over de geplande opheffing aan Staatssecretaris Zijlstra.

Tanja Jadnanansing stelt kamervragen over HSP

Als een direct effect van het NEWSartikel “Een Nieuwe Ambitieboete” over de aangekondigde afschaffing van het Huygens Scholarship Programme (HSP) heeft PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing vandaag schriftelijk enkele Kamervragen gesteld aan Staatssecretaris Zijlstra. In haar vragen problematiseert ze de genoemde reden voor afschaffing en wijst ze op de negatieve en mogelijk invloedrijke effecten van afschaffing. Alle gestelde Kamervragen zijn hier te vinden. NEWS is blij dat mevrouw Jadnanansing op deze manier aandacht vraagt voor het belang van de HSP beurs en hoopt dat vanaf nu meer Kamerleden zich actief zullen gaan inzetten voor het herzien van deze bezuiniging.

NEWS verzet zich tegen afschaffing HSP op VK.nl

“Kabinet neemt talent laatste strohalm af… Zonder HSP-beurzen worden de internationale topinstellingen een onbereikbare droom juist voor Nederlandse topstudenten” schrijven NEWS bestuursleden Ton van den Bremer en Dorrit de Jong vandaag op www.vk.nl. Namens (toekomstige) Nederlandse studenten in het buitenland ageren zij tegen de voorgenomen afschaffing van het Huygens Scholarship Programme. Lees het opiniestuk hier.

Einde Talentenbeurs Huygens nabij

In een brief aan de Tweede kamer van vrijdag 8 april schrijven de minister en de staatssecretaris van OC&W dat er een einde zal komen aan het Huygens Scholarship Programma. De Huygens beurzen, die voorheen door middel van een strenge selectie voor 100 van Nederlands getalenteerdste studenten hun droommaster in het buitenland hielp bekostigen, worden onder het mom van een vermeend “beperkt aantal beursalen” volledig afgeschaft. Europese beurzenprogramma’s zoals de Erasmusbeurs daarentegen, die niet op grond van verdienste worden toegekend, worden gewoon in stand gehouden . Lees meer over de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs op Scienceguide. De volledige brief over de herziening van de onderwijssubsidies is hier te lezen: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/08/kamerbrief-herziening-subsidiebeleid-onderwijssubsidies.html.

Hoe deze bezuinigingen stroken met de ambitie van Nederland te gaan behoren tot de top5 kenniseconomieën van de wereld is een raadsel. Ook is het onduidelijk waarom de Nederlandse regering, die naar eigen zeggen een liberale insteek heeft, getalenteerde en ambitieuze studenten zo ontmoedigt hun potentieel te realiseren. Tenzij studenten (of hun ouders) zelf de fikse sommen die ambitie kost kunnen ophoesten, zullen ze geen tweede bachelor meer volgen noch zullen ze de mogelijkheid hebben zich in hoogstaande buitenlandse masters te kunnen profileren.

NEWS is logischerwijs van mening dat de Huygens beurzen behouden moeten blijven. NEWS zal zich hier daarom ook voor inzetten. Volg ons op newstudent.nl, Twitter en Facebook voor vervolgacties. Wil je graag input leveren tegen de afschaffing van dit programma, stuur dan een berichtje naar bestuur@newstudent.nl of getuig dan je steun via Facebook!