Europese studentenorganisaties: beleidsmakers moeten internationale, academische uitwisseling na Brexit veilig stellen

Vandaag presenteren de vertegenwoordigers van internationale studenten uit vier landen – Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden – hun gezamenlijke standpunten over de beste manier om internationale, academische uitwisseling veilig te stellen in een post-Brexit Europa. Zij roepen EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn team op om deze standpunten te verdedigen tijdens de Brexit-onderhandelingen.

Gezien de positie van het Verenigd Koninkrijk als een van de populairste bestemmingen voor Europese studenten zal Brexit zo’n 125.000 studenten direct raken. Tegelijkertijd zijn internationale studenten een belangrijke bouwsteen voor het in stand houden van de onmisbare samenwerking tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk, aldus NWS, SISA, DSA en ANSA.

Daarom roepen zij EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn team op om studentenmobiliteit tussen het VK en de EU te beschermen door:

  • Ervoor te zorgen dat de collegegelden voor EU-studenten aan Britse universiteiten en Britse studenten aan EU-universiteiten op hun huidige niveau blijven.
  • Visumeisen en papierwerk voor studenten en afgestudeerden tot een absoluut minimum te beperken.
  • Huidige regulering ten voordele van EU-studenten in het VK en vice versa in stand te houden, zoals de mogelijkheid om gebruik te maken van studiefinanciering aan beide kanten van het Kanaal.
  • De deelname van het VK aan het Erasmus uitwisselingsprogramma te waarborgen.

Het hele position paper kan hier in het Engels worden gedownload.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Meeke Roet
Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS)
E: belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl

Oproep: Ervaringen met DUO-lening

OPROEP: ERVARINGEN MET DUO-LENING

Studeren in het buitenland kan duur zijn, en de maandelijkse uitbetaling van je studielening bij DUO is niet altijd handig als je universiteit een betaling per semester of jaar verwacht. In december kon je bij de NOS al lezen over NWSers Winok en Sebastiaan, die plannen voor flexibilisering van de DUO-leningen daarom van harte toejuichen.

Ben jij het met hen eens? Dan hoort NWS graag van je! Om een hoger collegegeldkrediet en flexibele uitbetaling voor buitenlandstudies werkelijkheid te kunnen maken, zijn we op zoek naar ervaringsverhalen van studenten die hierdoor geholpen zouden zijn. Met een paar minuten van je tijd help je ons om van financiële obstakels verleden tijd te maken. Vul hieronder het formulier in. Alvast bedankt!

 

 

 

NWS zet internationalisering op de agenda in de politiek

Kamermeerderheid en studenten: studeren in het buitenland moet makkelijker

Nederlandse studenten die een studie in het buitenland willen volgen lopen tegen barrières aan die ervoor zorgen dat ze thuisblijven. Een slechte zaak volgens Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

NWS heeft in samenwerking met ISO en LSVb internationalisering van het Hoger Onderwijs op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Op 14 december vond het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor OCW plaats over Internationalisering. NWS is verheugd dat een kamermeerderheid gevonden lijkt te zijn voor flexibele uitbetaling van de studiefinanciering en verhoging van het leenplafond.

NWS-voorzitter Marius Kat: ‘Als studenten een studie in het buitenland willen volgen, lopen ze tegen hoge kosten aan. Zeker bij de start. Voor sommige studenten is het zelfs onmogelijk om op voorhand voldoende geld bij elkaar te sprokkelen. Het is dus van belang dat de leengelden van deze studenten flexibeler kunnen worden uitbetaald en dat hun collegegeldkrediet wordt verhoogd.’

Samen met de D66, VVD en PvdA hebben NWS, ISO en LSVb een artikel geschreven dat op 14 december verscheen op NOS.nl. In het artikel worden onder andere twee NWS-ers gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen met de beperkte mogelijkheden wat betreft het lenen van DUO.

Door flexibeler om te gaan met de uitbetaling van leengelden kunnen veel problemen opgelost worden. Tweede Kamerlid voor D66, Paul van Meenen: ‘Studenten lopen bij de start van het studiejaar in het buitenland tegen hoge kosten aan, zoals een voorschot en een borg voor je studentenkamer en hoog collegegeld. Niet iedereen heeft ouders die het geld kunnen voorschieten. Een groep studenten wordt hierdoor ontmoedigd. D66 wil juist dat iedereen de kans krijgt om in het buitenland te studeren.’

Tweede Kamerlid Amma Asante (PvdA): ‘Tegenwoordig is het opdoen van internationale ervaring geen luxe meer maar een enorme kans voor ieder student. Het draagt bij aan de socialisatie van studenten en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang dat dit toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, met name voor studenten wiens ouders niet in staat zijn om elke maand een paar honderd euro op de rekening van hun studerende kinderen te storten.’

VVD, D66 en PvdA onderschrijven de plannen en zijn voornemens het probleem aan te kaarten in de Tweede Kamer. Ze stellen voor de betaling van leengelden te flexibiliseren en daarnaast de collegegeldkrediet te verhogen. De redenen hiervoor zijn duidelijk:

Winok Lapidaire (24) moest voordat ze aan haar studie in Londen kon beginnen direct omgerekend ruim 14.000 euro aan collegegeld overmaken. “Bovendien is een kamer in Londen ook niet goedkoop. Ik betaal ruim 700 euro in de maand en aan het begin moest ik dat bedrag ook nog eens als borg overmaken”, zegt Winok.

Ook Sebastiaan Kelder (24) moest voor zijn studie Liberal Arts & Sciences in New York een flink bedrag aan collegegeld neertellen. Maar hij kon gemakkelijk zijn studiefinanciering en lening uit Nederland omzetten naar de Verenigde Staten. “Het probleem was alleen dat ik mijn collegegeld voor het hele semester in een keer moest betalen, terwijl mijn geld uit Nederland maandelijks kwam”, zegt Sebastiaan. En dus moest hij geregeld langs bij de universiteit om te vragen of ze voor hem een uitzondering wilden maken, zodat hij in termijnen kon betalen. “En dat is best vervelend.” [bron: nos.nl]

De uitkomst van dit overleg is vanzelfsprekend een onderwerp van de politieke paneldiscussie op de NWS-dag, waar verschillende Eerste- en Tweede kamerleden aan deelnemen. Dit debat bijwonen? Schrijf je hier gratis in. Dit kan nog tot en met 17 december – mis het niet!

Wil je meer weten over de voorstellen van NWS voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de DUO-lening voor studenten in het buitenland? Lees hier het verhaal van Jan Sinnige, voorzitter van ISO, alsmede NWS-ers Winok Lapidaire en Sebastiaan Kelder in het artikel van NOS.

 

 

Diploma’s uit België en Luxemburg automatisch erkend

Eén van de obstakels voor een volledige studie in het buitenland is de diplomawaardering. Sinds kort is dit probleem voor de Benelux verholpen. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en haar collega’s uit België en Luxemburg hebben een besluit ondertekend waarin wordt afgesproken bachelor- en masterdiploma’s uit de drie landen automatisch wederzijds te erkennen.

Door dit besluit worden tijdrovende erkenningsprocedures, die nu nog tot vier maanden kunnen duren en tot 200 euro kosten, voorkomen. Hiermee zijn grote voordelen voor de studie- en arbeidsmobiliteit gemoeid: studenten kunnen gemakkelijker een vervolgstudie in een ander Benelux-land beginnen en afgestudeerden kunnen direct in een ander Benelux-land gaan werken zonder eerst de erkenningsprocedure te doorlopen.

NWS is enthousiast over het besluit, waarmee de Benelux in de EU voorop loopt, en juicht een uitbreiding van de afspraken over automatische erkenning van diploma’s naar andere EU-landen toe.

Kosten deel studie in buitenland verlaagd

Naast het ondertekende besluit over het automatisch wederzijds erkennen van het niveau van de diploma’s in de Benelux-landen, heeft minister Bussemaker een wetsvoorstel ingediend om uitgaande mobiliteit in het hoger onderwijs verder te stimuleren. Hierbij richt ze zich met name op studenten aan Nederlandse instellingen die een deel van hun studie in het buitenland willen doen. Voor deze doelgroep komen meer beurzen beschikbaar, waardoor het voor meer studenten mogelijk wordt een periode in het buitenland te studeren. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse instellingen geen collegegeld hoeven te vragen aan studenten die een joint programme volgen en daarvoor aan meerdere universiteiten staan ingeschreven, zodat studenten geen dubbel collegegeld meer betalen.

Hoewel NWS positief is over deze mobiliteit-bevorderende maatregelen, merken wij op dat de financieringsmogelijkheden voor (een deel van) een volledige studie in het buitenland in het voorstel onderbelicht blijven. Wij hopen dat dit een volgende stap zal zijn binnen het internationaliseringsgerichte beleid van minister Bussemaker.

Artikel NWS in Trouw over internationaliseringsvisie Bussemaker

Trouw_ScreenShot_LatestVers van de pers: Trouw heeft op 25 september het NWS-artikel “Bussemaker heeft geen oog voor financiële nood mobiele student”, geschreven door ons bestuurslid Sofie van Heijningen, gepubliceerd.

In het artikel worden de recente visiebrief en het beoogde scholarship-programma van minister Bussemaker tegen het licht gehouden. Waarom geeft de minister een ondergeschikte positie aan de Nederlandse student met buitenlandambitie? Hoe komt het dat Nederland nog steeds achterloopt in internationalisering en wie voelen de hardste klappen van het wegvallen van de basisbeurs? Lees hier het volledige artikel.

Naar buitenland en problemen met informatie verkrijgen? Laat je klacht achter bij NWS

Klachten- en obstakelformulier

Heb jij als student obstakels ondervonden toen jij naar het buitenland wilde? Of ben jij door deze obstakels juist niet naar het buitenland gegaan? Of heb jij een bepaalde klacht over NWS of een andere instantie? Vanaf nu kan je dit aan ons doorgeven en wij zullen dit opnemen in onze administratie.

Waarom?

Bij NWS houden we graag bij wat er speelt onder onze leden. In het verleden hebben wij gemerkt dat problemen en obstakels van vele kanten kunnen komen. NWS wil dat juist tegengaan, en om dit te doen hebben wij een duidelijk overzicht nodig van bij welke onderwerpen en welke instanties er klachten zijn. Hierdoor kunnen wij wanneer wij in bespreking zijn met deze instanties de belangen van onze leden beter behartigen. Jouw ervaring is dus erg belangrijk. Beschrijf je klacht zo gedetailleerd mogelijk. Mochten wij direct advies voor je hebben dan zullen wij dan ook contact met je opnemen.

 

Het belang van Nederlandse Studenten. Exclusief interview met politicus Eelco Keij

NWS sprak met Eelco Keij vanuit New York over zijn net verschenen Politiek Manifest, “Kapitale Connecties” (in het Engels verschenen als “Fortunate Connections”). Keij woont al jaren in New York en is actief voor de politieke partij D66. Hij is vooral begaan in de discussie over de dubbele nationaliteit, maar zijn Politiek Manifest gaat nog veel dieper in op issues die elke Nederlanders in het buitenland tegenkomt. Naast zijn politieke carrière, is Eelco al langere tijd nauw betrokken bij NWS.

Je hebt het door jou geschreven Politiek Manifest nu ongeveer twee maanden geleden gepresenteerd, hoe staat het er nu voor?

Dit is eigenlijk pas het begin van een wereldtournee, binnenkort ga ik verder met presentaties in Noord-Amerika, en ik ga bijvoorbeeld ook nog naar Australië en Brazilië. Dit manifest behandelt veel aspecten van in het buitenland wonen, en dat moet rijpen. Sommige dingen worden wel weer meteen opgepakt. Zo is er bij D66 meteen een aparte portefeuille opgezet voor Nederlanders in het buitenland, hierdoor kunnen zij terecht bij één kamerlid als zij een klacht hebben, te weten bij; Sjoerd Sjoerdsma. Het is belangrijk dat dat duidelijk is bij de Nederlanders, zodat ze weten waar ze naartoe moeten, want zoals Sjoerd wel eens heeft gezegd: “Je wordt wel gewaarschuwd als je abonnement op de Donald Duck afloopt, maar als je paspoort afloopt hoor je niks.” Ik hoop dat ook andere partijen het belang van zo’n aparte portefeuille gaan inzien en daarnaar gaan handelen.

Waar moeten Nederlandse studenten in het buitenland extra op letten volgens jou?

Als Nederlander in het buitenland wonen is niet zo exotisch meer als vroeger, het is best normaal tegenwoordig. Maar met de huidige regering moet je heel goed opletten wat voor (financiële) impact je stap naar het buitenland heeft. Je moet alles nauwkeurig op een rijtje zetten; verzekering; rijbewijs; paspoort; het kan bij alledaagse dingen verkeerd gaan, en het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid. Dit kabinet werkt niet in het voordeel van Nederlanders in het buitenland, het werkt ze juist tegen. Om ze zelfs neutraal links te laten liggen zou nog beter zijn.

Wat zijn jouw tips aan hen?

Neem eens een kijkje op mijn weblog, daar komen een heleboel problemen aan bod waar je waarschijnlijk niet meteen had stil had gestaan. Daarnaast mijn manifest natuurlijk, het is geen promopraatje voor D66, maar het is juist bedoeld voor alle politieke partijen. Als je gaat stemmen let dan op deze punten!

Wat voor een rol spelen de komende Europese verkiezingen daarin?

Die zijn belangrijk voor ons als Nederlanders in het buitenland, we moeten laten zien dat we het niet eens met het huidige beleid. Bijvoorbeeld met de ontwikkelingen op het gebied van de dubbele nationaliteit en nieuwe beperkingen qua naturalisatie dit komt allemaal uit de koker van de VVD, en de PvdA vindt het allemaal maar prima. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we laten zien dat we het er niet mee eens zijn, dus ik zou zeggen stem niet op hen, maar op een andere partij. Let wel, je moet je registreren uiterlijk op 10 april! Kijk op stemmenvanuithetbuitenland.nl, het is op zich niet teveel moeite – het kan per email dit keer.

 

kapcon
Eelco Keij’s Kapitale Connecties over de belangen van Nederlanders in het buitenland

 

Waar wil je graag nog meer nadruk opleggen?

Nederlandse studenten gaan de hele wereld rond, en ook al kom je niet meer terug, je zal altijd een ambassadeur blijven van Nederland. Hierdoor ben je een meerwaarde en behoud je het recht iets te zeggen in de nationale politiek. Als je kijkt naar de toeristencijfers, dan kan je zien dat de meeste toeristen ergens vandaan komen waar veel Nederlanders wonen, dat is geen toeval. Studenten in het buitenland zijn Kapitale Connecties voor Nederland zelf.

Het gaat dus goed met het manifest, wat staat er nog meer op de agenda?

Dit manifest is iets van de lange adem; het is zeker geen overnight best seller. 2014 is daarom voor mij het jaar dat ik het manifest bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht ga brengen: politici, journalisten en natuurlijk Nederlanders in het buitenland. Bij de volgende Kamerverkiezingen zal ik mij ook weer verkiesbaar stellen, ik hoop dat ik dan weer op de lijst kom. Nederland loopt achter als het op politieke internationalisering aankomt. Andere landen hebben al zetels geschapen voor inwoners in het buitenland. Zo sprak ik een Frans parlementslid dat in Canada woonde. Misschien lijkt het vreemd, maar het is heel normaal als je nadenkt over internationalisering.

Gaat internationalisering dit jaar meer aandacht krijgen?

Dat is bijna onvermijdelijk, ik probeer dit proces alleen te versnellen. In het huidige kabinet regeert vooral conservatisme en het gaat ten koste van Nederlanders in het buitenland, en dat is jammer. De wetgeving over naturalisatie staat binnenkort op de agenda, opnieuw een voorbeeld van hoe Nederlanders met buitenlandse partners in de steek worden gelaten. Daarnaast hoop ik dat dit jaar nog op meerdere terreinen die van belang zijn voor Nederlanders in het buitenland flinke voorwaartse stappen worden gezet.

Volg Eelco via  Eelco’s blog en Twitter om op de hoogte te blijven van belangrijke informatie voor Nederlanders in het buitenland!

Unieke business-course in Parijs aangeboden!

The Boston Consulting Group biedt een unieke mogelijkheid voor een business-course in Parijs! En dat geheel gratis. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen voor deze unieke kans op praktische ervaring in consultancy; dus mis hem niet!

De business-course begint in Amsterdam, voordat je afreist naar een heus chateau in de buurt van Parijs. Eenmaal hier aangekomen ga je aan de slag met BCG-consultants en ontwerp een overname-strategie van een Frans (wijn)bedrijf. De course duurt van 17 tot en met 22 november. Eén van de lesdagen zal worden gespendeerd in het prestigieuze INSEAD, de wereldberoemde business school.

 

Mis deze unieke kans dus niet!

Aanmelden en meer informatie vind je hier.

 

BCG-mail

VSBfonds beurzen weer open voor inschrijving!

Belangrijk nieuws voor iedereen die na 1 juli 2014 in het buitenland wilt gaan studeren; je kan je weer aanmelden voor de VSBfonds beurs. Dit kan tot uiterlijk 1 maart 2014, daarna vindt de selectie plaats. De hoogte van de beurs kan maximaal oplopen tot € 10.000,-. De hoogte van de beurs die wordt geschonken in uiteindelijk afhankelijk van je studieplan en begroting.

Meer informatie over de beurzen en aanmelden kan je vinden op de website van het VSB. In 2012 werden maar liefst 163 studenten gelukkig gemaakt met een beurs van het VSBfonds. Deze studenten gingen naar 23 verschillende landen. In vergelijking met 2011 werd er dan ook een groter budget uitgetrokken voor de beurzen.

Over de afgelopen jaren hebben steeds meer studenten gebruik kunnen maken van de beurzen aangeboden het VSB, ondanks de crisis en bezuinigingen van het onderwijs. Wat natuurlijk een positieve ontwikkeling is. Om voor een beurs in aanmerking te komen moet je wel aan bepaalde eisen voldoen; dus kijk snel welke voorwaarden dat zijn!

Britse studiebeurzen alweer wegbezuinigd

Lagerhuisdebat

De BBC meldt dat een beurzenfonds van de Britse regering voor het hoger onderwijs, voorheen ter grootte van £150 miljoen, in een nieuwe bezuinigingsronde vanaf 2015 alweer drastisch wordt verkleind naar een bedrag van £50 miljoen.

Het fonds, dat in 2011 werd ingesteld om de impact van de sterk gestegen tuition fees voor undergraduates te compenseren (bedragen die bij veel universiteiten, na liberalisering van de tarieven, opgelopen zijn tot £9.000 per jaar), is erop gericht om de studenten met de minste financiële middelen te ondersteunen. Deze doelstelling blijft bestaan, maar de ontvangers van geld uit het nieuwe fonds zullen post-graduates zijn, in plaats van undergraduates. Het algehele effect van de maatregel is derhalve dat de financiering van het hoger onderwijs verder onder druk komt te staan.

Ook in Nederland staan de studiebeurzen al langere tijd onder druk. Met name de beurzen die een studie in het buitenland moeten ondersteunen, waaronder de zogenaamde Huygens-beurzen, zijn nu reeds een aantal jaren afgeschaft. De ambitieuze buitenlandstudeerder die wordt toegelaten op een internationale topuniversiteit loopt, mede als gevolg van het wegvallen van de Huygensbeurs, steeds vaker tegen financiële barrières aan. NWS zet zich ervoor in om deze situatie te proberen te verbeteren en om, samen met het Ministerie van OC&W, na te denken over mogelijkheden voor een beurs die tegemoetkomt in het collegegeld, die als ‘Huygens 2.0’ in nood verkerende topstudenten een cruciale steun in de rug zou kunnen geven.

Zie voor het gehele artikel de website van de BBC.