Onderzoeksteam 2014/2015

Onderzoeksteam NWS-Onderzoek 2018 gezocht

Beste NWS-ers!

Sinds de oprichting van NWS in 2007 zijn er meerdere NWS-onderzoeken gepubliceerd. De tweejaarlijkse onderzoeken die NWS uitvoert zijn van cruciaal belang om een beeld te krijgen van de Nederlandse student in het buitenland. Wij proberen er op deze manier bijvoorbeeld achter te komen tegen welke barrières Nederlandse studenten aan lopen als ze in het buitenland gaan studeren, in welke landen ze studeren, en wat de overwegingen zijn om wel of niet weer terug te gaan naar Nederland.

Voor het volgende NWS-onderzoek zijn we op zoek naar een enthousiast onderzoeksteam van 2 of 3 personen, die in samenwerking met NWS Bestuurslid Belangenbehartiging (Chiara Kessler) en organisaties als Nuffic en DUO het onderzoek zullen opzetten (bijvoorbeeld een online enquête), en de resultaten zullen verwerken in een rapport.

Het onderzoeksteam zal veel vrijheid en flexibiliteit hebben in de exacte invulling van het onderzoek. Verder is het een leuke en leerzame ervaring, die je de kans geeft om op creatieve wijze betrokken te zijn bij Nederlandse Wereldwijde Studenten!

De werkdruk voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek is rond 2 uur per week.

Denk je een geschikte kandidaat te zijn voor het onderzoeksteam? Stuur dan je CV en een korte motivatie naar belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl

Voor meer informatie over de NWS onderzoeken kun je contact opnemen met Bestuurslid Belangenbehartiging door een e-mail te sturen, of door te kijken op de website: http://www.wereldwijdestudenten.nl/nu-in-het-buitenland/belangenbehartiging/nws-onderzoeken/

Om een beter beeld te krijgen van hoe het is om een dergelijk onderzoek te leiden, heeft onze NWS-er die het vorige onderzoek heeft uitgevoerd een kort stukje geschreven over haar ervaring:

“In 2014/2015 was ik onderdeel van de NWS-onderzoekscommissie. Gedurende het grootste deel van het onderzoek heb ik ongeveer 2-3 uur per week aan het onderzoek gewerkt. In de laatste maanden voor de deadline van het rapport was dat meer, maar we konden de taken en dus ook de werkdruk goed verdelen. Verder stonden oud-commissie-leden en het bestuur voor ons klaar ter ondersteuning. Naar mijn mening is het NWS-onderzoek een belangrijke toevoeging aan de belangenbehartiging van Nederlandse studenten in buitenland. Het onderzoek levert essentiële data die kan worden gebruikt om onze standpunten uit te dragen en te onderbouwen bij de Nederlandse politiek.”

Regeerakkoord weinig aandacht voor onderwijs, internationalisering wordt genoemd

Op 9 oktober 2017 werd het regeerakkoord 2017-2021 getekend. Over het algemeen blijkt uit het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet relatief weinig zal investeren in het hoger onderwijs. Alhoewel dit betreurenswaardig is, staat Nederlands Wereldwijde Studenten (NWS) positief tegenover de plannen van het kabinet met betrekking tot verantwoordelijke internationalisering. Het kabinet geeft aan een aanpak te willen ontwikkelen om meer Nederlandse studenten te stimuleren naar het buitenland te gaan. NWS steunt het verbeteren van het proces om naar het buitenland te gaan omdat wij geloven dat iedereen tenminste de kans moet krijgen om een volledige studie in het buitenland te behalen. Studeren in het buitenland geeft studenten extra ervaringen en kansen die bijdragen aan hun toekomst. 
  
NWS hoopt dat het kabinet binnenkort met concrete plannen zal komen om dit doel te bereiken.
NWS zal zich verder dit jaar blijven inzetten voor flexibilisering van leengelden en ophoging van het leenplafond voor Nederlandse studenten die een volledige studie in het buitenland volgen.
 
Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoog opgeleide, internationaal georiënteerde Nederlanders die een opleiding in het buitenland volgen, willen volgen of hebben afgerond. NWS organiseert netwerk- en carrière-evenementen in Nederland en heeft lokale clubs in buitenlandse studentensteden. Tevens behartigt NWS de belangen van Nederlandse studenten en young professionals met buitenlandervaring bij de Nederlandse overheid en politiek.
Onderzoeksteam 2014/2015

GEZOCHT: Onderzoeksteam NWS Onderzoek 2018

Sinds de oprichting van NWS in 2007 zijn er meerdere NWS-onderzoeken gepubliceerd. De tweejaarlijkse onderzoeken die NWS uitvoert zijn van cruciaal belang om een beeld te krijgen van de Nederlandse student in het buitenland. Voor het volgende NWS onderzoek zijn we op zoek naar een enthousiast en gekwalificeerd onderzoeksteam.

Denk je een geschikte kandidaat te zijn voor het onderzoeksteam? Ben je enthousiast over NWS en heb je ervaring met onderzoek? Solliciteer so snel mogelijk door je CV en korte motivatie te sturen naar belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl. Wat praktische informatie:

  • Het NWS onderzoek zal lopen van oktober 2017 tot december 2018
  • De werkdruk voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek is +/- 5 uur/week
  • Het onderzoeksteam zal veel vrijheid en flexibiliteit hebben in de exacte invulling van het onderzoek, in samenwerking met NWS bestuurslid Belangenbehartiging (Chiara Kessler)
  • Het is een leuke en leerzame ervaring, die je de kans geeft om op creatieve wijze betrokken te zijn bij Nederlands Wereldwijde Studenten.
 

Meer informatie over de voorgaande NWS onderzoeken kun je vinden op de website.

Hoewel het onderzoek op vrijwillige basis plaatsvindt, zullen NWS-Onderzoekers gepast gecompenseerd worden voor hun tijd en energie.

Europese studentenorganisaties: beleidsmakers moeten internationale, academische uitwisseling na Brexit veilig stellen

Vandaag presenteren de vertegenwoordigers van internationale studenten uit vier landen – Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden – hun gezamenlijke standpunten over de beste manier om internationale, academische uitwisseling veilig te stellen in een post-Brexit Europa. Zij roepen EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn team op om deze standpunten te verdedigen tijdens de Brexit-onderhandelingen.

Gezien de positie van het Verenigd Koninkrijk als een van de populairste bestemmingen voor Europese studenten zal Brexit zo’n 125.000 studenten direct raken. Tegelijkertijd zijn internationale studenten een belangrijke bouwsteen voor het in stand houden van de onmisbare samenwerking tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk, aldus NWS, SISA, DSA en ANSA.

Daarom roepen zij EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn team op om studentenmobiliteit tussen het VK en de EU te beschermen door:

  • Ervoor te zorgen dat de collegegelden voor EU-studenten aan Britse universiteiten en Britse studenten aan EU-universiteiten op hun huidige niveau blijven.
  • Visumeisen en papierwerk voor studenten en afgestudeerden tot een absoluut minimum te beperken.
  • Huidige regulering ten voordele van EU-studenten in het VK en vice versa in stand te houden, zoals de mogelijkheid om gebruik te maken van studiefinanciering aan beide kanten van het Kanaal.
  • De deelname van het VK aan het Erasmus uitwisselingsprogramma te waarborgen.

Het hele position paper kan hier in het Engels worden gedownload.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Meeke Roet
Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS)
E: belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl

Oproep: Ervaringen met DUO-lening

OPROEP: ERVARINGEN MET DUO-LENING

Studeren in het buitenland kan duur zijn, en de maandelijkse uitbetaling van je studielening bij DUO is niet altijd handig als je universiteit een betaling per semester of jaar verwacht. In december kon je bij de NOS al lezen over NWSers Winok en Sebastiaan, die plannen voor flexibilisering van de DUO-leningen daarom van harte toejuichen.

Ben jij het met hen eens? Dan hoort NWS graag van je! Om een hoger collegegeldkrediet en flexibele uitbetaling voor buitenlandstudies werkelijkheid te kunnen maken, zijn we op zoek naar ervaringsverhalen van studenten die hierdoor geholpen zouden zijn. Met een paar minuten van je tijd help je ons om van financiële obstakels verleden tijd te maken. Vul hieronder het formulier in. Alvast bedankt!

 

 

 

NWS zet internationalisering op de agenda in de politiek

Kamermeerderheid en studenten: studeren in het buitenland moet makkelijker

Nederlandse studenten die een studie in het buitenland willen volgen lopen tegen barrières aan die ervoor zorgen dat ze thuisblijven. Een slechte zaak volgens Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

NWS heeft in samenwerking met ISO en LSVb internationalisering van het Hoger Onderwijs op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Op 14 december vond het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor OCW plaats over Internationalisering. NWS is verheugd dat een kamermeerderheid gevonden lijkt te zijn voor flexibele uitbetaling van de studiefinanciering en verhoging van het leenplafond.

NWS-voorzitter Marius Kat: ‘Als studenten een studie in het buitenland willen volgen, lopen ze tegen hoge kosten aan. Zeker bij de start. Voor sommige studenten is het zelfs onmogelijk om op voorhand voldoende geld bij elkaar te sprokkelen. Het is dus van belang dat de leengelden van deze studenten flexibeler kunnen worden uitbetaald en dat hun collegegeldkrediet wordt verhoogd.’

Samen met de D66, VVD en PvdA hebben NWS, ISO en LSVb een artikel geschreven dat op 14 december verscheen op NOS.nl. In het artikel worden onder andere twee NWS-ers gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen met de beperkte mogelijkheden wat betreft het lenen van DUO.

Door flexibeler om te gaan met de uitbetaling van leengelden kunnen veel problemen opgelost worden. Tweede Kamerlid voor D66, Paul van Meenen: ‘Studenten lopen bij de start van het studiejaar in het buitenland tegen hoge kosten aan, zoals een voorschot en een borg voor je studentenkamer en hoog collegegeld. Niet iedereen heeft ouders die het geld kunnen voorschieten. Een groep studenten wordt hierdoor ontmoedigd. D66 wil juist dat iedereen de kans krijgt om in het buitenland te studeren.’

Tweede Kamerlid Amma Asante (PvdA): ‘Tegenwoordig is het opdoen van internationale ervaring geen luxe meer maar een enorme kans voor ieder student. Het draagt bij aan de socialisatie van studenten en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang dat dit toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, met name voor studenten wiens ouders niet in staat zijn om elke maand een paar honderd euro op de rekening van hun studerende kinderen te storten.’

VVD, D66 en PvdA onderschrijven de plannen en zijn voornemens het probleem aan te kaarten in de Tweede Kamer. Ze stellen voor de betaling van leengelden te flexibiliseren en daarnaast de collegegeldkrediet te verhogen. De redenen hiervoor zijn duidelijk:

Winok Lapidaire (24) moest voordat ze aan haar studie in Londen kon beginnen direct omgerekend ruim 14.000 euro aan collegegeld overmaken. “Bovendien is een kamer in Londen ook niet goedkoop. Ik betaal ruim 700 euro in de maand en aan het begin moest ik dat bedrag ook nog eens als borg overmaken”, zegt Winok.

Ook Sebastiaan Kelder (24) moest voor zijn studie Liberal Arts & Sciences in New York een flink bedrag aan collegegeld neertellen. Maar hij kon gemakkelijk zijn studiefinanciering en lening uit Nederland omzetten naar de Verenigde Staten. “Het probleem was alleen dat ik mijn collegegeld voor het hele semester in een keer moest betalen, terwijl mijn geld uit Nederland maandelijks kwam”, zegt Sebastiaan. En dus moest hij geregeld langs bij de universiteit om te vragen of ze voor hem een uitzondering wilden maken, zodat hij in termijnen kon betalen. “En dat is best vervelend.” [bron: nos.nl]

De uitkomst van dit overleg is vanzelfsprekend een onderwerp van de politieke paneldiscussie op de NWS-dag, waar verschillende Eerste- en Tweede kamerleden aan deelnemen. Dit debat bijwonen? Schrijf je hier gratis in. Dit kan nog tot en met 17 december – mis het niet!

Wil je meer weten over de voorstellen van NWS voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de DUO-lening voor studenten in het buitenland? Lees hier het verhaal van Jan Sinnige, voorzitter van ISO, alsmede NWS-ers Winok Lapidaire en Sebastiaan Kelder in het artikel van NOS.

 

 

Diploma’s uit België en Luxemburg automatisch erkend

Eén van de obstakels voor een volledige studie in het buitenland is de diplomawaardering. Sinds kort is dit probleem voor de Benelux verholpen. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en haar collega’s uit België en Luxemburg hebben een besluit ondertekend waarin wordt afgesproken bachelor- en masterdiploma’s uit de drie landen automatisch wederzijds te erkennen.

Door dit besluit worden tijdrovende erkenningsprocedures, die nu nog tot vier maanden kunnen duren en tot 200 euro kosten, voorkomen. Hiermee zijn grote voordelen voor de studie- en arbeidsmobiliteit gemoeid: studenten kunnen gemakkelijker een vervolgstudie in een ander Benelux-land beginnen en afgestudeerden kunnen direct in een ander Benelux-land gaan werken zonder eerst de erkenningsprocedure te doorlopen.

NWS is enthousiast over het besluit, waarmee de Benelux in de EU voorop loopt, en juicht een uitbreiding van de afspraken over automatische erkenning van diploma’s naar andere EU-landen toe.

Kosten deel studie in buitenland verlaagd

Naast het ondertekende besluit over het automatisch wederzijds erkennen van het niveau van de diploma’s in de Benelux-landen, heeft minister Bussemaker een wetsvoorstel ingediend om uitgaande mobiliteit in het hoger onderwijs verder te stimuleren. Hierbij richt ze zich met name op studenten aan Nederlandse instellingen die een deel van hun studie in het buitenland willen doen. Voor deze doelgroep komen meer beurzen beschikbaar, waardoor het voor meer studenten mogelijk wordt een periode in het buitenland te studeren. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse instellingen geen collegegeld hoeven te vragen aan studenten die een joint programme volgen en daarvoor aan meerdere universiteiten staan ingeschreven, zodat studenten geen dubbel collegegeld meer betalen.

Hoewel NWS positief is over deze mobiliteit-bevorderende maatregelen, merken wij op dat de financieringsmogelijkheden voor (een deel van) een volledige studie in het buitenland in het voorstel onderbelicht blijven. Wij hopen dat dit een volgende stap zal zijn binnen het internationaliseringsgerichte beleid van minister Bussemaker.

Artikel NWS in Trouw over internationaliseringsvisie Bussemaker

Trouw_ScreenShot_LatestVers van de pers: Trouw heeft op 25 september het NWS-artikel “Bussemaker heeft geen oog voor financiële nood mobiele student”, geschreven door ons bestuurslid Sofie van Heijningen, gepubliceerd.

In het artikel worden de recente visiebrief en het beoogde scholarship-programma van minister Bussemaker tegen het licht gehouden. Waarom geeft de minister een ondergeschikte positie aan de Nederlandse student met buitenlandambitie? Hoe komt het dat Nederland nog steeds achterloopt in internationalisering en wie voelen de hardste klappen van het wegvallen van de basisbeurs? Lees hier het volledige artikel.

Naar buitenland en problemen met informatie verkrijgen? Laat je klacht achter bij NWS

Klachten- en obstakelformulier

Heb jij als student obstakels ondervonden toen jij naar het buitenland wilde? Of ben jij door deze obstakels juist niet naar het buitenland gegaan? Of heb jij een bepaalde klacht over NWS of een andere instantie? Vanaf nu kan je dit aan ons doorgeven en wij zullen dit opnemen in onze administratie.

Waarom?

Bij NWS houden we graag bij wat er speelt onder onze leden. In het verleden hebben wij gemerkt dat problemen en obstakels van vele kanten kunnen komen. NWS wil dat juist tegengaan, en om dit te doen hebben wij een duidelijk overzicht nodig van bij welke onderwerpen en welke instanties er klachten zijn. Hierdoor kunnen wij wanneer wij in bespreking zijn met deze instanties de belangen van onze leden beter behartigen. Jouw ervaring is dus erg belangrijk. Beschrijf je klacht zo gedetailleerd mogelijk. Mochten wij direct advies voor je hebben dan zullen wij dan ook contact met je opnemen.

 

Het belang van Nederlandse Studenten. Exclusief interview met politicus Eelco Keij

NWS sprak met Eelco Keij vanuit New York over zijn net verschenen Politiek Manifest, “Kapitale Connecties” (in het Engels verschenen als “Fortunate Connections”). Keij woont al jaren in New York en is actief voor de politieke partij D66. Hij is vooral begaan in de discussie over de dubbele nationaliteit, maar zijn Politiek Manifest gaat nog veel dieper in op issues die elke Nederlanders in het buitenland tegenkomt. Naast zijn politieke carrière, is Eelco al langere tijd nauw betrokken bij NWS.

Je hebt het door jou geschreven Politiek Manifest nu ongeveer twee maanden geleden gepresenteerd, hoe staat het er nu voor?

Dit is eigenlijk pas het begin van een wereldtournee, binnenkort ga ik verder met presentaties in Noord-Amerika, en ik ga bijvoorbeeld ook nog naar Australië en Brazilië. Dit manifest behandelt veel aspecten van in het buitenland wonen, en dat moet rijpen. Sommige dingen worden wel weer meteen opgepakt. Zo is er bij D66 meteen een aparte portefeuille opgezet voor Nederlanders in het buitenland, hierdoor kunnen zij terecht bij één kamerlid als zij een klacht hebben, te weten bij; Sjoerd Sjoerdsma. Het is belangrijk dat dat duidelijk is bij de Nederlanders, zodat ze weten waar ze naartoe moeten, want zoals Sjoerd wel eens heeft gezegd: “Je wordt wel gewaarschuwd als je abonnement op de Donald Duck afloopt, maar als je paspoort afloopt hoor je niks.” Ik hoop dat ook andere partijen het belang van zo’n aparte portefeuille gaan inzien en daarnaar gaan handelen.

Waar moeten Nederlandse studenten in het buitenland extra op letten volgens jou?

Als Nederlander in het buitenland wonen is niet zo exotisch meer als vroeger, het is best normaal tegenwoordig. Maar met de huidige regering moet je heel goed opletten wat voor (financiële) impact je stap naar het buitenland heeft. Je moet alles nauwkeurig op een rijtje zetten; verzekering; rijbewijs; paspoort; het kan bij alledaagse dingen verkeerd gaan, en het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid. Dit kabinet werkt niet in het voordeel van Nederlanders in het buitenland, het werkt ze juist tegen. Om ze zelfs neutraal links te laten liggen zou nog beter zijn.

Wat zijn jouw tips aan hen?

Neem eens een kijkje op mijn weblog, daar komen een heleboel problemen aan bod waar je waarschijnlijk niet meteen had stil had gestaan. Daarnaast mijn manifest natuurlijk, het is geen promopraatje voor D66, maar het is juist bedoeld voor alle politieke partijen. Als je gaat stemmen let dan op deze punten!

Wat voor een rol spelen de komende Europese verkiezingen daarin?

Die zijn belangrijk voor ons als Nederlanders in het buitenland, we moeten laten zien dat we het niet eens met het huidige beleid. Bijvoorbeeld met de ontwikkelingen op het gebied van de dubbele nationaliteit en nieuwe beperkingen qua naturalisatie dit komt allemaal uit de koker van de VVD, en de PvdA vindt het allemaal maar prima. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we laten zien dat we het er niet mee eens zijn, dus ik zou zeggen stem niet op hen, maar op een andere partij. Let wel, je moet je registreren uiterlijk op 10 april! Kijk op stemmenvanuithetbuitenland.nl, het is op zich niet teveel moeite – het kan per email dit keer.

 

kapcon
Eelco Keij’s Kapitale Connecties over de belangen van Nederlanders in het buitenland

 

Waar wil je graag nog meer nadruk opleggen?

Nederlandse studenten gaan de hele wereld rond, en ook al kom je niet meer terug, je zal altijd een ambassadeur blijven van Nederland. Hierdoor ben je een meerwaarde en behoud je het recht iets te zeggen in de nationale politiek. Als je kijkt naar de toeristencijfers, dan kan je zien dat de meeste toeristen ergens vandaan komen waar veel Nederlanders wonen, dat is geen toeval. Studenten in het buitenland zijn Kapitale Connecties voor Nederland zelf.

Het gaat dus goed met het manifest, wat staat er nog meer op de agenda?

Dit manifest is iets van de lange adem; het is zeker geen overnight best seller. 2014 is daarom voor mij het jaar dat ik het manifest bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht ga brengen: politici, journalisten en natuurlijk Nederlanders in het buitenland. Bij de volgende Kamerverkiezingen zal ik mij ook weer verkiesbaar stellen, ik hoop dat ik dan weer op de lijst kom. Nederland loopt achter als het op politieke internationalisering aankomt. Andere landen hebben al zetels geschapen voor inwoners in het buitenland. Zo sprak ik een Frans parlementslid dat in Canada woonde. Misschien lijkt het vreemd, maar het is heel normaal als je nadenkt over internationalisering.

Gaat internationalisering dit jaar meer aandacht krijgen?

Dat is bijna onvermijdelijk, ik probeer dit proces alleen te versnellen. In het huidige kabinet regeert vooral conservatisme en het gaat ten koste van Nederlanders in het buitenland, en dat is jammer. De wetgeving over naturalisatie staat binnenkort op de agenda, opnieuw een voorbeeld van hoe Nederlanders met buitenlandse partners in de steek worden gelaten. Daarnaast hoop ik dat dit jaar nog op meerdere terreinen die van belang zijn voor Nederlanders in het buitenland flinke voorwaartse stappen worden gezet.

Volg Eelco via  Eelco’s blog en Twitter om op de hoogte te blijven van belangrijke informatie voor Nederlanders in het buitenland!